דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

עזיבת מקום עבודה או פרישה לגמלאות - רשימת מסמכים שחובה לרכז !

קו הפרדה אדום

רשימת המסמכים שבלעדיהם לא תוכלו להתקדם בטיפול בכספי הפיצויים, מענקי הפרישה והפנסיה שלכם - גזור ושמור !

 
 

עזיבת מקום עבודה

 
 

    טופס 161 חתום על ידי המעסיק

 
שימו לב, לא להתבלבל, לא טופס 106 אלא טופס 161 - "הודעה על פרישה מעבודה".
 
 

    אישורי יתרה עדכניים

 
לפי הכתוב במדריך פרישה מעבודה שפירסמה רשות המסים ביום 19/04/2023: "לבקשה יש לצרף את המסמכים שלהלן: .......אישור יתרה עדכני מקופ"ג, היה וחלפו יותר משלושה חודשים ממועד הפרישה" (כך גם מצוין בסוף דברי ההסבר למילוי טופס 161 החדש).
 

    העתק 3 תלושי שכר אחרונים

 
שימו לב, בעת הפניה למס הכנסה, דרישת פקיד השומה הינה להציג בפניו העתק 3 תלושי שכר אחרונים בהחלט, גם אם תלוש השכר האחרון אינו משקף משכורת חודשית מלאה... 3 אחרונים !
 

    העתק אישור מס הכנסה להעברת עובדים ממעסיק א' למעסיק ב'

 
ישנם מקרים בהם במהלך תקופת העבודה של העובד, באותו מקום עבודה, המעסיק פנה לרשויות המס בבקשה להעביר את העובד מחברה א' לחברה ב' או ביצע שינויים דומים שבעטיים השתנה מספר תיק הניכויים של המעסיק (ניתן לבדוק זאת בתלושי השכר). במקרים כגון אלו על העובד להציג בפני פקיד השומה העתק האישור שקיבל המעסיק להעברת העובד ממס הכנסה בעת שביצע את ההעברה.
 

    טופס 161א חתום על ידי העובד (זאת כאשר מדובר בטופס 161 הישן. לגבי טופס 161 החדש - חלק ב' בטופס 161 החדש הוא חלק העובד)

 
 

    טופס 116ג (בקשה לפריסה) חתום על ידי העובד

 
במידה והגעתם למסקנה, לאחר בדיקה יסודית וביצוע חישובי מס מקדימים, כי פריסה היא חלופת המיסוי, הכלכלית ביותר עבורכם, על העובד למסור לפקיד השומה טופס 116ג (בקשה לפריסה) חתום על ידי העובד.
 
 
 
 
 
 
 
 

    טפסים נוספים ומסמכים נוספים בהתאם למצב האישי

 
בעת הפניה למס הכנסה, ייתכן ועל העובד למסור לפקיד השומה טפסים נוספים ומסמכים נוספים - חתומים על ידי העובד, בהתאם למצב האישי של העובד. אנו יכולים רק להביא מספר דוגמאות ואולם לבטח שלא נוכל לכסות את כל המקרים. להלן דוגמאות (בלבד):
 

    טופס 161ג (הודעה על חזרה מרצף פיצויים / קיצבה)

 
במידה והעובד בעת שסיים לעבוד במקום עבודה קודם ביצע רצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים) ייתכן וכעת, (לא בהכרח), עם עזיבתו את מקום העבודה הנוכחי הוא נדרש (או מעוניין) לבצע חזרה מרצף זכויות פיצויים בד בבד עם הטיפול בכספי המעסיק הנוכחי מול פקיד השומה. במקרה כגון זה על העובד לבצע חישובי מס ולצרף מסמכים מתאימים מעבר לטופס 161ג, כמו לדוגמא, העתק טופס 161 של המעסיק הקודם, העתק אישור מס הכנסה לרצף זכויות פיצויים, אישורי יתרה עדכניים של אותם כספי פיצויים בצירוף מספר תיק הניכויים של הקופות. במקרים כגון אלו, לעניות דעתנו, חובה לקבל ייעוץ מס מתאים המתחשב הן בנתונים הקשורים לתקופת העבודה אצל המעסיק הקודם, הן בנתונים הקשורים לתקופת העבודה אצל המעסיק הנוכחי (האחרון) והן בנתונים אישיים. ייתכנו בקשות שונות ותוצאות מס שונות ומעבר לכך - הרפרנטים במשרדי פקידי השומה לא חסים מטעויות.
 
 
 

    אישור על פטור ממס בשל נכות

 
ככל שהעובד זכאי לפטור ממס בשל נכות.
 
 

 

    טופס 161ב (הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות)

 
במידה ומדובר במקרה פטירה של העובד.
 
 


מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק - טבלת השוואה בין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (שבוטל!) לבין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (שבתוקף מיום פרסומו) - לעניין אופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק.
 
