דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק עקב פרישה - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה

סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה

 

מענק עקב פרישה - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה

(א)       

(1) מענק הון שנתקבל עקב פרישה – עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה.

(2) בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על 12,340 ₪ לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה נכון לשנת 2021.

(3) לעניין פסקת משנה זו, "פרישה" – לרבות שינוי מעמדו של עובד באגודה שיתופית משכיר לחבר בה.

 
הסבר: פיצויי פיטורין, מענק פרישה, פדיון ימי מחלה, תשלום בגין אי הודעה מוקדמת- חל עליהם פטור ממס בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה לפי המשכורת האחרונה ועד לתקרה של 12,340 ש"ח לשנה נכון לשנת 2021. בנסיבות מסוימות ובהתקיים תנאים מסוימים ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מוגדל אך בכל מקרה לא יותר מהתקרה.
 
  
לעניין פטור מוגדל ראה עדכונים - 


 
 


מענק עקב פרישה - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (וחיוב במס של הרווחים שנצברו בגינם) - סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה
 
הכנסה ממענק המשולם לאדם אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, או אגב הפסקת מתן שירותים - סעיף 3(יא) לפקודת מס הכנסה (עדיין בסטטוס הצעת חוק - הליך החקיקה נעצר !)
 
 
 
 
  
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.