דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קופות גמל - הסברים, הדרכות

 
 
קופת גמל
 
בישראל קיימות קופות גמל רבות, שוק קופות הגמל נחלק בין 2 סוגי תאגידים שולטים: גופים פרטיים (בתי השקעות) וחברות הביטוח.
 
כאשר החוסך ניצב בפני אפשרויות כה רבות, חופש הבחירה שניתן לו כרוך גם באחריות לא מבוטלת ועליו לרכוש לעצמו כלים בסיסיים שבאמצעותם יכול הוא לבחור את קופת הגמל המתאימה ביותר עבורו בהתאם לצרכיו והעדפותיו, לערוך השוואה בין הקופות ולהבחין ביתרונות ובחסרונות של כל קופה.
 
מה הם הקריטריונים העיקריים להשוואה בין הקופות ועל אילו נושאים שיש לתת את הדעת בעת בחירת קופת גמל ?
 • יציבות הגוף העומד מאחורי הקופה.
 • המוניטין והוותק שצברו מנהלי ההשקעות של הקופה ובעלי הקופה בתחומי ניהול הכסף וההשקעות גם במסגרות מחוץ לקופות הגמל.
 • איכות ניהול הקופה.
 • שירות הלקוחות וזמינות המידע. שירות שירות שירות !!
 • דמי הניהול.
 • התשואה על ההשקעות. (נתון שיש לבחון אותו לאורך זמן)
 • סטיית התקן בהשקעות. (החשיפה לסיכון)
 • סך הנכסים המנוהלים בקופה (כמות הכסף).
 • שיעור הנכסים הלא סחירים מתוך כלל הנכסים של הקופה.
 • מידת ההתאמה של מסלול ההשקעה הנבחר (קיימים מספר רב של מסלולי השקעה ומספר סוגים של קופות, קופה בעלת מסלול השקעה כללי (השכיחה ביותר) קופה מסלולית אשר במסגרתה ניתן לעבור בין מסלול למסלול.
 • גורמים נוספים כגון איכות מערכות המידע ותיעוד התנועות בקופות. אי סדרים לא חסרים ....
 • הערה: יש להביא בחשבון כי מדובר בכלי שאינו מבטיח תשואה ולפיכך מומלץ  לעקוב לאורך זמן אחר ביצועי הקופה (התשואות) ולבחון מחדש את מידת ההתאמה של המסלול הנבחר ואפיקי ההשקעה.
 • האמור נכון גם לגבי קרנות השתלמות.
                                                           
יש לזכור, כי לעיתים יתרון של קופה אחת לעמית אחד מהווה חיסרון לעמית אחר, לפיכך על כל עמית לבחון בעצמו ולבחור בעצמו, את קופת הגמל המתאימה לו ביותר.
 
 
דברי הסבר והנחיות כלליות לשימוש נכון בגמל – נט , האתר למידע והשוואה בין קופות גמל של משרד האוצר:
 
    
באילו מונחים מוצגת התשואה של קופת הגמל ?
 
התשואה המוצגת באתר גמל נט של משרד האוצר הינה תשואה נומינלית ברוטו – כלומר תשואה נומינלית לפני ניכוי דמי הניהול שהקופה גובה מעמיתיה. כאשר מעוניינים להשוות בין שתי אלטרנטיבות או יותר יש להשוות את התשואה הנומינלית ברוטו בניכוי דמי הניהול המשולמים על ידי העמית באותה התקופה. רק כך תוכלו לבצע השוואה אמיתית ונכונה בין האלטרנטיבות העומדות בפניכם מאחר ובדרך זו נקבעת יתרת הנכסים של העמית בפועל.
    
מהי סטיית תקן ?
 
