דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פוליסת חיסכון

קו הפרדה אדום

הקדמה

המונח "פוליסת חיסכון" הינו כינוי לפוליסת ביטוח חיים בחברת ביטוח במעמד פרט ללא מרכיב ביטוח חיים, (100% חיסכון). במקרה מוות של המבוטח בפוליסה, ערך הפדיון של הפוליסה (לאחר התחשבנות מס על הרווח הריאלי שנצבר) ישולם למוטבים. מאחר והפוליסה במעמד פרט, הכספים נזילים מיום הפקדתם בפוליסה וניתנים למשיכה בכל עת, אם בסכומים חד פעמיים, אם במשיכה לשיעורין (משיכה חודשית). (התכנית אינה מוכרת כקופת גמל, לא מדובר בתכנית ביטוח במעמד שכיר או במעמד עצמאי).
 
בפוליסת חיסכון ניתן לבצע הן הפקדות חד פעמיות והן הפקדות שוטפות. כמו כן ניתן להגדיר בעל פוליסה השונה מהמבוטח, לקבוע משלם אחר לפוליסה ועוד. מעשית, לדוגמא, ניתן להגדיר בני זוג כבעלי הפוליסה כאשר אחד מהם מוגדר המבוטח בפוליסה (וכמובן להגדיר מוטבים למקרה מוות של המבוטח). שוב, נדגיש, לא להתבלבל, אמנם יש מבוטח בפוליסת חיסכון ואולם אין מרכיב של ביטוח חיים. זו גם הסיבה שבאופן מעשי אין תום תקופת ביטוח בפוליסת חיסכון והיא משמשת כאפיק חיסכון עבור חוסכים בכל גיל ולכל מטרה. זוג צעיר יכול לעשות שימוש בפוליסת חיסכון לצורך חיסכון שוטף עבור הילדים, גימלאי יכול לעשות שימוש בפוליסת חיסכון לצורך יצירת מקור להכנסה חודשית ועוד.
 
רבים הפונים אלינו לייעוץ מתבלבלים. אני נתקל בשאלות ובהערות כדוגמת: מדוע רשום לי בדוח השנתי של חברת הביטוח שהפוליסה מסולקת ? קיבלתי דיווח מחברת ביטוח שיש לי אצלה ביטוח חיים, לא זכור לי שעשיתי ביטוח חיים ועוד... בדוח השנתי רשום שהפוליסה מסולקת מאחר ומיומה הראשון כאשר לצורך הדוגמא, בוצעה בפוליסת החיסכון הפקדה חד פעמית, לא בוצעו הפקדות שוטפות ופוליסת ביטוח חיים שאינה "משולמת" באופן שוטף נקראית פוליסה מסולקת. אפשר להיות רגועים, לא ביטלו לכם את הפוליסה והכסף לא הלך לשום מקום. כמו כן לאור ההסבר עד כה ניתן להבין שלמרות שבדוח השנתי מופיעה לנו כותרת לפיה אנו מבינים כי מדובר בפוליסת ביטוח חיים, בפועל אין לנו ביטוח חיים בחברת הביטוח, כאשר מדובר בפוליסת חיסכון.
 
רבים יטענו שחברות הביטוח סובלות מתדמית שלילית בכל הקשור לניהול הכסף שלנו ואולם בפועל, אני אישית, ממליץ לכל אדם (כל אחד ומטרותיו הכלכליות ואפשרויותיו) לבחון את השימוש במוצר חיסכון זה, תוך התאמה לצרכיו ולמאפייניו (למען הסר ספק, אינני עוסק במכירה של מוצרי חיסכון או השקעה).
 
השילוב בין ריבית אפסית באפיקי החיסכון הבנקאי (חסר הסיכון) לבין החופש לעשות שימוש במסגרת פוליסת חיסכון במסלולי השקעה שונים ואף לשלב ביניהם, האפשרות לקבוע את רמת הסיכון המתאימה לנו ולבצע שינויים בהתאם למצב השוק, המצב האישי וההעדפה האישית, (חשוב לזכור כי ניתן גם להפסיד...) ההוזלה (בהשוואה לעבר הלא רחוק) של דמי הניהול הנהוגים בפוליסות חיסכון (תוצר התחרות בין חברות הביטוח), האפשרות לבצע, הן הפקדות חד פעמיות של כסף פנוי, הן הפקדות שוטפות, הן משיכות חד פעמיות לצרכים שונים והן משיכות חודשיות כאשר מעוניינים ליצור תקציב חודשי - המעניקה גמישות לחוסך. יתרונות המיסוי ועוד, הפכו את פוליסת החיסכון למוצר חיסכון והשקעה נפוץ בקרב כל סוגי החוסכים.

