דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקופת הגישור שבין פרישה מעבודה לבין פרישה לגמלאות – נקודות חשובות

עובדים רבים פורשים מעבודתם בטרם הגעתם לגיל הפרישה לגמלאות. חלק מאותם עובדים נהנה מתנאים מיוחדים של פנסיה מוקדמת, חלק מאותם עובדים מקבל לידיו סכום חד פעמי במזומן, מענק פרישה או פיצויים מוגדלים, כאשר, עדיין, יש לא מעט עובדים, אשר עם פרישתם מהעבודה, בטרם הגעתם לגיל הפרישה לגמלאות, אינם זוכים לקבל תשלומי פנסיה מוקדמת או סכום חד פעמי במזומן בדמות מענק פרישה ונאלצים לעשות שימוש זהיר בכספים שחסכו במהלך השנים לצורך מחייתם השוטפת, לכל הפחות עד לגיל הפרישה לגמלאות, המועד בו ככלל, יחלו לקבל את הפנסיה החודשית מקרן הפנסיה או מחברת הביטוח, בה חסכו כספים למטרת קצבה.

אין מטרת מאמר זה לסקור את כל המצבים בהם עובדים מפסיקים לעבוד בטרם הגעתם לגיל הפרישה לגמלאות, אין מטרת מאמר זה לסקור את כל החלופות ומסלולי הפרישה הנהוגים במשק הישראלי. הפעם, זה לא העניין.

בין אם פוטרת מעבודתך ולא קיבלת שקל אחד מעבר לקבוע בחוק, בין אם יצאת לפנסיה מוקדמת בתנאים מיטיבים ובין אם קיבלת צ'ק גדול במזומן – לכל הפחות, חלק מהנקודות הבאות – רלבנטיות לך:

1. פריסה ופרישה מוקדמת 

לדוגמא, פרישה מעבודה בגיל 60 פלוס ואף בסוף שנות החמישים לחייו של העובד, שכיחה בקרב חברות טכנולוגיה גדולות. חלק מאותן חברות, משלמות לעובד מענק פרישה או פיצויים מוגדלים. העובד, לאחר שקיבל ייעוץ מס מתאים ובחן את כלל חלופות המיסוי, במקרים רבים, פונה ל פקיד השומה בבקשה לפריסה של החלק החייב במס וזאת במטרה להקטין את נטל המס.

ואולם, על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר שהיא כמובן - לשלם כמה שפחות מס, רגע לפני שמגישים את הבקשה לפריסה מומלץ לבצע מספר סימולציות לחישוב המס.

פריסה לאחור - ניתן לפרוס את החלק החייב במס לאחור - בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה שבשלהן משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים אך לא יותר מ- 6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו מענקי הפרישה וכספי הפיצויים.

פריסה קדימה - יש כלל נוסף, על כל 4 שנות עבודה מגיעה לפורש שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס.
 
מאחר וההחלטה על פני כמה שנים לפרוס את כספי הפיצויים החייבים במס או מענק הפרישה החייב במס הינה של הפורש מוטב כי יבחן את כדאיות הפריסה וההחלטות, האם לפרוס או לא, האם לאחור או קדימה ועל פני כמה שנים לבצע את הפריסה – הן בהתחשב בצפי ההכנסות העתידיות בשנים שלאחר הפרישה והן בהתחשב בהיסטוריית ההכנסות שלו בשנים שלפני פרישתו מהעבודה.

מדוע אנו טורחים לתת דגש דווקא על נושא הפריסה במסגרת מאמר העוסק בתקופת הגישור שבין פרישה מעבודה לבין פרישה לגמלאות ?

הסיבה היא פשוטה. ייתכנו מצבים (לא בהכרח) בהם לפורש כדאי לפרוס את החלק החייב במס על מספר שנים קטן יותר מהמקסימום האפשרי ! קחו לדוגמא פורש, שהיתה לו הכנסה מכובדת מעבודה עד למועד פרישתו מהעבודה, לא צפויות לו הכנסות חייבות במס במהלך תקופת הגישור וצפויה לו הכנסה מכובדת מפנסיה חודשית החל ממועד פרישתו לגמלאות.

לעיתים, דחיסת ההכנסה מפריסה על פני מספר שנים מצומצם יותר (תקופת הגישור בלבד ולא מעבר לה) מביאה לתוצאת מס טובה יותר ! והכל כמובן, בהתחשב בכלל הנתונים האישיים של הפורש המשפיעים על חישוב המס הסופי לתשלום - בכל אחת משנות המס הרלבנטיות.

