דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פוליסת ביטוח מנהלים

פוליסת ביטוח מנהלים
 
פוליסת ביטוח המשמשת הן את המעסיק והן את העובד לצורך הפקדת כספי פיצויים וכספי תגמולים במהלך תקופת העבודה, הכוללת רכיבי ביטוח וחיסכון המהווים את הביטוח הפנסיוני של העובד. הפרמיה לפוליסה תלויה בהיקף שכרו המבוטח של העובד. רכישת פוליסת ביטוח מסוג זה כרוכה בדרך כלל בהוכחת מצב הבריאות (הצהרת בריאות).

בין הרכיבים שניתן לכלול בפוליסה מסוג זה:

א. ביטוח חיים (ביטוח למקרה מוות).
ב. חיסכון לפרישה.
ג. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.

הפוליסה כפופה לתקנות קופות גמל.
 
פוליסה מבטיחת תשואה (פוליסות עד שנת 1992)
 
פוליסת ביטוח חיים המניבה תשואה מובטחת וקבועה מראש, התשואה אינה מושפעת מהשינויים בשוק ההון ומתווספת לערך הפדיון במשך כל תקופת הביטוח.
 
פוליסה משתתפת ברווחים (פוליסות לאחר וכולל שנת 1992)
 
פוליסת ביטוח חיים בה כספי החסכון מושקעים בשוק ההון, והתשואה הנובעת מהשקעה זו מתווספת לערך הפדיון במשך כל תקופת הביטוח.
 
ריסק זמני
 
האפשרות לשמור על הכיסויים הביטוחיים, לתקופה קצובה מראש, בפרמיה מינימלית המכסה את עלות הכיסויים בלבד, ללא עלויות החיסכון.
 
בעל הפוליסה
 
אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.
 
מוטב
 
המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האדם (פרטי או תאגיד) שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח, על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב.
 
ערך פדיון
 
סכום החיסכון שיעמוד לרשות המבוטח במקרה של משיכת כספים.
 
ערך סילוק
 
סכום החיסכון שייזקף לזכותו של המבוטח במקרה בו בחר המבוטח לבטל את פוליסת הביטוח אולם להשאיר את כספי החיסכון שנצברו בפוליסה, בחברת הביטוח.
 
פוליסת ביטוח לעצמאים (תגמולים לעצמאים)
 
פוליסת ביטוח הנרכשת באופן פרטי הכוללת רכיבי ביטוח ו/או חיסכון בהתאם לבחירת בעל הפוליסה / המבוטח. על הפרמיה המשולמת, בעל הפוליסה / המבוטח זוכה לניכוי מההכנסה ולזיכוי מס בהתאם לכללים ולתקרות שנקבעו. רכישת פוליסת ביטוח מסוג זה כרוכה בדרך כלל בהוכחת מצב הבריאות (הצהרת בריאות).

בין הרכיבים שניתן לכלול בפוליסה מסוג זה ו/או להוסיף לה:

א. ביטוח חיים (ביטוח למקרה מוות).
ב. חיסכון לגיל פרישה.
ג. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.
ד. כיסויים ביטוחיים נוספים כגון ביטוח למקרה נכות מתאונה או ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות.

הפוליסה כפופה לתקנות קופות גמל.
 
פוליסת ביטוח חיים פרטית (תכנית רגילה)
 
פוליסת ביטוח הנרכשת באופן פרטי הכוללת רכיבי ביטוח ו/או חיסכון בהתאם לבחירת בעל הפוליסה / המבוטח. על הפרמיה המשולמת בגין ביטוח החיים (מרכיב הריסק) ניתן ליהנות מזיכוי מס בשיעור של 25% (בהתאם לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה). הפרמיה המשולמת בגין הכיסוי לאובדן כושר העבודה ובגין השחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר העבודה הינה הוצאה מוכרת. (בהתאם לתנאים המפורטים בפקודת מס הכנסה). רכישת פוליסת ביטוח מסוג זה כרוכה בד"כ בהוכחת מצב הבריאות.

בין הרכיבים שניתן לכלול בפוליסה מסוג זה:

א. ביטוח חיים (ביטוח למקרה מוות).
ב. חיסכון לגיל פרישה ואף למועד מוקדם יותר (במסלול הון או קצבה).
ג. ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה.
ד. כיסויים ביטוחיים נוספים כגון ביטוח למקרה נכות מתאונה או ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.