דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנסיה עם חורים - הצד האחר של הרפורמה בקופות הגמל

בחודש ינואר האחרון אישרה הכנסת את התיקון ל"חוק קופות הגמל" - איך זה משפיע עלינו ?


בחודש ינואר האחרון אישרה הכנסת את התיקון ל"חוק קופות הגמל" - (תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005– אושר ביום 23.01.08).

החקיקה יצרה מהפכה של ממש בתחום החיסכון ארוך הטווח בישראל !

החוק קובע , בין היתר, כי החל מחודש ינואר 2008 החוסכים בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים יוכלו למשוך את הכספים שחסכו במהלך השנים בסכום חד פעמי בגיל הפרישה בלבד ורק לאחר שהבטיחו לעצמם - קצבה חודשית מינימלית של 3,850 ₪ , (צמודה למדד החל מחודש 03/2008, מתעדכנת פעם בשנה) (למעט כספי פיצויי פיטורים) 

למהלך החקיקה בכללותו יתרונות וחסרונות, החקיקה יצרה סימני שאלה רבים כמעט בכל תחום, כמעט לגבי כל תקנה והוראה. הן בהיבט הפנסיוני והן בהיבטי המס. אנו משערים שבחודשים הקרובים משרד האוצר ייאלץ להיזדרז ולתת מענה לכל הנושאים הפתוחים ולכל הסתירות הקיימות נכון להיום בחוקים ובתקנות.
במאמר זה בחרנו להתייחס דווקא למספר נקודות חשובות לעניות דעתנו בהיבט הכלכלי ובהיבט המעשי -  בהתעלם מהיבטי המס והפנסיה הסבוכים שהמקום כאן קטן מלהכיל אותם, שכאמור, חלק גדול מהם טרם קיבל מענה סופי עד כה בחקיקה.

איך זה משפיע על אנשים שנמצאים על סף גיל הפרישה ?

צפה בקטע וידאו מתוך תכנית הבוקר בערוץ 10 בנושא התיקון לחוק קופות הגמל

מאחר והרפורמה תקפה רק לגבי כספים חדשים (הפקדות חדשות החל מחודש ינואר 2008) , לגבי הכספים הישנים (הפקדות שבוצעו עד ליום 31/12/07) – התנאים הקודמים נשמרים ולא יחול שינוי לגביהם.

זאת אומרת - אותם הפורשים לא יהיו מחוייבים לפעול על פי התיקון לחוק ולהשאיר את הכספים, כולם או חלקם, בקופת הגמל, על מנת להבטיח לעצמם קצבה חודשית מינימלית , הם יוכלו להמשיך ולמשוך את הכספים בסכום חד פעמי או לשיעורין והכל לפי חוקי המס והתקנות – לפני השינוי. (דהיינו: החלוקה הקיימת בין כספים קצבתיים לבין כספים הוניים, כללי המיסוי הקיימים וכן הלאה).

איך זה משפיע על אנשים הנמנים על "גילאי הביניים" / 50 פלוס ?

מעל 10% מהאוכלוסייה בישראל הינה מעל גיל 55 אך מתחת לגיל הפרישה !

אותם האנשים אשר ימשיכו לחסוך כספים בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים לאחר חודש ינואר 2008 – עשויים להיקלע למצב בו מצד אחד הם מחוייבים על פי התיקון לחוק להבטיח לעצמם קצבה חודשית מינימלית (מתוך הכספים החדשים) אולם מצד שני הקצבה עשויה להיות כל כך נמוכה שבאופן מעשי המטרה של המחוקק להבטיח להם קצבה חודשית מינימלית לא תושג בזמן הקצר שנותר להם לחסוך לתקופת הפנסיה ואז ...מה הואילו חכמים בתקנתם ?

לעניות דעתנו, המחוקק היה צריך לאפשר לאותם האנשים ,מעל גיל 55 , במסגרת החוק, למשוך את הכספים בגיל הפרישה, בסכום חד פעמי ולא בדרך של קצבה, והכל על פי החוק והתקנות - לפני השינוי.

