דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקרת הפקדה לפיצויים

תקרה לשנות המס: 2017-2021


נא לשים לב:

1. אין לבלבל בין תקרת הפטור על כספי פיצויים לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה לבין התקרה להפקדת פיצויים לפי סעיף 3(ה3)(1א) לפקודת מס הכנסה
 
2. מעסיק אשר שילם, למרכיב הפיצויים בקופת גמל סכום העולה על התקרה כהגדרתה (ראה סעיף הבא) , יזקוף שווי הטבה לצרכי מס בסכום שבו עלתה ההפקדה למרכיב הפיצויים על התקרה, ויראו סכום האמור הכנסת עבודה בידי העובד במועד ההפקדה.
  
3. הגדרת התקרה לפי סעיף 3(ה3)(1א) לפקודת מס הכנסה: "תקרת הפיצויים" - המשכורת המבוטחת של העובד או סכום התקרה הנקוב בטבלה מעלה בהתאם לשנה הרלבנטית, לפי הנמוך !
  
4. אין מדובר בתקרה לשכיר בעל שליטה לפי סעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה, אלא מדובר בתקרה לכל שכיר "רגיל". לעניין שכיר בעל שליטה: מצד אחד חלק המעסיק עד לשיעור של 8.33% בלבד מתקרת השכר לפיצויים לשכיר בעל שליטה, לדוגמא  12,340 ש"ח נכון לשנת המס 2021, נחשב לחברה כהוצאה מוכרת כאשר כל שקל נוסף אינו נחשב לחברה כהוצאה מוכרת. מצד שני כל חלק המעסיק בשיעור של 8.33% , מתקרת שכר לפיצויים לכל שכיר "רגיל", 34,900 ש"ח נכון לשנת המס 2021, אינו נחשב כהכנסה בידי העובד ! דהיינו, כל עוד לא חורגים מההוראות החלות על כל שכיר, ההפרש בין הפקדה של חברה עבור שכיר בעל שליטה לבין הפקדה של חברה עבור כל שכיר עד לתקרה שחלה על שכיר "רגיל" - אמנם לא נחשב לחברה כהוצאה מוכרת אך לא ייחשב כהכנסה בידי העובד !


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.
אופן הדיווח של מעסיק על כספי פיצויים שחויבו במס בשלב ההפקדה בקופה בטופס 161 בעת סיום יחסי עובד מעביד - לפי חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה

השלמה לפיצויים בקופות גמל לקצבה – אופן התרת ההוצאה אצל המעסיק, חובת דיווח מול ביטול הצורך בקבלת אישור מוקדם ממס הכנסה לביצועה - לפי חוזר מס הכנסה מס' 4/2019 מיום 31/12/2019 - הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה - תיקון 232 לפקודת מס הכנסה

   
תקרת פיצויים ותקרת השלמה לפיצויים - סעיף 3(ה3)(1א) לפקודת מס הכנסה + סעיף 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה + סעיף 3(ה3)(2) לפקודת מס הכנסה
 
קביעת תקרה להפקדה שוטפת במרכיב הפיצויים - מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4

 

מענק עקב פרישה - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (וחיוב במס של הרווחים שנצברו בגינם) - סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה
 
מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו) - סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה

אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - עדכון - חוזר גופים מוסדיים 2021-9-2 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 19 בינואר 2021.

מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2019-9-8 - מיום 29/07/2019 - מומלץ לתת את תשומת הלב על הוראות סעיף 8 לחוזר זה המתייחסות לבקשות עמית להסבת כספים המנוהלים בקופות גמל שונות (לעניין "תשלומים פטורים").
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.