דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם ניתן לבצע פריסה קדימה של מענק מוות וכספי פיצויי פיטורים חייבים במס, במקרה פטירה של עובד ? תלוי איזה פקיד שומה שואלים !

 

השבוע, הופתעתי לקבל פניה טלפונית של פקיד שומה (שלא אציין את שמו) אשר ביקש לברר "מה עומד מאחוריי הבקשה אותה ניסחתי בעבור שאירים של עובד שנפטר, לבצע פריסה לאחור בתיק הנפטר". כאשר השבתי לפקיד השומה כי הסיבה לכך, הינה, בין היתר, כי כיום לא ניתן לבצע פריסה קדימה, מיהר פקיד השומה להשיב, כי אני 'זה' שלא מכיר את הוראות החוק וכי רק לאחרונה ממש הוא ביצע פריסה קדימה לבקשתם של שאירים אחרים וכי מערכת המחשב של מס הכנסה מאפשרת לבצע פריסה קדימה. כאשר נדרשתי שוב להבהיר את העניין בפני פקיד השומה, לא פחות מפתיעה היתה בקשתו, להעביר אליו במייל, את החוזר של מס הכנסה עליו אני מבסס טענותיי אלו.

לסיכום מקרה זה, חזרו אליי השאירים, לאחר הביקור במשרדי פקיד השומה ואמרו: "לא תאמין, המחשב של מס הכנסה מאפשר לבצע פריסה קדימה, למרות שאתה צודק בייעוץ שנתת לנו. מאחר וכעת פקיד השומה יודע כי לא ניתן לבצע פריסה קדימה, לאחר שטרחת ליידע אותו באמצעות משלוח החוזר במייל לבקשתו, מטעמי מצפון הוא לא יכול לאשר לנו זאת..."

לאור זאת, כאשר יד ימין אינה יודעת מה עושה יד שמאל ובפועל, למעשה, מתקיימת אפלייה בין שאירים, אלו משלמים מס כזה ואלו משלמים מס אחר, כנראה יש מקום שוב להזכיר, את מה ששאירים של עובד שנפטר צריכים לדעת ולבטח פקידי השומה:

פריסת מס לאחור (פריסת מס לשנים קודמות)

ניתן לקבל מפקיד השומה אישור לביצוע פריסת מס לשנים קודמות, במקרה זה החלק החייב במס של כספי הפיצויים ומענק המוות יחולק על פני (עד) 6 שנים ויתווסף להכנסותיו החייבות במס של העובד הנפטר בכל אחת משנות הפריסה וכך גם תיקבע חבות המס הסופית על כספים אלו אשר תשולם על ידי השאירים מתוך כספי הפיצויים ומענק המוות המגיעים לידיהם (יבוצע ניכוי מס מתוך הכספים בטרם תשלומם לשאירים על פי חלקם היחסי) וזאת בדומה לפריסת מס המבוצעת על ידי עובד שפרש מעבודתו והכל על פי הכללים לביצוע פריסת מס לפי סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה. נדגיש כי שיעור המס שיחול על כספים אלו בפריסה לאחור יהיה שיעור המס השולי של הנישום בכל אחת משנות הפריסה ולא שיעור המס השולי של השאירים שכן במקרה זה אין זו נחשבת להכנסתם.

פריסת מס קדימה (פריסת מס לשנים הבאות)

עד לחודש יולי 2010 לערך, ככלל, ניתן היה לקבל מכל פקיד שומה אישור לביצוע פריסת מס קדימה, לשנים הבאות. במקרה זה החלק החייב במס של כספי הפיצויים ומענק המוות חולק על פני (עד) 6 שנים והתווסף להכנסותיו החייבות במס של השאיר בכל אחת משנות הפריסה וכך גם נקבעה חבות המס על כספים אלו אשר שולמה על ידי השאיר מתוך כספי הפיצויים ומענק המוות שהגיעו לידיו (בוצע ניכוי מס מתוך הכספים בטרם תשלומם לשאיר) וזאת בדומה לפריסת מס המבוצעת על ידי עובד שפרש מעבודתו והכל על פי הכללים לביצוע פריסת מס לפי סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה, דהיינו נקבעה מקדמה לתשלום ועל השאיר חלה החובה להגשת דוח שנתי למס הכנסה בכל אחת משנות הפריסה. במקרה זה שיעור המס היה לא יותר משיעור המס המקסימלי כקבוע בסעיף המס על הכנסה לאחר פטירה - סעיף 125א לפקודת מס הכנסה בכל אחת משנות הפריסה.

למה שאיר ולא שאירים ?

מאחר ואם קוראים את הכתוב בגב טופס 161ב - הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות, מצויין שם במפורש כי ניתן לקבל אישור לפריסת מס כאשר המענק משולם לשאיר אחד בלבד. אנו משערים כי בכל מקרה ההתייחסות הנ"ל הינה רק לפריסת מס קדימה ולא לפריסת מס לאחור שכן אין משמעות במקרה של פריסה לאחור למספר השאירים מאחר וחישוב המס מבוצע על בסיס הכנסותיו של הנפטר בשנים שקדמו לפטירתו ולא על הכנסותיהם של השאירים ולפי שיעור המס השולי של הנישום שנפטר בכל אחת משנות הפריסה.

אז מה עכשיו ?

בחודש אוגוסט 2010 , יצאה הנחיה מנציבות מס הכנסה לפקידי השומה, לפיה אין להתיר לשאירים לבצע פריסה קדימה על מענק מוות וכספי פיצויי פיטורים של עובד שנפטר.
 
בחודש יולי 2011 רשות המסים פרסמה את החלטתה הסופית לכאורה שלא לאפשר פריסה קדימה במסגרת חוזר מקצועי שפרסמה: הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 .

איך פקיד שומה יכול לעשות זאת ?

אם נקרא את סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה נראה כי כתוב במפורש: "...אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה", דהיינו רשאי ולא חייב. פריסה לאחור לשנים קודמות קבועה בחוק, במסגרת פקודת מס הכנסה ואילו פריסה קדימה לשנים הבאות אינה קבועה בפקודת מס הכנסה אלא נתונה לשיקול דעתו של פקיד השומה.

רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה

 
 
 

מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו) - סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.