דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קופת גמל

 
קופת גמל – קרן או תכנית ביטוח שניתן לגביהן אישור קופת גמל לפי הוראות סעיף 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005.

קופת גמל לתגמולים – קופת גמל המיועדת לתשלום תגמולים.

קופת גמל לפיצויים – קופת גמל המיועדת לתשלום פיצויים.

קופת גמל לקצבה – קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה.
 
קופת גמל לחיסכוןקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה.
 
קופת גמל להשקעה – קופת גמל המיועדת לתשלום סכום הון לעמית עצמאי או למוטביו.

קופת ביטוח – תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה.

קופת גמל בניהול אישי – קרן שאושרה לפי הוראות סעיף 13(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, כקופת גמל לתגמולים, כקופת גמל לקצבה או כקרן השתלמות, או תכנית ביטוח שאושרה לפי הוראות סעיף 13(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל לקצבה, המיועדות לעמית אחד בלבד אשר רשאי לתת הוראות לענין השקעת הכספים בקופה.

קופת גמל מסלולית – קופת גמל שמנוהלים בה מספר מסלולי השקעה ואשר על פי תקנונה רשאי העמית לבחור מתוכם את מסלולי ההשקעה שבהם יושקעו כספיו. לענין זה, "מסלול השקעה" – אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופיין במגבלות השקעה שנקבעו בתקנון קופת הגמל.

קופת גמל משלמת לקצבה – הגדרה שבוטלה בסוף שנת 2015. לדוגמא, קרן פנסיה מקיפה היתה מוגדרת קופת גמל משלמת קצבה וכיום מוגדרת קופת גמל לקצבה (בלבד).

קופת גמל לא משלמת לקצבה – הגדרה שבוטלה בסוף שנת 2015. לדוגמא, קופת גמל "רגילה" בניהול אחת מהחברות לניהול קופות גמל, בה הופקדו כספים לאחר ינואר 2008 היתה מוגדרת קופת גמל לא משלמת קצבה וכיום מוגדרת קופת גמל לחיסכון.

קופת גמל מרכזית – קופת גמל שעמיתיה הם מעבידים או קיבוצים או מושבים שיתופיים בלבד.

קופת גמל מרכזית לפיצויים – קופת גמל לפיצויים שהיא קופת גמל מרכזית.

קופת גמל מרכזית לקצבה – קופת גמל לקצבה שהיא קופת גמל מרכזית שאינה קופת ביטוח, המיועדת לעמית-מעביד אחד בלבד לשם תשלום קצבה לעובדים של העמית-מעביד.

קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית – קופת גמל מרכזית המיועדת לשם השתתפות במימון תשלום קצבה לעובדים של עמית-מעביד.

קופת גמל ענפית – קופת גמל שמתקיימים בה כל אלה:

(1) ההצטרפות לקופה מוגבלת לפי תקנונה לציבור מסוים בלבד.

(2) החברה המנהלת של הקופה היא גוף שפעילותו היא שלא למטרת רווח.

(3) מחצית לפחות מן הדירקטורים בחברה המנהלת של הקופה מתמנים בידי העמיתים או בידי גוף יציג של העמיתים שאישר לענין זה הממונה.קופת גמל לפי תיקון 190

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.