דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פטור לריבית מוטבת

סעיף 125ה לפקודת מס הכנסה

 

(א)   בסעיף זה –
 
"ריבית מזכה" – הנמוך מבין אלה:
 
(1)   הכנסה של יחיד ושל בן זוגו מריבית כהגדרתה בסעיף 125ד(א) (בסעיף זה - ריבית).
(2)  הכנסה מריבית בגובה ההפרש שבין הסכום הנקוב בהגדרה "קצבה מזכה" בסעיף 9א כשהוא מוכפל ב-12, לבין הכנסתו החייבת של יחיד או של בן זוגו, לפי הגבוה מביניהן; לעניין זה, "הכנסה חייבת" – לרבות הכנסה פטורה לפי סעיפים 9א ו-  ולמעט הכנסה מריבית, הכנסה מהשכרת דירה למגורים הפטורה ממס, רווח הון , ושבח כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין.
 
(ב)   35% מריבית מזכה פטורים ממס בידי אלה:
 
(1)   יחיד שהגיע לגיל פרישה.
(2)   יחיד, אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל הפרישה.
 
והכול, אם מלאו להם במועד הקובע 55 שנים.
 
הפטור המקסימלי של 35% הינו 35,616 נכון לשנת 2019 .
 
"המועד הקובע" – יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) (כמוגדר בסעיף 125ד(א) לפקודה).
 
ניכויים לפי סעיף 125ד ופטור ממס לפי סעיף 125ה, יינתנו לאחד מבני הזוג בלבד (הוראות סעיף 125ו לפקודה).
 


 

הטבות מס על הכנסות ריבית מפקדון או תכנית חסכון

 
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.