דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קופת גמל לפי תיקון 190


הקדמה

אם היו אומרים לי עם חקיקת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בשנת 2012, כי בחלוף הזמן צירוף המילים "קופת גמל לפי תיקון 190" יהפוך למונח מקובל ושכיח השגור בפיהם של רבים, לא הייתי מאמין.

השילוב בין ריבית אפסית באפיקי החיסכון הבנקאי (חסר הסיכון) לבין הסיכוי לתשואה נאותה בקופת גמל לאורך זמן למרות שאפשר גם להפסיד, היתרון התדמיתי של קופות הגמל על פני פוליסות הביטוח, ההוזלה (בהשוואה לעבר הלא רחוק) של דמי הניהול הנהוגים בקופות הגמל (תוצר התחרות בין הגופים הפיננסיים והרפורמות), הרגל רב השנים לחסוך כספים לטווח בינוני או לטווח ארוך במסגרת קופת גמל  - לכל אלו תרומה ניכרת לקצב הגידול בהפקדות לקופות גמל (לטובת "קצבה מוכרת").

מהצד השני, לא מפתיע אותי כי חלק קטן מהחוסכים אשר פנו אליי בשנים האחרונות בבקשה לקבל מידע מקצועי אודות "קופת גמל לפי תיקון 190" ("הציעו לי לפתוח קופת גמל לפי תיקון 190 לפקודה, רק תגיד לי אם זה כדאי...") באמת מעוניין להפקיד כספים לטובת קבלת פנסיה חודשית בפועל ("קצבה מוכרת", המטרה אותה רצו להגשים אנשי רשות המסים ואנשי אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר באמצעות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה). לעניין בחינת הכדאיות הכלכלית בקבלת קצבה מוכרת (פנסיה "בתנאים חדשים"...), אולי נרחיב בעניין זה, במסגרת מאמר נפרד בהמשך.

מאז שיצא לאויר העולם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה בשנת 2012 ועד היום רשות המסים טרם טרחה לפרסם הנחיות לפעולה. חוזר מס הכנסה העוסק בקצבה מוכרת (צבירה ומשיכה לאחר תיקון 190) עדיין בשלבי טיוטה ! 

ללא פרסום החלטת המיסוי בהסכם 6849/15 שפורסמה ביום 05/05/2015 - הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת השופכת אור על "היוון קצבה מוכרת" ושכל חוסך המעוניין לבצע הפקדה בקופת גמל "לפי תיקון 190" חייב להכירה - הן ציבור החוסכים והן הגופים הפיננסיים היו נותרים באפילה גמורה כאשר "ודאות" בתחומי החיסכון וההשקעה ויישום ברור של כללי המיסוי בפרקטיקה הינם הכרחיים עבור החוסך בבואו לקבל החלטה. כמו כן, עד לרגע זה, נותרים סימני שאלה, לבטח לגבי הפקדות שבוצעו בעבר לטובת קצבה מוכרת, אין נהלי עבודה ברורים ואחידים וקיימת בורות בכל הקשור לנושא הקצבה המוכרת בכללותו, בקרב פקידי השומה.

הקדמה זו, אין בה בכדי להניא את החוסך מלבצע הפקדה ב"קופת גמל לפי תיקון 190" ואינה באה להציג ב"אור שלילי" צעד חיסכון והשקעה זה. מטרתה היחידה היא להפנות את תשומת הלב של החוסך לדגשים חשובים ולתנאים בהם עליו לעמוד, לבטח כאשר בכוונתו למשוך את הכספים בסכום חד פעמי בהמשך הדרך (היוון קצבה מוכרת). כאשר בכוונת החוסך לקבל פנסיה חודשית מאותם הכספים (קבלת קצבה מוכרת), נושא המיסוי פשוט, קל יותר להבנה וברור יותר ליישום והבחינה של הצעד צריכה להתמקד (בהתחשב בנתונים האישיים) בהיבט האקטוארי ובהיבט המימוני של העסקה עם משלם הפנסיה.

קופת גמל לפי תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הינו תיקון חקיקה רחב ומשמעותי הכורך בתוכו נושאים שונים והוא אינו מתחיל ונגמר בהפקדות לקופת גמל ובקצבה מוכרת. גם כאשר נדרשים להתייחס אך ורק לעניין הקצבה המוכרת, לקצבה המוכרת יכולים להיות מקורות כספיים שונים ("תשלומים פטורים") להם היבטי מיסוי שונים. במאמר זה נתמקד אך ורק בסכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל לקצבה, בלא תשלום מקביל מטעם מעביד, ושהיחיד אינו זכאי בשלהם לזיכוי לפי סעיף 45א או לניכוי לפי סעיף 47, דהיינו הכוונה לאותם כספים, שהופקדו באופן עצמאי בקופת גמל לקצבה, שבעת ההפקדה, במהלך תקופת החיסכון, החוסך לא היה זכאי להטבות מס (כמו ניכוי או זיכוי) בגין אותן הפקדות. דרך כלל, כאשר איש המכירות של קופת הגמל או סוכן הביטוח הפנסיוני שלך מציע לכם "קופת גמל לפי תיקון 190" לזה הוא מתכוון, להפקדה חד פעמית בקופת גמל (במעמד עצמאי) של סכום כסף פנוי שיש ברשותכם.