2. לא לשכוח לשלם תשלומי חובה 

נקודה זו קצרה אך חשובה - בתקופת הגישור שבין פרישה מעבודה לבין פרישה לגמלאות – לא לשכוח לשלם תשלומי חובה.

לאיזה תשלומים אנו מתכוונים ?

במהלך תקופת העבודה כולנו משלמים דמי ביטוח לאומי ומס בריאות דרך תלוש השכר. במהלך תקופת הפנסיה, החל מגיל הפרישה לגמלאות, הכנסה מפנסיה חודשית פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

ואולם, במהלך תקופת הגישור שבין פרישה מעבודה לבין פרישה לגמלאות – למעט מבוטחים הפטורים מתשלום דמי ביטוח, למעט פורשים הנהנים מתשלומי פנסיה מוקדמת (מהם מנוכים במקור דמי ביטוח לאומי ומס בריאות) ולמעט זכאים לדמי אבטלה בתקופת האבטלה (מהם מנוכים במקור דמי ביטוח לאומי ומס בריאות), ככלל, כולנו חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות – לכל הפחות – בגובה דמי הביטוח המינימליים.

לאור האמור, מומלץ בחום - לפנות למוסד לביטוח לאומי לבירור החבות והסדרת תשלום דמי הביטוח במהלך תקופת הגישור וזאת על מנת שהחוב לא יתפח ולא יתווספו לו קנסות והפרשי הצמדה.

3. ריסק זמני 

עובדים רבים הפורשים מעבודתם בטרם הגעתם לגיל הפרישה לגמלאות, לאחר שנים רבות של עבודה רצופה באותו מקום עבודה, אצל אותו המעסיק, באותו התפקיד - ברגע הפרישה, יש להם יותר סימני שאלה מתשובות.

מצד אחד, הם חשים שהם זקוקים לאתנחתא מעבודה, צמאים לחופש ולפסק זמן מהשיגרה האינטנסיבית השוחקת. הם אינם מסוגלים לראות עצמם מתחילים לעבוד במקום עבודה חדש ומסתגלים לסביבת עבודה אחרת מזו שהיתה מוכרת להם. מצד שני, הם מורגלים לצאת בכל בוקר לעבודה. הזמן הפנוי והעדר התעסוקה, המגיחים לתוך חייהם בפתאומיות ללא הכנה מוקדמת, לפחות בהתחלה, מהווים עבורם אתגר מנטאלי יותר מאשר פריוולגיה. מדובר בהתמודדות אישית לא פשוטה. הרצון להתחיל לחפש מקום עבודה חדש עומד בסימן שאלה גדול וצריך זמן כדי להגיע לתשובה לשאלה האם באמת הם רוצים להמשיך לעבוד או זה רק עניין של זמן שהחרדות והחשש משינוי בחיי היום - יום יתחלפו בתחושת סיפוק, שלווה ונחת, ושהריק שנוצר בחיים יתמלא בעיסוקים חדשים.

במקביל, ישנם פורשים רבים אחרים, שמבחינתם הצורך להתחיל לחפש מקום עבודה חדש אינו עומד בסימן שאלה כלל וכלל. ברור להם שהם זקוקים להכנסה נוספת ואין להם כל ברירה אחרת. ואולם, מטבע הדברים, הם מתמודדים עם אי ודאות גדולה באשר לסיכוי למצוא מקום עבודה חדש מתאים ומשך הזמן הדרוש לכך.

לאור האמור, בין אם זו שאלה של רצון, בין אם זו שאלה של צורך, ביום הפרישה מהעבודה, פורשים רבים אינם יודעים להשיב על השאלה האם ישובו למעגל העבודה ובצדק.

ולכן – במידה וייתכן שהם ישובו למעגל העבודה, מומלץ, כי במהלך השנה הראשונה לתקופת הגישור שבין פרישה מעבודה לבין פרישה לגמלאות – ישקלו בחיוב את האפשרות להמשיך לשלם באופן עצמאי עבור תכניות הביטוח והפנסיה שלהם (כאשר ככלל, עומדת בפניהם האפשרות לשלם תשלום חודשי מינימלי בלבד המכונה "ריסק זמני"), תוך קבלת ייעוץ מתאים וסיוע מסוכן הביטוח שלהם, וזאת על מנת, הן לשמר את המשכיות הכיסויים הביטוחיים השונים והן להבטיח את זכותם להמשיך ולבצע תשלומים לאותן התכניות, במסגרת מקום עבודה חדש (מבלי שיעלה הצורך בפתיחת תכניות ביטוח ופנסיה חדשות, בגיל מבוגר יחסית, על כל ההשלכות הנובעות מכך).

