דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

צוואה - מיהם היורשים על פי חוק, בהיעדר צוואה?

 
לפי סע' 1 לחוק הירושה, במותו של אדם, העיזבון שלו עובר ליורשיו.
 
מי הם היורשים ?
 
לפי סע' 2 לחוק הירושה, היורשים הם "יורשים על פי דין" אלא אם כן יש צוואה.
 
מי הם "יורשים על פי דין" ?
 
לפי סע' 10 לחוק הירושה, יורשים על פי דין הם -  בן הזוג , ילדים וצאצאיהם, הורים וצאציהם, הורי ההורים וצאצאיהם (ראה פירוט וסדר קדימויות בחוק הירושה).
 
מהי זכות הירושה של בן הזוג ?

 

 
לפי סע' 11 לחוק הירושה, בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון
 
(1)  אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים — חצי;
(2)  אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים — שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון, יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון;
 
אם לא הניח המוריש קרוב כמפורט מעלה, יורש בן הזוג את העזבון כולו !
 
המגיע לבן-זוג על-פי עילה הנובעת מקשר האישות, ובכלל זה מה שאשה מקבלת על פי כתובה, ינוכה מחלקו בעזבון; הוראה זו לא תחול על מה שמגיע לבן-זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, או לפי הסכם ממון כמשמעותו באותו חוק, ואינה באה לפגוע בזכותו של בן-זוג לקבל מן העזבון מה שהמוריש קיבל לרגל הנישואין על מנת להחזיר כשיפקעו.
 
סדר העדיפות בין קרובי המוריש -
 
ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו. 
 
החלקים בעזבון -
 
ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי הוריו ביניהם.
 
חליפיו של יורש -
 
(א)  ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו; הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן זוג וכן הורים או הורי הורים כאמור בסעיף 11(א), או אחד מאלה.
(ב)  ילדים היורשים לפי סעיף קטן (א) חולקים ביניהם בשווה מה שירשו בדרך זו.
 
יורש פסול ויורש שהסתלק -
 
מי שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעזבון שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם.
 
ירושה מכוח אימוץ -
 
(א)  מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ. המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו.
(ב)  המאומץ וצאצאיו זוכים על פי דין בעזבונם של קרובי המאמץ כאילו היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי דין בעזבונו של המאומץ כאילו היו יורשים.
(ג)   המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ,  המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ. אולם הורי המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ.
 
 
זכות הירושה של המדינה -
 
(א)  באין יורש לפי הסעיפים 10 עד 16, תירש המדינה כיורשת על פי דין.
(ב)  מה שירשה המדינה לפי סעיף זה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מנכסי העזבון או לשלם, בתחום שוויים של נכסי העזבון שהגיעו לידי המדינה אחרי סילוק חובות העזבון, תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים —
 
(1)   לאדם שערב מות המוריש היה מחסורו על המוריש;
(2)   לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו;
(3)   לבן-משפחתו של המוריש או של בן-זוגו שאינו מיורשיו על פי דין.
 
 
 
 
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. 


 
 
להלן קישור למידע מפורט באתר האפוטרופוס הכללי - משרד המשפטים - ייפוי כח מתמשך.
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.