דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם מגיע לעובד פיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים ?

שווי הפיצויים בקופת הגמל ירד מיום סיום יחסי עובד מעביד ועד ליום קבלת הפיצויים בפועל מקופת הגמל - האם מגיע לעובד פיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים ?

 

ככלל, המועד לתשלום פיצויי פיטורים הינו יום סיום יחסי עובד מעביד ואולם, עד היום ה- 15 מיום ניתוק יחסי עובד מעביד - לא יחוייב המעסיק בתשלום פיצויי הלנת פיצויים ולפיכך אם המעסיק הודיע לקופת הגמל בכתב, תוך 15 ימים מיום סיום יחסי עובד מעביד כי הוא משחרר את כספי הפיצויים לטובת העובד, המעסיק לא יחוייב בפיצויי הלנת פיצויים.

הלנת פיצויי פיטורים - סעיף 20 לחוק הגנת השכר, תשי"ח 1958

ככלל, עובד (עמית) הזכאי לכספי פיצויי פיטורים מקופת גמל אשר העביר לקופת הגמל בקשה לקבל את הכספים המגיעים לו מקופת הגמל, כולם או חלקם, יקבל את הכספים כאמור בתוך 4 ימי עסקים מהיום שהגיעה בקשתו לקופת הגמל (ואולם, אם חל מועד קבלת הכספים באחד משלושת ימי העסקים הראשונים באותו החודש, רשאית קופת הגמל לדחות את מועד התשלום ליום העסקים הרביעי באותו חודש...) (סעיף 41יא לתקנות מס הכנסה - קופות גמל), אם מדובר בקופת גמל המבטיחה תשואה, יקבל העובד (העמית) את הכספים שביקש לקבל בתוך 3 ימי עסקים מתום החודש שבו הגיעה בקשתו לקופת הגמל (סעיף 41יא1 לתקנות מס הכנסה - קופות גמל).

 

מה קורה אם קופת הגמל מתעכבת ?

אם לא שילמה קופת גמל לעובד (לעמית) הזכאי לקבל ממנה כספים... במועד שנקבע לפי תקנות מס הכנסה, תשלם לו קופת הגמל ריבית פיגורים בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שקובע החשב הכללי במשרד האוצר, כשיעורה מפעם לפעם, בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע לתשלום הכספים... (סעיף 41יז1 לתקנות מס הכנסה - קופות גמל).

 

מה קורה בין 2 התקופות ? בין אחריות המעסיק לאחריות הקופה ? - אחריות העובד !

 

באחריות העובד לוודא כי אכן במהלך התקופה האמורה (הראשונה (15 ימים)) המעסיק מוסר לו טופס 161 חתום על ידי המעסיק וממולא כראוי.

ככלל, על העובד למלא טפסים מתאימים כדוגמת טופס 161א ולגשת לפקיד השומה באיזור מגוריו כאשר הוא מצוייד בכל הטפסים הדרושים לצורך קבלת אישורים ממס הכנסה.

את האישורים שקיבל העובד מפקיד השומה באיזור מגוריו עליו למסור לקופת הגמל על מנת שזו תוכל לבצע את משיכת הכספים וזאת בנוסף למכתב שחרור שהעביר המעסיק לקופת הגמל.

 

כך שבפועל יכולים לחלוף יותר מ- 15 ימים ועוד 4 ימי עסקים ועוד כמה ימים ביניהם, בהם העובד נוקט בכל הפעולות הדרושות לביצוע משיכת הכספים מקופת הגמל, ומבלי שיהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויים מהמעסיק או לריבית פיגורים או כל פיצוי אחר מקופת הגמל.
 
 
עוד בעניין הלנת פיצויים:
 
 
 


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.