דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

איך תחושב הפנסיה הפטורה ממס לגמלאים "ותיקים" בשנת 2012 ?

לאור תיקון 190 לפקודה

 

("ותיקים" - שהגיעו לגיל הפרישה לפני ינואר 2012 והחלו לקבל פנסיה חודשית לפני ינואר 2012)

 
שינויים לאור תיקון 190 לפקודה (תוקף השינויים רטרואקטיבי מינואר 2012)

אופן החישוב - הפטור על "קצבה מזכה" שונה כך שמעתה הוא מחושב לפי מכפלה של שיעור הפטור בתקרת הפטור ולא לפי מכפלה של שיעור הפטור בפנסיה המשולמת בפועל או בתקרת הפטור, כנמוך מביניהן.

תקרת הקצבה המזכה נכון לשנת המס 2012 - 8,190 שקלים.

שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה - שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה מוגדל בהדרגה משיעור של 35 אחוזים בשנת המס 2011, עד לשיעור של 67 אחוזים בשנת המס 2025. כאשר, בשנים 2012-2015 שיעור הפטור יעמוד על 43.5 אחוזים, בשנים 2016-2019 שיעור הפטור יעמוד על 49 אחוזים, בשנים 2020-2024 שיעור הפטור יעמוד על 52 אחוזים ורק החל משנת המס 2025 יעמוד שיעור הפטור על 67 אחוזים.

בכפוף לעמידה בתנאים לקבלת הפטור, לפי הוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה.

 
להלן מס' דוגמאות לצורך ההמחשה של השינויים:
 
גימלאי אשר זכאי לפטור ממס "מלא" והפנסיה החודשית שלו הינה 7,900 ש"ח ברוטו לפני מס:

לפני תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 35% * 7,900 ש"ח = 2,765 ש"ח.

לאחר תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 43.5% * 8,190 ש"ח = 3,563 ש"ח.

לגביו, הן אופן חישוב הפטור ממס השתנה לטובה והן שיעור הפטור ממס גדל.

("מלא" – פקיד השומה קבע בעת הגיעו לגיל הפרישה כי הוא זכאי לפטור ממס מקסימלי על הפנסיה החודשית המשולמת לו, לפי נוסחת השילוב "הישנה")

גימלאי אשר זכאי לפטור ממס "מלא" והפנסיה החודשית שלו הינה 10,000 ש"ח ברוטו לפני מס:

לפני תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 35% * 8,190 ש"ח = 2,867 ש"ח.

לאחר תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 43.5% * 8,190 ש"ח = 3,563 ש"ח.

לגביו, אופן חישוב הפטור ממס לא השתנה מאחר והפנסיה החודשית שלו מעל תקרת הקצבה המזכה, אך שיעור הפטור ממס גדל.

("מלא" – פקיד השומה קבע בעת הגיעו לגיל הפרישה כי הוא זכאי לפטור ממס מקסימלי על הפנסיה החודשית המשולמת לו, לפי נוסחת השילוב "הישנה")

גימלאי אשר זכאי לפטור ממס "חלקי" והפנסיה החודשית שלו הינה 7,900 ש"ח ברוטו לפני מס:

לפני תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 1,185 ש"ח (לדוגמא הפטור החלקי).

לאחר תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 23.5% * 8,190 ש"ח = 1,925 ש"ח.

איך הגענו ל- 23.5% ?

הפטור החלקי בסך של 1,185 ש"ח מהווה 15% מהפנסיה החודשית המשולמת לו בפועל (שכן הפנסיה המשולמת לו בפועל נמוכה מתקרת הקצבה המזכה) וכן הוא נהנה מהגידול בשיעור של 8.5% , שחל בשיעור הפטור בשנת 2012, בעקבות תיקון 190 לפקודה (43.5% מול 35%).

לגביו, הן אופן חישוב הפטור ממס השתנה לטובה והן שיעור הפטור ממס גדל.