 

    אישורי פקיד השומה

 
לאחר הפניה למס הכנסה (ככל שנדרש היה לבצע פניה לפקיד השומה במקרה הספציפי), שימרו העתק האישורים ואל תסמכו על כך שהם בהכרח יישמרו עבורכם אצל גורמים אחרים, כגון המעסיק, סוכן הביטוח או הקופות השונות (קופת הגמל, חברת הביטוח או קרן הפנסיה).

הצגת העתק אישורי מס הכנסה (אישורי פקיד שומה) שהופקו בעת סיום עבודה - באיזור האישי באתר מס הכנסה - הודעת רשות המסים בישראל מיום 09/11/2022 - הדרך הקלה לאתר ולשחזר אישורי מס הכנסה חסרים מיום סיום עבודה במקומות עבודה קודמים בלי שיעלה הצורך בביקור במשרד פקיד השומה
 

    מכתבי שחרור

 
עם עזיבת מקום העבודה, ודאו כי יש בידכם מכתבי שחרור חתומים על ידי המעסיק המופנים לקופות השונות (קופת הגמל, חברת הביטוח או קרן הפנסיה). אנו נתקלים יום יום במצבים בהם עובדים מקבלים מהמעסיקים שלהם מכתבי שחרור הנכתבים בצורה רשלנית. ממוענים לקופות הלא נכונות או לסוכן הביטוח במקום לקופה, נערכים בשבלונה שלא טרחו לעדכן אותה במשך שנים רבות ועוד. חבל יהיה להתמודד עם הנושא בהמשך הדרך כאשר לא בטוח כי המעסיק אצלו עבדתם ימשיך להתקיים.
 

    אישורי ניכוי מס במקור

 
אישור ניכוי מס במקור המפרט בצורה פשוטה, כמה פיצויים שולמו וכמה מס נוכה מתוך כספי הפיצויים הינו מסמך שחובה לצרף לדוח השנתי למס הכנסה בעת הגשתו, הן כאשר נדרשים על פי חוק להגיש דוח שנתי למס הכנסה והן כאשר מעוניינים להגיש דוח שנתי למס הכנסה באופן וולנטרי על מנת לקבל החזרי מס. ולכן, חשוב מאוד, לאחר שפניתם לפקיד השומה ולאחר שהמצאתם את אישורי פקיד השומה לקופות השונות - לדרוש מכל קופה - אישור ניכוי מס במקור. יש להקפיד כי המסמך יהיה מקורי - לא העתק במייל או בפקס.
 
 
* בקשה להורות לקופות הגמל (גמל/פנסיה/ביטוח) על מבנה אחיד של אישור ניכוי מס במקור חדש ועדכני המותאם לכל סוגי התשלומים הקיימים נכון להיום - מכתב שהועבר לרו"ח רונית כהן – מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל ולמנהלים ולמנהלות בכירים/בכירות ברשות המסים בישראל, לרו"ח מיכל היימן - מנהלת מחלקת הפנסיה, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון  לעו''ד רמי עזריה - מנהל מחלקת קופות גמל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ולמר אמיר קופרשטוק - מנהל מחלקת ביטוח חיים, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - ביום 09/11/2022
 

פרישה לגמלאות

 
 

בנוסף לכל המסמכים והטפסים המוזכרים עד כה - הרלבנטיים לעזיבת מקום עבודה, נמשיך, בהתייחס לפרישה לגמלאות.

 

    העתק דוח שנתי מפורט אחרון

 
הדוח השנתי המקוצר הנשלח לחוסכים לפנסיה מהקופות השונות (קופת הגמל, קרן הפנסיה וחברת הביטוח) - אין להסתמך רק עליו ! חובה על כל חוסך לפנסיה לדרוש גם עותק של הדוח השנתי המפורט ולשמור אותו ! אבוי לחוסך שיקבל החלטות אך ורק על בסיס הדוח השנתי המקוצר ! הן הדוח השנתי המקוצר והן הדוח השנתי המפורט - לוקים בחסר או כוללים שגיאות ודיווח המטעה את החוסך ביחס למידע הנכון והאמיתי המצוי בידי החברה המנהלת את חסכונותינו, במקרים רבים לא נותר אלא לבצע בירורים נוספים ישירות מול כל אחת מהחברות המנהלות את חסכונותינו, במקרים רבים, אפילו ריכוז המידע אותו ניתן להפיק באמצעות המסלקה הפנסיונית - לוקה בחסר או כולל שגיאות ודיווח המטעה את החוסך. כמו כן, מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע מתאים בטרם מקבלים החלטות. אין טעם בפניה לרואה חשבון לקבלת ייעוץ מס בעת עזיבת מקום עבודה או יציאה לפנסיה כאשר אתם מצויידים אך ורק בעותק הדוח השנתי המקוצר !
  
איך תוכלו להבחין שהדוח השנתי המצוי בידכם הוא הדוח השנתי המקוצר ולא הדוח השנתי המפורט ?
 
