דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

עצמאי, הפקדה קופת גמל, תכנון הטבות סוציאליות וביטוח פנסיוני

 

עצמאי בשטח
 
 
במהלך כל שנות עבודתו ולאחר פרישתו לגמלאות, במקרים רבים מוצא עצמו העצמאי חשוף לסיכונים כלכליים גדולים יותר מאלו של השכיר וזאת בעיקר מאחר ואין לו מעסיק המעניק לו תנאים סוציאליים בנוסף להכנסתו ולא חלים עליו הסדרים למיניהם המקנים לו הגנה פנסיונית, ביטוחית וכלכלית.
 
בנוסף לכך, לעצמאי התייחסות מיוחדת בפקודת מס הכנסה ובתקנות המס וחלות עליו לא מעט מגבלות. החל מינואר 2006 קבע המחוקק לראשונה סדר עדיפות חדש למגזר העצמאים בישראל בכל הנוגע להפקדות באפיקי החיסכון הפנסיוני, סדר עדיפות שמטרתו להביא לכך שלכל עצמאי תהיה פנסיה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות. יתרה מכך - נכון להיום (2017-2018) חלה על עצמאים הוראת חוק חדשה - חובת הפקדה לטובת חיסכון פנסיוני (ראה מידע באתר פרישה פנסיית חובה לעצמאים).
 
אדם שהוא עצמאי (ואין לו מעסיק...), רצוי מוקדם ככל האפשר, שידאג לעצמו ולבני משפחתו על חשבונו ובכפוף לכל הכללים כמפורט בחוק, ל-
 • צבירת חיסכון לטווח ארוך ו/או פנסיה חודשית, לאחר שיפרוש מעבודתו (במסגרת תכנית המאושרת כקופת גמל ו/או רכישת זכויות פנסיה).
 • חיסכון לטווח בינוני (במסגרת קרן השתלמות).
 • כיסוי למקרה מוות (סכום חד פעמי ו/או הכנסה חודשית למשפחה ו/או פנסיית שארים).
 • כיסוי למקרה נכות ו/או אובדן כושר עבודה. (פיצוי חודשי למקרה של אובדן כושר עבודה ושחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה ו/או קצבת נכות)
 • בהקשר זה נציין כי מומלץ לשקול רכישת כיסויים נוספים למרות שההוצאה בגינם אינה מותרת בניכוי, כגון פיצוי חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה או במקרה של נכות מתאונה, ביטוח בריאות פרטי ו/או ביטוח סיעודי).
 
העצמאי יכול לרכוש את הכיסויים הביטוחיים ולצבור את החיסכון וזכויות הפנסיה האמורים במסגרת:
 • קופת גמל. 
 • פוליסת ביטוח (המאושרת כקופת גמל) במסלול קצבה.
 • קרן פנסיה.
 • קרן השתלמות.
 • פוליסת ביטוח פרטית.
 
מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי מקדים בנושאים אלו ואף לבצע תכנון פיננסי כולל המתחשב הן במקורות ההכנסה, הן בצרכים היום ובעתיד והן בחוקי המס.
 
 
נציין כי יש להבחין בין :
 • עצמאי בלבד (שאינו גם שכיר).
 • גם עצמאי וגם שכיר .
 • שכיר המבצע הפקדות במעמד עצמאי ו/או הרוכש לעצמו כיסוי ביטוחי באופן פרטי מעבר לתנאים המוענקים לו במסגרת עבודתו.
 
היבטי המס  בעת פרישה או שינוי קריירה
 • אמנם לעצמאי אכן אין מענקים חד פעמיים (פיצויים) המתקבלים בעת הפרישה אולם ייתכנו תשלומי פנסיה חודשית המשולמים לאחר הפרישה ו/או הכנסות מריבית אשר גם להם היבטי מס הדורשים התייחסות. גם לעצמאי, קיימות הקלות במס בגין הכנסות אלו. 

 • משיכת כספים שנצברו בקרנות השתלמות ובקופות גמל – בכפוף לתקנות.

היבטים נוספים בעת פרישה או שינוי קריירה
 • היוון – (פטור או חייב) - ניתן להוון חלק מהפנסיה החודשית אך בטרם מהוונים חלק מהפנסיה החודשית מומלץ לבחון את כדאיות ההיוון באופן אישי ואף לקבל ייעוץ מס מקצועי בנושא זה.
 • מעבר בין עצמאי לשכיר – הסבת תכניות הביטוח, הגמל והפנסיה למעמד שכיר תוך שמירה על הזכויות שנצברו ותנאי התכניות והמשך ההפרשות על ידי עובד ומעביד.
 • תכנון ויצירת מקורות הכנסה חלופיים תוך התחשבות בהיבטי המס.
 
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. 
 


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.