דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פטור מוגדל על פיצויי פיטורין ו/או מענקי פרישה

קו הפרדה אדום

עדכון אוגוסט 2010 -

מענק עקב פרישה או מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה

(א) (1)  מענק הון שנתקבל עקב פרישה – עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה.

(א) (2) בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על 13,750 ₪ לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה נכון לשנת 2024.

(א) (3) לעניין פסקת משנה זו, "פרישה" – לרבות שינוי מעמדו של עובד באגודה שיתופית משכיר לחבר בה.


מתוך טופס 161א - "מנהל רשות המסים, או מי שהוסמך לכך על ידו, רשאי להגדיל את הסכום הפטור אם המשכורת האחרונה נמוכה, וזאת עד לתקרה שבחוק".

רקע לסוגיה שעלתה

ביום 21.10.09 במסגרת כנס לשכת יועצי המס באילת, רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה, מנכ"ל בי. פור יועצי פרישה בע"מ כמנחה הפאנל המקצועי, בהשתתפות נציגים מרשות המסים (להלן קישור למצגת מהכנס: פרישה ועזיבת עבודה - היבטי מס - פאנל מקצועי בהנחיית - רו"ח אמיר גבאי) הציג לראשונה את הבעיה שנוצרה מאז כניסתו של ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק בכל הקשור לאפשרות לזכות בפטור המוגדל על כספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה.

הסוגיה / הבעיה: האם די בהפקדות מעביד ועובד לקרן פנסיה מקיפה במסגרת הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק (שיעור מינימלי כ- 5% בשנת 2009) בכדי לשלול את הזכאות לפטור מוגדל ? שהרי אחד התנאים לקבלת הפטור המוגדל הוא כי בגין אותה תקופת עבודה לא בוצעה הפקדה לפנסיה מקיפה..והרי כיום ככלל, לכל עובד מבוצעת הפקדה של כספים למטרת פנסיה בשיעור כזה או אחר..בתכנית פנסיונית כזו או אחרת...


תשובת נציגי רשות המסים שניתנה במסגרת אותו הפאנל המקצועי במסגרת כנס לשכת יועצי המס באוקטובר 2009: "כיום אכן לכל עובד יש הפרשות לפנסיה בכפוף להוראות ההסכם הקיבוצי ולכן דה פקטו נשללת ממנו הזכות לפטור המוגדל על כל שנות העבודה, רשות המסים מודעת לנושא ונושא זה עלה בפורום הרכזים המטפלים בכספי פיצויים בפקידי השומה, בכוונת רשות המסים לבחון מחדש את התנאים לזכאות לפטור מוגדל".

אז מה חדש ?

ועדה ברשות המסים אכן התייחסה לסוגיה זו שהועלתה ובחנה את הנושא ועל פי ההנחיה המקצועית שהוציאה הוועדה לפקידי השומה, החל מיום 25.07.2010 יש בסמכות פקידי השומה להגדיל את הפטור על כספי פיצויי פיטורין ו/או מענקי פרישה באופן אוטומטי ללא אותם התנאים הבעייתים כפי שצוינו מעלה, וזאת כאמור עד לשיעור של כ-150% מהמשכורת הקובעת לפיצויים או עד לתקרה, כ- 13,750 ₪ לכל שנת עבודה נכון לשנת 2024 , כנמוך מביניהם.

ראה הודעה לציבור מיום 15/08/2010 - פקידי שומה - מס הכנסה - סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק פרישה

בנימה אישית נוסיף, כי אנו מברכים ושמחים על נכונותה של רשות המסים להתייחס לנושא ולטפל בבעיה זו, מה שיביא לחיסכון משמעותי בתשלומי המס על כספי פיצויי פיטורים ו/או מענקי פרישה אותם מקבלים פורשים רבים, בעיקר הפורשים מרצון או יוצאים לפנסיה מוקדמת ומקבלים מעל 100% פיצויים על פי החוק.

נדגיש כי התחולה של הוראות אלו - היא מיום שינוי כללי המנהל - 25/07/2010 !

חישוב לדוגמא - לצורך השוואה

פטור מוגדל על פיצויי פיטורין ומענק פרישה - חישוב לדוגמא - לחץ על הקישור

פטור ממס מוגדל על מענק פרישה- כתבה שפורסמה בגיליון עדיף - בתאריך 12/08/2010

להורדת הקובץ - הנחיית מס הכנסה בפורמט PDF לחץ כאן - הגדלת פטור על מענק פרישה

עדכון דצמבר 2018 -


(הנחיה למעסיקים למתן הפטור המוגדל)

עדכון שוטף - 

האם מגיע "פטור מוגדל" על "מענק עקב מוות" גם במקרה פטירה של עובד ?

עדכון אפריל 2023 -

ללא שינוי, ואולם ראה טופס 161 החדש וראה התייחסות מפורטת בטבלה: טופס 161 - סדר הפעולות - תרשים זרימה - לעניין התנאים לעצם מתן הפטור לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודה על ידי המעסיק בכל אחד מהמצבים.

"במענק פרישה - הפטור בגובה מכפלת "משכורת חודשית אחרונה" ב- 150% (אך לא יותר מתקרת הפטור בסעיף 9(7א)(א) לפקודה), כפול תקופת העבודה" (מקור: מכתב הנחיות של רשות המסים למייצגים, המעסיקים, לשכות השכר וקופות הגמל - מיום - 19/04/2023).

"במענק פרישה - הפטור בגובה מכפלת "משכורת חודשית אחרונה" ב- 150% (אך לא יותר מתקרת הפטור בסעיף 9(7א)(א) לפקודה), כפול תקופת העבודה" (מקור: סעיף 28 לדברי ההסבר למילוי טופס 161 החדש).

נזכיר כי לפי המדיניות העדכנית של רשות המסים ההנחיות לעניין הפטור המוגדל אינן רלבנטיות למקרה פטירה של עובד (במקרה פטירה של עובד אין הגדלה נוספת מעבר לפטור "הכפול" המוגדר בסעיף 9(7א)(ב) בפקודה) (האם מגיע "פטור מוגדל" על "מענק עקב מוות" גם במקרה פטירה של עובד ?)מענק פרישה או פיצויים - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - עיגון הוראות המוסד לביטוח לאומי בחקיקה חדשה
 
הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.