יתרה מכך, המחוקק לא התייחס לאותו החלק באוכלוסיה (גם בגיל הצעיר מגיל 55...) אשר כבר זכאי לקצבה חודשית מהמדינה או מקרן פנסיה ותיקה, כגון : פורשי צה"ל וכוחות הביטחון, עובדי מדינה המקבלים פנסיה תקציבית ועמיתי קרנות הפנסיה הותיקות.

לעניות דעתנו, לא היה הכרח לחייב אותם במסגרת התיקון לחוק, להבטיח כספים נוספים לפנסיה בדרך של קצבה חודשית מינימלית ובדרך זו למעשה למנוע מהם את האפשרות לחסוך כספים נוספים (באפיקי חיסכון המעניקים הטבות במס) במהלך הקריירה השניה או בתקופת הפנסיה המוקדמת, ולמשוך אותם כסכום חד פעמי בגיל הפרישה לטובת מטרות אחרות.

אנו רוצים לקוות כי המחוקק יבצע שינוי בחוק אשר יאפשר זאת, דהיינו יראה באותה הקצבה שמקורה בפנסיה תקציבית או בפנסיה מקרן פנסיה ותיקה - כקצבה החודשית המינימלית.


איך זה משפיע על הדור הצעיר שרק החל לחסוך לפנסיה ?

מבלי להמעיט בערכו של הניסיון (לעת עתה) של המחוקק ליצור עתיד כלכלי בטוח יותר לרבים מהאוכלוסיה בישראל לכשיפרשו לפנסיה ומבלי לבטל את היתרונות הגלומים במהלכי החקיקה האחרונים, לרבות יצירת שוק משוכלל ותחרותי המעניק לחוסך אינספור אפשרויות לניהול כספי הפנסיה שלו, המחלק בפועל את תקופת החיסכון לשתי תקופות, (תקופה אחת בה נתמקד באיתור ובחירת הגוף הפיננסי אשר ימקסם עבורנו את ההון העצמי לתקופת הפנסיה ותקופה שניה בה נתמקד באיתור ובחירת הגוף הפיננסי אשר יבטיח לנו את הפנסיה הגבוהה ביותר שאנו יכולים לקבל), לעניות דעתנו, קשה לחזות את העתיד, מהן יהיו ההשפעות הרחבות של החקיקה האחרונה על החברה והכלכלה בישראל בעוד כמה עשורים.

קרה דבר בישראל אשר יש לו ויהיו לו השלכות מרחיקות לכת על מצבו הפיננסי של כל אחד מאיתנו בתקופת הפנסיה, לכשיגיע לגיל הפרישה. 

נקודות למחשבה –

האוצר הפקיד את גורלנו בידי האקטוארים של חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מבלי שהותיר בידנו את הברירה, בהתחשב בכך שמצד אחד תוחלת החיים מתארכת משנה לשנה ומצד שני החוק מחייב אותנו להקצות חלק ניכר מחסכונותינו קודם כל לטובת קצבה חודשית – אנו עלולים למצוא את עצמנו עם קצבה חודשית נמוכה מדיי ביד וחשופים למידת האיתנות הפיננסית של אותם הגופים משלמי הפנסיה.

האוצר מחייב אותנו לקבל חלק ניכר מהכסף שחסכנו רק בדרך של קצבה והתעלם בחקיקה ממצבים של צורך ממשי ורצון אישי, במשיכת הכספים בסכום חד פעמי בגיל הפרישה - לדוגמא (חו"ח) בעת גילוי מחלה ממארת..לדוגמא במקרה של הפסקת תושבות בישראל.

האוצר נטל מידי החוסך את שיקול הדעת והעצמאות הכלכלית לגבי חלק ניכר מחסכונותיו וניתק את חוקי הכלכלה מתחום הפנסיה - יש כלכלה מקומית וגלובלית אשר לה מערכת איזונים ובלמים, יש שווקים פיננסיים ואלטרנטיבות השקעה בארץ ובעולם שתוצאותיהן נגזרות מרמת הסיכון אותה נוטל החוסך, מהצורך בנזילות הכספים ומשיקולים כלכליים ו/או אישיים נוספים, יש נכסים נוספים, יש ירושות  – למה להתערב באופן גורף ומחייב ?

