דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

איך תחושב הפנסיה הפטורה ממס לגמלאים "חדשים" בשנת 2012 ?

לאור תיקון 190 לפקודה

 

("חדשים" – ככלל, מבלי להיכנס להגדרות ולחריגים, שהגיעו לגיל הפרישה לאחר ינואר 2012 והחלו לקבל פנסיה חודשית לאחר ינואר 2012)

רוצים את ההגדרות המדוייקות וכל הניואנסים ? להלן קישור למידע מלא – מס על פנסיה.

 
שינויים לאור תיקון 190 לפקודה (תוקף השינויים רטרואקטיבי מינואר 2012)

אופן החישוב - הפטור על "קצבה מזכה" שונה כך שמעתה הוא מחושב לפי מכפלה של שיעור הפטור בתקרת הפטור ולא לפי מכפלה של שיעור הפטור בפנסיה המשולמת בפועל או בתקרת הפטור, כנמוך מביניהן.

תקרת הקצבה המזכה נכון לשנת המס 2012 - 8,190 שקלים.

שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה - שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה מוגדל בהדרגה משיעור של 35 אחוזים בשנת המס 2011, עד לשיעור של 67 אחוזים בשנת המס 2025. כאשר, בשנים 2012-2015 שיעור הפטור יעמוד על 43.5 אחוזים, בשנים 2016-2019 שיעור הפטור יעמוד על 49 אחוזים, בשנים 2020-2024 שיעור הפטור יעמוד על 52 אחוזים ורק החל משנת המס 2025 יעמוד שיעור הפטור על 67 אחוזים.

חישוב הפטור מבוצע לפי נוסחת השילוב "החדשה".

מאמר זה מתעלם לחלוטין, מפטור ממס על "קצבה מוכרת" !

בכפוף לעמידה בתנאים לקבלת הפטור, לפי הוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה.

 
איך מחשבים את הפטור ממס על פנסיה חודשית ?

נא להכיר: נוסחת השילוב "החדשה" :

במטרה לפשט את המסובך, נסביר בדרך של דוגמא פשוטה:

(נדגיש, בהתייחס לרמה האישית, חובה להכיר מקרוב את כל הכללים, ההגדרות והוראות תיקון 190 לפקודה)

 
למעשה, לגמלאי "החדש" יש "מכסה" אחת של פטור ממס אותה הוא יכול לנצל (לחילופין ובמצטבר) לטובת:

1. קבלת מענקי פרישה ו/או כספי פיצויי פיטורים בפטור ממס (במהלך 32 שנות העבודה שקדמו ל"גיל הזכאות"... ראה התייחסות נוספת מטה).

2. משיכה של כספים מקופה לקצבה, בסכום חד פעמי, במזומן, בפטור ממס (ביום הפרישה, כל עוד מדובר ב"משיכה כדין" כהגדרתה, מה שנקרא "היוון קצבה", מאמר זה מתעלם לחלוטין ממשיכת כספים אחרים העשויים להיות גם הם פטורים ממס).

3. קבלת פנסיה חודשית בפטור ממס.

 
מהי "המכסה" ?

בבדיחות דעת גמורה אך לצורך ההמחשה, אומר כי לשיטת מס הכנסה, לכאורה, הגמלאי "החדש" צפוי להמשיך לחיות במשך 180 חודשים מהיום בו החל לקבל פנסיה חודשית פטורה ממס ולכן "מכסת הפטור" שנקבעה במסגרת תיקון 190 לפקודה, נכון לשנת 2012 , הינה:

43.5% * 8,190 ש"ח * 180 = 641,277 ש"ח

 
 
1. מהמכסה הזו מפחיתים את מענקי הפרישה / פיצויי הפיטורים שנתקבלו בידי הגמלאי "החדש" בפטור ממס במהלך 32 שנות העבודה שקדמו לגיל הזכאות. (כשהם ממודדים מיום קבלתם ועד ליום 1 בינואר 2012 ומוכפלים במקדם – 1.35 , מקדם שנקבע בחוק לצורך התאמה בין המצב הישן למצב החדש).

לצורך הדוגמא – מענק פרישה ששולם לו ביום הפרישה, בשנת 2012 , בסך של 100,000 ש"ח.

מאחר ולפי נוסחת השילוב החדשה, מכפילים את מענק הפרישה במקדם – 1.35, יוצא מכך כי ההפחתה הראשונה מהמכסה הינה בסך של 135,000 ש"ח.

2. מהמכסה הזו מפחיתים את סך הכספים שהגמלאי "החדש" מעוניין למשוך בסכום חד פעמי, במזומן, מקופה לקצבה, בפטור ממס. (כל עוד מדובר ב"משיכה כדין" כהגדרתה, מה שנקרא "היוון קצבה", מאמר זה מתעלם לחלוטין ממשיכת כספים אחרים העשויים להיות גם הם פטורים ממס).

לצורך הדוגמא – משיכה במזומן מקופה לקצבה שבוצעה ביום הפרישה, בשנת 2012, בסך של 200,000 ש"ח.

3. אז, לפי נוסחת השילוב "החדשה" שנקבעה בתיקון 190 לפקודה, מה נשאר לגמלאי ה"חדש" "ממכסת הפטור" לטובת פנסיה חודשית ?

641,277-135,000-200,000=306,277

נותרו מהמכסה, 306,277 שקלים לטובת קבלת פנסיה חודשית בפטור ממס.

זוכרים שלשיטת מס הכנסה נותרו לגמלאי רק 180 חודשים לחיות ? (שוב, בבדיחות דעת גמורה, אך לצורך ההמחשה)

אז נחלק את "מכסת הפטור" שנשארה לגמלאי "החדש", ב- 180 חודשים ונקבל את הפנסיה החודשית הפטורה ממס –

306,277/180=1,701

לסיכום דוגמא פשוטה זו, בכל חודש במהלך שנת המס 2012 , יהנה הגמלאי "החדש" מפטור ממס בסך של 1,701 ש"ח בלבד, על הפנסיה החודשית המשולמת לו.

נעיר כי במידה והגמלאי "החדש" לא היה מנצל את "מכסת הפטור" לטובת קבלת מענקי פרישה ו/או פיצויי פיטורים בפטור ממס ולא היה מנצל את "מכסת הפטור" לטובת משיכת כספים בסכום חד פעמי מקופה לקצבה בפטור ממס, הפנסיה החודשית הפטורה ממס היתה, 3,563 ש"ח :

43.5%*8,190=3,563

 
רוצים לעשות הכל פשוט פשוט, אך בכל זאת, חובה לעיין בהוראות המעבר בסיפא של תיקון 190 לפקודה ובהוראות רשות המסים בחוזרים שפירסמה ! - ראו מידע רלבנטי המפורסם באתר פרישה.

 

מי שפרש (הגיע לגיל הזכאות) לפני יום 1 בינואר 2012  להלן קישור - איך תחושב הפנסיה הפטורה ממס לגמלאים "ותיקים" בשנת 2012 ?

חישוב הפטור וחבות המס ייקבעו אך ורק על ידי פקיד השומה. מידע זה נועד להמחשה בלבד.


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.