דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פטור ממס על רווחים מקופת גמל להשקעה

סעיף 9(18ב) לפקודת מס הכנסה

 
(18ב) ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים (בפסקה זו - רווחים), שקיבל יחיד מקופת גמל להשקעה, אשר מקורם בסכומים שהופקדו לקופת גמל להשקעה, ואשר התקיימו לגביהם התנאים בסעיף 22(א1) לחוק הפיקוח על קופות גמל (בפסקה זו - סכומים) והתנאים המנויים בפסקאות (א) עד (ג) להלן, נפטר היחיד והתקיים לגביו התנאי המנוי בפסקה (ג) טרם פטירתו, יהיו הרווחים שנצברו עד תום 3 חודשים ממועד הפטירה, פטורים:
(א) חלפו 5 שנים לפחות ממועד התשלום הראשון של סכומים לאותו חשבון.
 
(ב) היחיד הגיע לגיל 60.
 
(ג) היחיד הציג את אישור המנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין, שלא רכש דירת מגורים, במישרין או בעקיפין, מיום 16 בדצמבר 2016 ועד 5 שנים ממועד התשלום הראשון של סכומים לחשבון, לעניין זה -
(1) אם רכש היחיד דירה, לאחר 1 באוקטובר 2017, וב- 18 החודשים שלפני רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת, יראו אותו כאילו לא רכש דירה, ובלבד שמכירת הדירה לא נעשתה לפני התשלום האחרון לאותו חשבון.
 
(2) על אף האמור בכל דין ובכל הסכם, יראו יחיד ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים כרוכש אחד.


הפקדות לקופת גמל להשקעה בעקבות מכירת דירה  - סע' 22(א1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 
 
תחולת ההטבות הקבועות בחוק מס ריבוי דירות גם לאחר התקשרות בעסקת פינוי בינוי – החלטת מיסוי בהסכם - החלטת מיסוי: 1020/18 - פורסמה ביום 23/04/2018.
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.