סטיית תקן – standard deviation
לעניין קופות הגמל -  סטיית התקן משקפת את היציבות של קופת הגמל כלומר עד כמה ביצועי קופת הגמל (התשואות) במהלך התקופה הנבחרת להשוואה, קרובות לממוצע שלהן באותה התקופה. ככל שסטיית התקן קטנה יותר כך קופת הגמל יציבה יותר ושיטתית יותר, ככל שסטיית התקן גדולה יותר כך כספי העמיתים בקופה נחשפים לסיכונים גדולים יותר בהשקעות והעמיתים חשופים להפסדים גדולים יותר. קופת גמל המהווה עבור מרבית העמיתים אפיק השקעה לטווח ארוך ראוי שתנהל השקעותיה בתבונה ותנקוט בזהירות יתרה. הערה נוספת, חישובה של סטיית התקן מושפע גם משיעור הנכסים הלא סחירים מתוך כלל נכסי הקופה, כלומר כאשר לא משערכים באופן שוטף את הנכסים הלא סחירים של הקופה (מאחר ולא מתבצעות פעולות של קניה ומכירה ולא מתפרסמים שערים ומדדים לנכסים אלו באופן שוטף)  המשמעות שהשינוי בערכם של הנכסים הלא סחירים, שאינו ידוע ליום החישוב, לא מובא בחשבון ולא משוקלל בחישוב התשואה ובחישוב סטיית התקן בפרט ובכך נוצר "עיוות" המשפיע על היכולת להשוות בין הקופות. לשיעור הנכסים הלא סחירים בקופה משמעות נוספת לעניין גמישותה ויכולתה של הקופה לממש את הנכסים הלא סחירים בעת הצורך בין קונה ומוכר מרצון.

לאיזו תקופה מומלץ להשוות את ביצועי קופות הגמל ?
 
מומלץ לערוך את ההשוואה בין הקופות השונות לתקופה ארוכה ככל שניתן מאחר וקופות הגמל מהוות עבור מרבית ציבור העמיתים אפיק השקעה לטווח ארוך וכך ניתן לקבל תמונה ברורה יותר לגבי יציבות הקופה והישגיה לאורך זמן. נדגיש כי לא תמיד ניתן ליישם המלצה זו מאחר ובשנים האחרונות נפתחו לא מעט קופות גמל חדשות אשר ביצועיהן עד כה היו מוצלחים למדיי למרות שהן אינן ותיקות בשוק קופות הגמל, מצד שני גם הניהול והבעלות בקופות הגמל הותיקות עברו ידיים ולכן בביצוע ההשוואה יש להביא בחשבון מי מנהל כיום את קופת הגמל והרקורד של המנהלים גם באפיקי השקעה אחרים מלבד קופות הגמל במידה ויש.
 
האם הגודל קובע ?
 
 
כל קופות הגמל בישראל כפופות לפיקוח של אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר. כספי העמיתים מופקדים ומנוהלים בחשבונות בבנקים השונים. לשאלה זו נענה בזהירות יתרה כי הגודל לא קובע. יתרה מזאת, לרוב, קופת גמל קטנה עשויה להגיב ביתר גמישות לתנודות בשוק ההון ובכך להשיג תשואה עודפת על פני קופות הגמל הגדולות אשר גמישותן מוגבלת בשל כמות הכסף הגדולה המושקעת על ידיהן בנכסים השונים ובקופות גדולות החשיפה לאי סדרים גדולה יותר...
   
מתי ניתן לעבור מקופה לקופה ?
 
 
המעבר בין קופות הגמל כפוף לתקנות קופות הגמל, באופן עקרוני ניתן לעבור בין קופה אחת לאחרת במידה והיא קופה לאותה מטרה, כיום ניתן גם לעבור מפוליסת ביטוח הכפופה לתקנות קופות גמל לקופת גמל אחרת. לאחר שינוי סעיף 20 לחוק, חופש הבחירה נתון בידי העמיתים בלבד, בין אם הקופה במעמד שכיר ובין אם הקופה במעמד עצמאי. כיום, ניתן לבצע מעבר לקופת גמל אחרת אחת לחודש. רצוי ומומלץ לעיין במאמרים נוספים שלנו בנושא זה במסגרת חוקים ותקנות – קופות גמל באתרנו באינטרנט.
   
האם המעבר בין קופה לקופה כרוך בויתור על זכויות כלשהן ?
 
בעת המעבר בין קופה לקופה לאותה מטרה, הזכויות נשמרות במלואן לרבות הוותק והנזילות של הקופה.
 
   
דגשים נוספים:
 • יש להביא בחשבון את הטבות המס כחלק מהתשואה המשוקללת של קופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות על כספך, במסגרת השוואת אפיק השקעה זה לאפיקי השקעה אחרים.
 • מומלץ להיות בקיא בתנאי המשיכה של הכספים מקופות הגמל.
 
 
מומלץ לבחון מקרוב את כל הנתונים וכל ההיבטים שהובאו במאמר זה, מאמר זה אינו כולל את כל ההיבטים ואין הוא מהווה תחליף לקבלת ייעוץ אישי.


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.