דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פדיון פוליסה I פדיון קרן פנסיה

קו הפרדה אדום

ערך פדיון ועוד...

              

חישוב מס על פדיון כספים מפוליסת ביטוח מנהלים או מפוליסת תגמולים לעצמאים או פוליסת חיסכון ו/או קרן פנסיה (האמור תקף גם לגבי פדיון כספים מקופת גמל)

               
פדיון פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים או פוליסת חיסכון או פדיון כספים מקרן פנסיה כרוך (לא בהכרח בכל המקרים) בתשלום מס, אם על סך הכספים שהופקדו ונצברו במהלך השנים בפוליסה או בקרן הפנסיה (פיצויים או תגמולים או חיסכון פרטי) ואם על הרווחים שנצברו, והכל על פי הוראות פקודת מס הכנסה והתקנות. במקרים רבים, ניתן לתכנן את המס החל על הכספים בעת הפדיון או לקבוע את המועד האופטימלי לביצוע פדיון פוליסה או פדיון קרן פנסיה כך שלא יחול מס (בחלקו או במלואו) לרבות על הרווחים, בכללותם או במקצתם.
 

חישוב ערך הפדיון - האם הוא בהכרח נכון ?

 
לעיתים קיים חשש סביר ומבוסס כי ערך הפדיון של הפוליסה אינו נכון או אינו מדויק, מכל מיני סיבות. ניתן לבדוק את ערך הפדיון ! נדגיש כי ניתן לבצע את הבדיקה - גם במקרים לדוגמא, בהם בוצע הפדיון לפני שנה ושנתיים, גם במקרים בהם הכספים שנצברו בפוליסה שולמו למוטבים בעקבות מקרה מוות של המבוטח וגם במקרים בהם המבוטח/בעל הפוליסה טרם פדה את הכספים בפועל !
 
ניתן לפנות אלינו לעניין בדיקת ערך פדיון פוליסת ביטוח ומומחה בתחום יבצע בעבורכם את הבדיקה.
 

פדיון כספים מפוליסת ביטוח או מקרן פנסיה - אופן החישוב וההשלכות של פדיון כספים

(מדובר בסקירה כללית בלבד, לקבלת חישוב מדויק והסבר לחישוב יש לפנות לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה, בהתאמה).

פדיון פוליסה - יש לעיין בתנאי הפוליסה הספציפית על מנת לברר מה הוא אופן החישוב של ערכי הפדיון בהתאם לוותק, לסוג הפוליסה, לתאריך הוצאתה, למעמד הפוליסה (פרט, תגמולים לעצמאים או ביטוח מנהלים), לסוג הכספים (פיצויים או תגמולים או חיסכון פרטי), לסיווג הפדיון דהיינו בהתקיים זכאות ללא תנאי או בהעדר קיומה, להשלכות על המשכיותו של הכיסוי הביטוחי במידת הצורך והכל בכפוף לפקודת מס הכנסה ולתקנות בכל הקשור למס החל על פדיון הכספים. יש לשים לב כי בפוליסות מסויימות בין היתר קיים שוני בין ערך פדיון רגיל לבין ערך פדיון מיוחד (במקרה של הפסקת תשלומים "רגילה" או במקרה של עזיבת מקום עבודה) או שוני בין ערך פדיון פיצויים למס (השווי למס) לבין ערך פדיון לצורך חישוב השלמת פיצויים על ידי המעסיק.
 

מה ההבדל בין ערך פדיון פיצויים למעסיק לבין ערך פדיון פיצויים למס ?

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב - יפו - סע"ש 47735-05-15 מיום 14/10/2018 - דורית לוי נגד מוסדות חינוך ותרבות הרצליה בע"מ - בנושא: ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס.

פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה - ע"ע 29744-11-18 מיום 31/03/2020 - חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה מיסודה הסוה"י לא"י נגד דורית לוי -  בנושא: ערך פדיון פיצויים למעסיק - ערך פדיון פיצויים למס.
 
ערך פדיון פוליסת ביטוח מנהלים - לפי תקנה 46 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
       
פדיון קרן פנסיה חדשה מקיפה או קרן פנסיה כללית (יסוד) - יש לעיין בתקנון קרן הפנסיה לעניין אופן החישוב של ערכי הפדיון לרבות בהתאם לסיווג הפדיון דהיינו בהתקיים זכאות ללא תנאי או בהעדר קיומה, להתייחס לחוקי המס החלים על משיכת כספים מקרן פנסיה ולתת את הדעת בכל הקשור להמשכיותו או ביטולו של הכיסוי הביטוחי ו/או לזכאות לקבלת קצבה בהווה או בעתיד. כעקרון משיכה חלקית של כספים מקרן פנסיה חדשה (מקיפה או כללית / משלימה) אינה  שוללת בהכרח את האפשרות לקבלת קצבה בעתיד המבוססת על יתרת הכספים.
 
ערך פדיון קרן פנסיה ותיקה או קרן פנסיה חדשה - לפי תקנה 41כט לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
 
פדיון קרן פנסיה ותיקה - חובה לעיין בתקנון קרן פנסיה ותיקה - התקנון האחיד - לעניין אופן החישוב של ערכי הפדיון, להתייחס לחוקי המס החלים על משיכת כספים מקרן הפנסיה ולתת את הדעת בכל הקשור להמשכיותו או ביטולו של הכיסוי הביטוחי או לזכאות לקבלת קצבה בהווה או בעתיד. לשים לב, ככלל, גם משיכה חלקית בלבד של כספים מקרן פנסיה ותיקה שוללת את האפשרות לקבלת קצבה בעתיד.
 
ערך פדיון קרן פנסיה ותיקה או קרן פנסיה חדשה - לפי תקנה 41כט לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
 

ערך פדיון פיצויים - פוליסת ביטוח או קרן פנסיה - חישוב למעביד ולעובד - לצורך ביצוע השלמת פיצויים

פדיון פוליסה - יש לשים לב כי בפוליסות מסוימות בין היתר קיים שוני בין ערך פדיון רגיל לבין ערך פדיון מיוחד (במקרה של הפסקת תשלומים "רגילה" או במקרה של עזיבת מקום עבודה) או שוני בין ערך פדיון פיצויים למס (השווי למס) לבין ערך פדיון לצורך חישוב השלמת פיצויים על ידי המעסיק ויש לשים לב לסיווג הפדיון דהיינו בהתקיים זכאות ללא תנאי או בהעדר קיומה לרבות התייחסות לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

פדיון כספי קרן פנסיה חדשה מקיפה או קרן פנסיה כללית (יסוד) - בהתאם לתקנון קרן הפנסיה ולפי החישוב של קרן הפנסיה ולא לפי חישוב אחר, יש לשים לב לסיווג הפדיון דהיינו בהתקיים זכאות ללא תנאי או בהעדר קיומה לרבות התייחסות לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

פדיון קרן פנסיה ותיקה - ערכי הפדיון המחושבים בקרן פנסיה ותיקה הינם לפי נוסחת ערכי הפדיון לפי הנספח לתקנון קרן הפנסיה ללא תלות למעסיק.

                        
חישוב ערך פדיון פוליסת ביטוח או קרן פנסיה יחושב אך ורק על ידי חברת הביטוח או קרן הפנסיה בהתאמה והכל בכפוף לתנאי הפוליסה או לתקנון הקרן וכמובן בכפוף לחוקי המס והתקנות.
            
 
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לפדיון כספים מפוליסת ביטוח או קרן פנסיה והוא מובא כאן להמחשה בלבד. פדיון כספים הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המבוטח או העמית. נקיטת פעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי-ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.


 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.