דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פריסת מס - הפרשי שכר (משכורת)

סעיף 8 (ג) (1) לפקודת מס הכנסה

פריסת מס - סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה

8. חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת
 
(ג) לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לעניין חישוב סכום המס החל עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן:
 
(1) הפרשי שכר או הפרשי קצבהבשנים שאליהן הם מתייחסים, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו. לעניין זה, "קצבה" – קצבה המשתלמת מכוח הסדר פנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 9(6ו), וכן קצבה כאמור בפסקאות (2) עד (3א) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 1.
 
 
כאמור על פי פקודת מס הכנסה ניתן לפרוס הכנסה מהפרשי שכר (משכורת) על פני (עד) 6 שנים לאחור (ראה ניסוח מדוייק בסעיף).
 
מתי זה כדאי ?
 
בהיבט תשלומי מס הכנסה - מהלך זה עשוי להיות כדאי כלכלית, כאשר בכל אחת מהשנים שקדמו לשנה בה שולמו הפרשי השכר (משכורת) בסכום אחד - ההכנסה החייבת במס הייתה נמוכה באופן יחסי לעומת סך ההכנסה החייבת במס בשנה שנתקבלה ההכנסה מהפרשי השכר, או כאשר יש פער (לטובה) בין שיעורי המס בין השנים או גם כאשר ההכנסה היתה קבועה במהלך השנים אך הפרשי השכר (החד פעמיים) חוייבו בשיעור מס שולי גבוה משיעור המס השולי בו הם היו מחוייבים אילו היו משולמים באופן יחסי בצמוד לתשלומי המשכורת השוטפים במהלך אותן שנות מס שקדמו לשנה בה שולמו בפועל. (ייתכנו מקרים נוספים, לדוגמא, כאשר במהלך שנות המס הקודמות לשנה בה שולמו הפרשי השכר לעובד היה פטור ממס בשל נכות, זמני או קבוע). 
 
 
בכל מקרה יש לבחון באופן מקצועי את הכדאיות בפריסת מס בגין הפרשי שכר ולבצע בדיקה מקדמית (סימולציה) לחישוב המס בכל אחת מהאלטרנטיבות באמצעות איש מקצוע (רואה חשבון או יועץ מס).
 
 
 
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
 
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לתכנון מס בפרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד. בחירה בפריסת מס הינה על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הפורש. נקיטת פעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ פרישה ולליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי-ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.


פריסת הכנסה מעבודה - לעניין דמי ביטוח לאומי (הפרשי שכר, בונוסים, תשלומים אחרים) - תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה - 1995‏
 
 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.