("חלקי" – פקיד השומה קבע בעת הגיעו לגיל הפרישה כי הוא זכאי לפטור ממס חלקי על הפנסיה החודשית המשולמת לו, לפי נוסחת השילוב "הישנה")

גימלאי אשר זכאי לפטור ממס "חלקי" והפנסיה החודשית שלו הינה 10,000 ש"ח ברוטו לפני מס:

לפני תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 1,228 ש"ח (לדוגמא הפטור החלקי).

לאחר תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 23.5% * 8,190 ש"ח = 1,925 ש"ח.

איך הגענו ל- 23.5% ?

הפטור החלקי בסך של 1,228 ש"ח מהווה 15% מתקרת הקצבה המזכה בסך של 8,190 ש"ח (שכן הפנסיה המשולמת לו בפועל גבוהה מתקרת הקצבה המזכה) וכן הוא נהנה מהגידול בשיעור של 8.5% , שחל בשיעור הפטור בשנת 2012, בעקבות תיקון 190 לפקודה (43.5% מול 35%).

לגביו, אופן חישוב הפטור ממס לא השתנה מאחר והפנסיה החודשית שלו מעל תקרת הקצבה המזכה, אך שיעור הפטור ממס גדל.

("חלקי" – פקיד השומה קבע בעת הגיעו לגיל הפרישה כי הוא זכאי לפטור ממס חלקי על הפנסיה החודשית המשולמת לו, לפי נוסחת השילוב "הישנה")
 

גימלאי אשר לא היה זכאי לפטור ממס והפנסיה החודשית שלו הינה 7,900 ש"ח ברוטו לפני מס:

לפני תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 0 ש"ח.

לאחר תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 8.5% * 8,190 ש"ח = 696 ש"ח.

איך הגענו ל- 8.5% ?

הוא נהנה מהגידול בשיעור של 8.5% , שחל בשיעור הפטור בשנת 2012, בעקבות תיקון 190 לפקודה (43.5% מול 35%).

לגביו, הן אופן חישוב הפטור ממס השתנה לטובה והן שיעור הפטור ממס גדל מ- 0% ל- 8.5%.

(לא היה זכאי – פקיד השומה קבע בעת הגיעו לגיל הפרישה כי הוא אינו זכאי לפטור ממס על הפנסיה החודשית המשולמת לו, לפי נוסחת השילוב "הישנה")

 
גימלאי אשר לא היה זכאי לפטור ממס והפנסיה החודשית שלו הינה 10,000 ש"ח ברוטו לפני מס:

לפני תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 0 ש"ח.

לאחר תיקון 190 – סך הקצבה הפטורה ממס – 8.5% * 8,190 ש"ח = 696 ש"ח.

איך הגענו ל- 8.5% ?

הוא נהנה מהגידול בשיעור של 8.5% , שחל בשיעור הפטור בשנת 2012, בעקבות תיקון 190 לפקודה (43.5% מול 35%).

לגביו, אופן חישוב הפטור ממס לא השתנה (לכאורה) מאחר והפנסיה החודשית שלו מעל תקרת הקצבה המזכה, אך שיעור הפטור ממס גדל מ- 0% ל- 8.5%.

(לא היה זכאי – פקיד השומה קבע בעת הגיעו לגיל הפרישה כי הוא אינו זכאי לפטור ממס על הפנסיה החודשית המשולמת לו, לפי נוסחת השילוב "הישנה")

 
 
 
רוצים לעשות הכל פשוט פשוט, אך בכל זאת, חובה לעיין בהוראות המעבר בסיפא של תיקון 190 לפקודה ובהוראות רשות המסים בחוזרים שפירסמה ! - ראו מידע רלבנטי המפורסם באתר פרישה.
חישוב הפטור וחבות המס ייקבעו אך ורק על ידי פקיד השומה. מידע זה נועד להמחשה בלבד.


איך תחושב הפנסיה הפטורה ממס לגמלאים "חדשים" בשנת 2012 ?
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.