מיסוי הרווחים

לעניין המאפיינים "הרגילים" של פוליסות חיסכון, הרי שאין צורך להרחיב מעבר לדברי ההקדמה ודי בכך שנזכיר כי במהלך כל תקופת החיסכון אפשר לנייד את הכספים בין מסלולי השקעה שונים באותה הפוליסה - "ללא אירוע מס" (כאשר אולי יתאפשר בעתיד להעביר את פוליסת החיסכון מחברת ביטוח אחת לחברת ביטוח אחרת). (מידע נוסף בדבר המאפיינים של פוליסת חיסכון, לבטח תקבלו מאיש המכירות של חברת הביטוח או מסוכן הביטוח שלכם).
 
סעיף 125ג. (ב) – "יחיד חייב במס על הכנסה מריבית בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת."
 
הפרשי ההצמדה פטורים ממס לפי סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה, המס מחושב על הרווח הריאלי בלבד.
 
בשורה תחתונה: ככלל, על הרווחים הריאליים (מעבר לעליית המדד) יחול מס בשיעור של 25%, החישוב וניכוי המס מבוצע באופן יחסי, בעת משיכת כספים מקופת הגמל וכמובן שהכספים נותרים נזילים...
 
מדוע ככלל ? זאת מאחר ולדוגמא, ישנם לא מעט חוסכים שהפקידו בעבר כספים בפוליסות חיסכון בטרם הועלה שיעור המס על הרווח הריאלי משיעור של 20% לשיעור של 25% ובהתייחס לרווחים שנצברו בגין הפקדות "ישנות" אלו, שיעור המס עדיין בשיעור של 20% בלבד. כמו כן, במידה וליחיד מעל גיל 60 ו/או לבן/בת הזוג שלו מעל גיל 60, אין הכנסות נוספות מעבר להכנסות מריבית, שיעור המס ההתחלתי שלו עשוי להיות 10% בלבד.
 
שיעור מס על רווח הון או הכנסה מריבית של יחיד שמלאו לו 60 שנים בשנת המס  - 25% או פחות ? קרא את המאמר

הטבות מס לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות

קישור למידע רלבנטי וחשוב עבור הזכאים להטבות מס, אלו העומדים בכל הקריטריונים כקבוע בפקודת מס הכנסה:
 
להשקיע בשוק ההון בלי לשלם מס על רווחי הון - כתבה מתוך עיתון גלובס - 03.05.09
 
 
 
ניתן ללמוד על הטבות המס, ככל שהן רלבנטיות לזכאים להן גם מעיון בחלק האחרון של המאמר: פורשים לפק"מ
 
בלבול בענף: האם צריכים לספק ללקוח אישור על רווחי הון ? - כתבה שפורסמה בגיליון עדיף - בתאריך 07/05/09 . בעניין זה נדגיש כי מאז שנת 2009 ועד לדיווח האחרון לשנת המס 2015 - לא חל שינוי ממשי כמצופה, בהתנהלותן של חברות הביטוח או בהנחיות הרגולטור לחברות הביטוח, בנושא זה. החוסכים עדיין נדרשים לפנות באופן יזום על ידם לחברת הביטוח בבקשה לקבל את אישור המס הדרוש להם הן לצורך מילוי חובת הדיווח לרשויות המס על כלל הכנסותיהם, באופן כללי (ככל שהם מחוייבים בדיווח) והן לצורך מימוש הטבות המס (ככל שמגיעות להם) בפרט, באמצעות הגשת דוח שנתי למס הכנסה. להלן 2 דוגמאות לאישור אותו יש לדרוש מחברת הביטוח בתום כל שנת מס (ככל שבוצעו משיכות מפוליסת החיסכון במהלך שנת המס):
 
 
 

לסיום, עבור אלו שיזכירו כאן כי להבדיל מהאמור, ב"קופת גמל לפי תיקון 190" (ומבלי להיכנס להשוואה בין המוצרים שכן מדובר במוצרי חיסכון השונים במהותם!) תשלום המס הינו בשיעור מס קבוע של 15% על הרווח הנומינלי רק נחזור על הערתנו מתוך מאמרים אחרים וזאת על מנת להעמיד דברים על דיוקם: תשלום מס בשיעור מס קבוע של 15% על הרווח הנומינלי זה לא בהכרח ובכל המקרים, יוצא פחות מתשלום מס בשיעור מס קבוע של 25% על הרווח הריאלי. נכון יותר לומר כי עדיפות מסלול מיסוי אחד על משנהו, מושפעת הן מביצועי הקופה והן משיעור עליית המדד במהלך תקופת החיסכון והיחס ביניהם ושווה גם כאן להביא בחשבון הן את התשואה הצפויה המשוערת (נטו לאחר דמי ניהול) בהתאם לרמת הסיכון הנבחרת על ידי החוסך (המושפעת ממסלולי ההשקעה בה בחר) והן את התחזיות לשינויים במדד, על מנת לקבל החלטות ולהגיע לתוצאה הרצויה, מבחינת המס.

 
 

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ובחוקים הרלבנטיים. 
 

 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.