דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק עקב מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק עקב מוות

סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה

 

מענק עקב מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק עקב מוות - סעיף 9 (7א)  (ב) לפקודת מס הכנסה

 
(ב)        
 
(1)  מענק הון שנתקבל עקב מוות – עד סכום השווה למשכורת של שני חודשי עבודה לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על שיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או  מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה;
 
(2) בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על 24,700 ₪ לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה נכון לשנת 2021.
 
הסבר: פיצויי פיטורין, מענק "פרישה" , פדיון ימי מחלה, תשלום בגין אי הודעה מוקדמת - במקרה מוות, חל עליהם פטור ממס כפול בגובה 2 משכורות לכל שנת עבודה (לפי המשכורת האחרונה) ועד לתקרה של 24,700 ש"ח לשנה נכון לשנת 2021.


שאירי עובד שנפטר נאלצים לבחור בין הזכות לפטור "כפול" על מענק עקב מוות לבין הזכות לפריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס כהכנסת הנפטר בשנות המס שקדמו לפטירה ועד (כולל) שנת הפטירה - קול קורא מיום 19/04/2019

מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו) - סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה

מענק מוות - מס הכנסה על מענק מוות של עובד שנפטר ואפשרויות תכנון מס

הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - חוזר מיום 13.07.2011 -לצפיה בקובץ בפורמט PDF לחץ על הקישור

ייעוץ במקרה פטירה - ייעוץ מס ותכנון כלכלי לשאירים

הכנסה ממענק המשולם לאדם אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, או אגב הפסקת מתן שירותים - סעיף 3(יא) לפקודת מס הכנסה (עדיין בסטטוס הצעת חוק - הליך החקיקה נעצר !)

מענק פרישה או פיצויים - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - הוראות המוסד לביטוח לאומי

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.