אנשים הפורשים פרישה מוקדמת – זה לא סוד שמעסיקים רבים יוצאים מעת לעת במבצעי "פרישה מרצון" במטרה לייעל את החברה ולהצעיר אותה. שינויים טכנולוגיים וחברתיים מקצרים את תקופת העבודה אל מול שינויים טכנולוגיים וקדמה בעולם הרפואה המאריכים את תקופת החיים והפנסיה. פורשים רבים עשויים להיקלע בעתיד למצב בו כבר בגיל צעיר יחסית, במשך תקופה ארוכה, לא יעמדו לרשותם מקורות הכנסה מאחר ולפי התיקון לחוק קופות הגמל - את הקצבה החודשית המינימלית ואת יתרת הכספים המהוונים יוכלו לקבל רק בגיל הפרישה על פי החוק. ככל הנראה בעתיד, אנשים רבים ייאלצו לממש נכסים אחרים שיש להם כגון דירת המגורים בה הם מתגוררים ו/או להיכנס להתחייבויות כספיות מיותרות וזאת על מנת לצלוח את תקופת החיים המתארכת בין גיל הפרישה מהעבודה בפועל ועד לגיל הפרישה המוחלט על פי החוק.


לעניות דעתנו, האוצר אכן צריך לכוון את הציבור ולעודד חיסכון לטווח ארוך ואף ליצור העדפה בדרך של הטבות מס לאפיקי חיסכון  המבטיחים קצבה חודשית אולם אל לא לחייב את ציבור החוסכים איך ינהלו את חייהם הפיננסיים בעתיד הרחוק, זה רק אולי..מרמז על תוכניות נוספות להקטין את התמיכה הכלכלית של המדינה בתושבים..בעתיד..(באמצעות המוסד לביטוח לאומי).

מה לגבי העברת כספים בין דור לדור ? הורשה של הון ? כספים רבים ככל הנראה יישארו בעתיד בחברות הביטוח וקרנות הפנסיה כאשר אלו כגופים עיסקיים ימצאו את הנוסחה להבטיח את עצמם בדרך של קביעת מקדם קצבה אשר יבטיח קודם כל את עתידם הכלכלי וריווחיותם.בהקשר זה נאמר, במידה והאוצר היה מצד אחד מחייב אותנו לחסוך לקצבה חודשית מינימלית בדרך של תשלומים נוספים למוסד לביטוח לאומי או גורם אחר באחריות המדינה ומצד שני היה ערב לתושבים ומבטיח לנו קצבה ראויה שגובהה ידוע מראש ואינו ספקולטיבי..ניחא.

נושא נוסף ובטח לא אחרון – חקיקה - "חצי בהיריון":

מצד אחד התיקון לחוק קופות הגמל מורה למעסיקים לחדול מהפקדה של כספי פיצויים לקופת פיצויים מרכזית ומצד שני חוק פנסית חובה אינו מחייב את המעסיקים להפקיד 100% מההתחייבות לסיום יחסי עובד מעביד בקופת גמל אישית על שם העובד - (חוק פנסיית חובה מחייב את המעסיקים בהדרגה הפקדה בשיעור של 5% בלבד בגין פיצויי פיטורים כאשר שיעור הפיצויים על פי חוק פיצויי פיטורים הינו 8.33%) - מצב זה עשוי בחלק מהמקרים ליצור חשיפה של העובד לקשיי נזילות אפשריים בעתיד של המעסיקים בבואו לדרוש את כספי הפיצויים המגיעים לו במועד פרישתו או בפיטוריו.