מאחר ולא טרחו במשרד האוצר להורות לגופים לפתוח את הדוח השנתי המקוצר בכותרת פשוטה וברורה: "דוח מקוצר", תוכלו לעשות זאת באמצעות איתור "סימנים מזהים", לדוגמא, בתחתית העמוד הראשון או השני, לדוח השנתי המקוצר, מופיע המשפט הבא: "רוצה לדעת יותר? הכנס לדוח השנתי המפורט שלך באתר האינטרנט של... בכתובת www.xxxxxx.co.il". באשר לדוח השנתי המפורט - כותרתו כן כוללת את המילים "דוח מפורט" (זאת עולה מעיון ובחינה של דוחות שנתיים מפורטים לשנת 2015).
 
 

    טופס 161ד (בקשה לקיבוע זכויות לפי 9א לפקודה) חתום על ידי הפורש

 
במידה והגעתם ל"גיל הזכאות" כהגדרתו בחוק (גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, לפי המאוחר), על הפורש למסור לפקיד השומה טופס 161ד (בקשה לקיבוע זכויות לפי 9א לפקודה). כבר בתחילה נאיר את עיניכם ונדגיש כי מומלץ בחום שלא למלא טופס זה כלאחר יד, זה לא "רק טופס...", ככל שיש ספק - אין ספק, ככל שיש התלבטות - אין התלבטות. לא למלא ולא לחתום, לבטח שלא לחתום על טופס ריק או על טופס שלא מולא עד תום. מדובר בתמצית הבחירות, ההחלטות וההנחיות של הפורש שנים רבות קדימה ! הן בהתייחס למידת הזכאות של הפורש לפטור ממס על הכנסתו מפנסיה חודשית, הן בהתייחס למידת הזכאות של הפורש לפטור ממס על היוון קצבה (משיכה בסכום חד פעמי של כספים מסוג קצבה) ולסדר העדיפויות האישי של הפורש ביחס לכל אחד מהפטורים.
 
יש להפעיל שיקולי מס, לעיתים מורכבים, בטרם קבלת החלטות והעברת הנחיות לפקיד השומה. מומלץ לבצע חישובים מקדימים בטרם הפניה לפקיד השומה שכן מנסיוננו, הרפרנטים במשרדי פקידי השומה אינם חסים מטעויות וביצוע חישוב מקדים מאפשר לפורש לבצע בדיקת תקינות של האישורים המתקבלים מפקיד השומה. יש להכיר את כללי המיסוי והוראות המעבר לחוק ! יש לצרף לטופס 161ד נספחים שונים ואסמכתאות שונות לרבות, לדוגמא, העתק טופס 161 של מעסיקים קודמים, העתק אישורי פקיד השומה בהתייחס לתקופות עבודה קודמות, צפי לעתיד בהתייחס לנתונים מסוימים, אישורי יתרה ספציפיים וממוקדים - של יתרת כספי התגמולים החייבים במס בקופות השונות (במקרה שמעוניינים לבצע היוון קצבה) בצירוף מספר תיק ניכויים, אישורים על היוונים שבוצעו בעבר (יש מקרים כאלו) ועוד !
 
 
 
* אתר פרישה גדוש במידע עדכני, חשוב ורלבנטי לנושא זה, להלך קישור לדוגמא: מס על פנסיה.
 

    טפסים נוספים ומסמכים נוספים בהתאם לנתונים האישיים

 
לסיום, נדגיש כי בהחלט ייתכן ודרושים מסמכים נוספים כאשר מדובר בפרישה לגמלאות, כמו לדוגמא כאשר מבקשים לבצע היוון קצבה חייב במס - ייתכן ויעלה הצורך באישורי יתרה מתאימים מהקופות ובטופס 116ג (בקשה לפריסה) - ככל שמעוניינים לפרוס את ההכנסה החיייבת במס. כך גם כאשר מקבלים הפרשי קצבה חייבים במס. כמו לדוגמא אישור מפורט מקרן הפנסיה בהתייחס להחזר דמי גמולים (פירוט הרכיבים השונים) ככל שזכאים להחזר דמי גמולים, העתק תלוש פנסיה ראשון מכל אחד ממשלמי הפנסיה - לצורך ביצוע תאום מס והשלמת הליך קיבוע הזכויות. העתק תלוש פנסיה ראשון ככל שזכאים לתשלום מענק שנים עודפות (לצורך טיפול בהיבטי המס הקשורים לו לפי האפשרויות השונות) ועוד ועוד... ככל שתבחרו לפנות למומחה למיסוי ופרישה, מנוסה ומקצועי, הוא ינחה אתכם לגבי כלל המידע וכלל המסמכים הדרושים לכם לצורך טיפול מלא עד תום מול פקיד השומה והגעה לתוצאת המס האופטימלית עבורכם.
 
 
 
 
 
 
 
בהצלחה !!
 
 
 
(אין מדובר ברשימה סגורה אלא בדוגמאות בלבד).
 
 
מאמר זה מובא כאן להמחשה בלבד, האמור אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ פרישה וליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.