4. הקדמה של תשלומי הפנסיה 

לעיתים, עובדים הפורשים מעבודתם בטרם הגעתם לגיל הפרישה לגמלאות, אלו שאינם נהנים מתנאים מיוחדים של פנסיה מוקדמת במימון המעסיק, שוקלים להקדים את תשלומי הפנסיה המגיעים להם מחברת הביטוח או מקרן הפנסיה. התייחסות לנושא זה, ניתן למצוא, בקישורים הבאים:

בחירת מסלול פנסיה רגע לפני או אחרי הפרישה

פנסיה זה לא בגיל 67 ?

היבט נוסף שייתכן וירצה הפורש להביאו בחשבון כאשר הוא בוחן את האפשרות להקדים את תשלומי הפנסיה בטרם הגעתו לגיל פרישת חובה, ניתן למצוא, בקישור הבא:

האם ניתן לקבל דמי אבטלה כשמקבלים באותו הזמן קצבה או פנסיה חודשית ?

5. עבודה במשרה חלקית או בשכר מופחת – תמרור אזהרה 

עובדים רבים הפורשים מעבודתם בטרם הגעתם לגיל הפרישה לגמלאות, לאחר שנים רבות של עבודה רצופה באותו מקום עבודה, שבים למעגל העבודה, אם משיקולים כלכליים ואם משיקולים של תעסוקה. ככל שמדובר בעבודה במשרה חלקית או עבודה בשכר מופחת חובה לשים לב לעניין הבא:

במהלך שנות העבודה במקום העבודה העיקרי, ברוב המקרים, אתה ומעסיקך הפקדתם באופן שוטף כספים לתכניות ביטוח ופנסיה. המשך הפקדות לפי שכר מבוטח, הקטן מזה שהיה לך ערב פרישתך ממקום העבודה העיקרי עלול (לא בהכרח) לפגוע בזכויותיך, הן במהלך תקופת העבודה הנוספת והן בתקופת הפנסיה.

כמו לדוגמא, פגיעה בכיסוי ביטוחי, שלילת האפשרות לחזור ולהפקיד כספים לפי שכר מבוטח גדול יותר בהמשך הדרך, על כל ההשלכות הנובעות מכך, פגיעה בשכר הקובע לחישוב הפנסיה (כאשר מדובר בקרן פנסיה ותיקה) ועוד.

לאור האמור, לעניות דעתנו, במקרים כגון אלו - חובה לקבל ייעוץ מתאים וסיוע מסוכן הביטוח שלך.

6. פרישה מוקדמת ותכנון כלכלי 

עובדים הפורשים מעבודתם בטרם הגעתם לגיל הפרישה לגמלאות חווים, הלכה למעשה, את ההתמודדות עם "הנחת היסוד" לכל תכנית כלכלית לתקופת הפרישה אותה קבענו במאמר "פרישה בעידן המודרני" לפיה "החיים אינם בקו ישר".

השוני, הבא לידי ביטוי בהרבה היבטים של החיים, כלכליים ואישיים, בין השלב הראשון - שלב "הפרישה הפעילה" לבין השלב האחרון - שלב "הפרישה המוחלטת", מדגיש את ההכרח בקביעת תקציב חודשי שונה לכל שלב ושלב בפרישה, מדגיש את התועלת הכלכלית בקביעת סדר קדימויות נכון, "במה כדאי לגעת קודם", מדגיש את הערך הרב הטמון בתכנון כלכלי לפורשים הכורך בתוכו הן צרכים והעדפות אישיות, הן שיקולי מס, הן שיקולי כדאיות כלכלית ולא פחות חשוב מכל אלו – התאמה למציאות, כלכלית, פיזית ומנטאלית, היום ובעתיד. היום, כשעוד יש לנו סבלנות להתייעץ עם יועצים, בעתיד, כאשר לא יהיה לנו עוד כח וחשק לעסוק בענייני כספים.

בניית תקציב חודשי, קביעת סדר קדימויות במה כדאי לגעת קודם, שיקולי מס, שיקולי כדאיות כלכלית ועוד, אין לנו דרך אחרת לשפוך אור יקר על נושאים אלו מאשר להפנות אתכם לקרוא, ולו חלק מהמאמרים השונים אותם פרסמנו במהלך השנים, להלן דוגמאות, בקישורים הבאים -

 
 
 
 
 
 
נמשיך לעדכן מעת לעת מאמר זה, מוזמנים לבקר באתר פרישה ולהתעדכן.
 
 
 

(אין מדובר ברשימה סגורה של נושאים ופעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה אישי).

מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לפרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד, נקיטה בפעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה וליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.עזיבת מקום עבודה או פרישה לגמלאות - רשימת מסמכים שחובה לרכז !

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.