אופרטיבי:

 1. השינוי האחרון בחוק קופות הגמל מגדיל עוד יותר את הכדאיות ומדגיש את החשיבות בשמירה על אותן תוכניות הביטוח הפנסיוני הותיקות המעניקות למבוטח קצבה חודשית מובטחת החל מגיל הפרישה. (פוליסות ביטוח מסוג קצבה או פוליסות מסוג הון עם נספח קצבה אשר החלו לפני 01/01/91 וקרנות הפנסיה הותיקות אשר תחילת החברות בהן היה מוקדם מחודש מרץ 1995).
 2. למרות תקנות ניוד החיסכון הפנסיוני החדשות אשר ייכנסו לתוקפן החל מחודש יולי 2008 המאפשרות תחת הגבלות מסויימות העברת כספים בין אפיקי החיסכון הפנסיוני השונים, לאור העלייה המתמדת בתוחלת החיים, בכפוף לבדיקה ומעקב, תיתכן עדיפות להמשך החיסכון ולהשארת הכספים שחסכנו עד כה גם בתוכניות ביטוח פנסיוני שאינן מבטיחות תשואה אך מבטיחות למבוטח מקדם גמלא קבוע שאינו ניתן לשינוי. (כל פוליסות הביטוח מסוג קצבה אשר החלו לאחר ינואר 1991 ולפני יוני 2001 וחלק מפוליסות הביטוח מסוג קצבה אשר החלו לאחר יוני 2001 ובתנאי הפוליסה נקבע מקדם גמלא קבוע).
 3. בעת החלפת מקום עבודה או שינוי קריירה מומלץ לבצע "ריסק זמני" , דהיינו לשמור את תכניות הביטוח הפנסיוני הקיימות בתוקף עד להצטרפות למקום עבודה חדש לצורך שמירת הזכויות.
 4. באופן מעשי התיקון האחרון לחוק קופות הגמל יוצר יתרון מובהק להשארת הכספים שחסכנו עד ליום 31/12/07 בקופות הגמל ההוניות הן בשמירה על הפטור ממס על הרווחים שצברנו ונמשיך לצבור על אותם הכספים בעתיד והן בשמירה על האפשרות למשוך אותם כסכום חד פעמי פטור ממס בגיל הפרישה ו/או להשתמש בהם כמקור הכנסה פטור ממס להשלמת ההכנסה החודשית השוטפת.
 5. מאחר והתיקון האחרון לחוק קופות הגמל קובע כי מתוך החיסכון הפנסיוני שלנו נידרש להשאיר בתכניות הביטוח הפנסיוני השונות סכום כסף לא מבוטל לטובת קבלת קצבה חודשית מינימלית לאחר גיל הפרישה (נכון להיום לפי מקדם גמלא נוכחי בתכניות ביטוח פנסיוני חדשות, חיסכון בגובה של כ- 800,000 ₪ בגיל הפרישה מקנה קיצבה מינימלית של 3,850 ₪ לחודש) מומלץ לנו –
  1. בעתהחלפת מקום עבודה או שינוי קריירה להמשיך לחסוך את כספי הפיצויים (פיצויי פיטורים) ולא לעשות בהם שימוש במהלך תקופת העבודה ועד למועד הפרישה המוחלט
  2. לא למשוך את הכספים שצברנו בקרנות ההשתלמות במהלך תקופת העבודה ועד למועד הפרישה המוחלט מאחר ובהן עדיין קיים פטור ממס על הרווחים וניתן למשוך את הכספים בסכום חד פעמי פטור ממס
  3. לחסוך באופן פרטי ועצמאי סכומי כסף נוספים לתקופת הפנסיה בהם נוכל לעשות שימוש להוצאות חד פעמיות גדולות.
 6. מומלץ להתעדכן בחודשים הקרובים ובכלל, בשינויים, בתיקונים ובעדכונים שצפויים לבוא בכל הקשור להוראות החוק החדשות.
 7. מומלץ לבצע בדיקה תקופתית אחת לשנה בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני שלנו.
 8. בהמשך נביא התייחסות נוספת בהתאם לאוכלוסיות השונות.
 
במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
                                               
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


קופות גמל - בקרוב הוראת שעה - למי זה טוב ?
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.