דגשים בנקודות

לעניין המאפיינים "הרגילים" של קופת גמל, הרי שאין צורך להרחיב ודי בכך שנזכיר כי במהלך כל תקופת החיסכון הן אפשר לנייד את הכספים בין מסלולי השקעה שונים באותה הקופה והן אפשר להעביר את קופת הגמל מחברת ניהול אחת לחברת ניהול אחרת - "ללא אירוע מס" (מידע נוסף בדבר המאפיינים של קופת גמל מכל סוג, כמו לדוגמא, האפשרות לשלב בין מסלולי השקעה שונים ולהתאים את רמת הסיכון, האפשרות לקבוע מוטבים למקרה פטירה, לבטח תקבלו מאיש המכירות של קופת הגמל או מסוכן הביטוח הפנסיוני שלכם).

לעניין כל התנאים בהם תידרשו לעמוד בבואכם למשוך את הכספים מקופת הגמל בסכום חד פעמי - להלן קישור למידע מפורט ביותר בנושא זה: היוון קצבה מוכרתתנאים להיוון קצבה מוכרת ללא צורך באישור פקיד שומה. לעניות דעתנו, חובה על כל חוסך לעיין בקפידה במידע זה בטרם ביצוע כל פעולה ! לא מומלץ להפקיד שקל אחד ב"קופת גמל לפי תיקון 190" לפני שבוחנים במישור האישי את כל התנאים ומכירים מקרוב את כל ההוראות הרלבנטיות.
 
לאחר שמכירים את המאפיינים "הרגילים" של קופת גמל, לאחר שבוחנים במישור האישי את כל התנאים ומכירים את כל ההוראות הרלבנטיות להיוון קצבה מוכרת, זה המקום לעשות חיבור בין ההקדמה לבין הסיכום. נעשה את החיבור תוך התייחסות להוראות רלבנטיות נוספות וקצת ביקורת:
 
הוראות סעיף 9א (ה)(3) לפקודת מס הכנסה - על אף הוראות סעיף 121, על סכום שהתקבל עקב היוון קצבה מוכרת, אשר אינו פטור ממס לפי פסקה (1), יוטל מס רק בשל מרכיב הרווח היחסי, בשיעור של 15%...
 
1. תשלום מס בשיעור מס קבוע של 15% על הרווח הנומינלי זה לא בהכרח ובכל המקרים, יוצא פחות מתשלום מס בשיעור מס קבוע של 25% על הרווח הריאלי. נכון יותר לומר כי עדיפות מסלול מיסוי אחד על משנהו, מושפעת הן מביצועי הקופה והן משיעור עליית המדד במהלך תקופת החיסכון והיחס ביניהם ושווה גם כאן להביא בחשבון הן את התשואה הצפויה המשוערת (נטו לאחר דמי ניהול) בהתאם לרמת הסיכון הנבחרת על ידי החוסך (המושפעת ממסלולי ההשקעה בה בחר) והן את התחזיות לשינויים במדד, על מנת לקבל החלטות ולהגיע לתוצאה הרצויה, מבחינת המס.
 
2. יש לשים לב כי עדיין ייתכנו מצבים מסויימים בהם הרווחים, חלקם או כולם, יהיו פטורים ממס, לדוגמא בלבד: נניח כאשר החוסך זכאי לפטור ממס על היוון קצבה מזכה (בכפוף לכל התנאים הרלבנטים ולפרמטרים של החוסך והחשבון בקופת הגמל) עניין שיש לבחון אותו בקפידה כאשר יש להביא בחשבון כי ככל שהחוסך זכאי לפטור ממס על היוון קצבה (מזכה) הרי שזה בא על חשבון הטבת מס אותה יכול היה לנצל על הכנסתו השוטפת מקצבה חודשית במהלך כל תקופת הפנסיה שיש לו ממקורות אחרים של פנסיה !
 
הוראות סעיף 9א (ו)(1) לפקודת מס הכנסה - יחיד שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת, יראו אותו כמי שהיוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו ויחולו על היוון כאמור הוראות סעיף קטן (ה);
 
1. למעשה מדובר בהיוון קצבה "כפוי", כאשר כל הוראות הסעיף המתייחסות להיוון, בהתאמה, חלות במקרה זה, כפי שמתוארות בהרחבה בקישור הבא - היוון קצבה מוכרת - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים וכן בדף - פטור ממס על היוון קצבה.
 
2. זה המקום להדגיש כי בטרם כניסתו לתוקף של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, מהכספים המהווים קצבה מוכרת (למעט כספי פיצויים נזילים שנכנסו להגדרת קצבה מוכרת במסגרת התיקון לפקודה), לא ניכו מס בעת התשלום למוטבים לאחר פטירתו של העמית. זה המקום להבהיר נקודה חשובה בהקשר זה כי במסגרת שיחותינו עם אנשי רשות המסים, עלתה נקודה ספציפית זו למעלה מפעם אחת ולטענתם "לא כתוב בשום מקום..." כי במקרה פטירה של החוסך לפני גיל 75 המוטבים יהנו מפטור ממס על הרווחים שנצברו בקופת הגמל... למי שתהה מה עמדת רשות המסים בנוגע לאופן מיסוי הרווחים במקרה זה.

הוראות סעיף 9א (ו) (2) לפקודת מס הכנסה - על אף האמור בפסקה (1), תשלומים פטורים שהיו בקופת הגמל של היחיד בעת שנפטר (בפסקה זו – תשלומים פטורים בעת הפטירה) וכן ריבית ורווחים הנובעים מהם, שהועברו לקופת גמל לקצבה של מוטב כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל (בסעיף קטן זה – מוטב) לשם משיכתם כקצבה מוכרת, יהיו פטורים ממס אם נמשכו כקצבה, ואולם אם ביקש המוטב להוונם יחולו על ההיוון הוראות סעיף קטן (ה) ויראו לעניין זה כתשלומים פטורים רק את התשלומים הפטורים בעת הפטירה.

למעשה, מדובר באפשרות נוספת של המוטב של העמית שנפטר, לקבל בהמשך, בעצמו, את הקצבה המוכרת ואולם אם המוטב, בהמשך הדרך, יבקש לחזור בו לכאורה מההחלטה לקבל קצבה חודשית מכספים אלו שהועברו אליו בירושה, שוב מדובר בהיוון קצבה "כפוי", כאשר כל הוראות הסעיף המתייחסות להיוון, בהתאמה, חלות במקרה זה, כפי שמתוארות בהרחבה בקישור הבא - היוון קצבה מוכרת - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים וכן בדף - פטור ממס על היוון קצבה, תוך הסתייגות אחת לעניין אופן החישוב וההגדרה של התשלומים הפטורים.

לסיום יש לשים לב לעניין נוסף. נכון להיום, כאשר מבצעים הפקדה לקופת גמל, ברירת המחדל לעניין סיווג ההפקדה לצרכי מס הינה הפקדה לטובת קצבה מזכה ולא הפקדה לטובת קצבה מוכרת. כלומר עד לתקרה השנתית הקבועה בחוק, הרלבנטית לחוסך, ההפקדה תיחשב לטובת קצבה מזכה ולא לטובת קצבה מוכרת. הסכום שהופקד בשנת המס מעבר לתקרה הרלבנטית לחוסך, רק הוא ייחשב כהפקדה לטובת קצבה מוכרת ("קופת גמל לפי תיקון 190"). לעניין אופן מיסוי "השכבה הראשונה" של הכספים בעת משיכתם בסכום חד פעמי (אלו הנחשבים להפקדה לטובת קצבה מזכה) ראו קישור -  היוון קצבה מזכה .
 
במסגרת חוזר מס הכנסה העוסק בקצבה מוכרת (צבירה ומשיכה לאחר תיקון 190) שעדיין בשלבי טיוטה (כמצוין בתחילת המאמר), רשות המסים "עושה סדר" וקובעת כללים נוספים, גם לעניין אופן סיווג ההפקדות לקופות הגמל לצרכי מס (הפקדה לקצבה מזכה/הפקדה לקצבה מוכרת) ואולם עד אשר יאושר ויפורסם החוזר, זהו המצב וההנחיות "הפורמליות" היחידות נכון להיום בנושא היוון קצבה מוכרת באות לידי ביטוי בהחלטת המיסוי בהסכם 6849/15 שפורסמה ביום 05/05/2015 - הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת.


 

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ובחוקים הרלבנטיים. 
 
קופת גמל להשקעה - מוצר חיסכון חדש נוסף
 
קצבה מוכרת - פטור ממס על קצבה מוכרת
 
 
 
מרכיבי חשבון בקופת גמל - חוזר גופים מוסדיים 2018-9-13 - פורסם ביום 01/05/2018 - מומלץ לתת את תשומת הלב על הוראות סעיף 8 לחוזר זה המתייחסות לבקשות עמית להסבת כספים המנוהלים בקופות גמל שונות (לעניין "תשלומים פטורים").


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.