דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

עובד שנפטר לאחר שביצע פריסת מס על מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורים

סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה

 
עובד שביצע פריסת מס(עד 6 שנים) ונפטר לפני תום תקופת פריסת המס

סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה קובע בין היתר כי - התיר פקיד השומה לפי סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה או לפי סעיף 9א (ד) לפקודת מס הכנסה חלוקתה של הכנסה ומת הנישום (העובד שפרש) לפני תום התקופה שקבע פקיד השומה (תום שנות הפריסה), תיווסף להכנסת הנישום (העובד שפרש) בשנת המס שבה מת, כל ההכנסה העולה לפי אותה חלוקה בחלקן של השנים שלאחר אותה שנת מס; אולם, לפי בקשתם של יורשי הנישום (שאיריו כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים), מנהל עזבונו או המוציא לפועל של צוואתו, תחולק כל ההכנסה כולה חלוקה חדשה לתקופת השנים שנסתיימה בשנת המס שבה מת הנישום, או, לפי בקשתם של יורשי הנישום, תיחשב כל ההכנסה העולה לפי אותה חלוקה בחלקן של השנים שלאחר אותה שנת מס כהכנסתם של יורשי הנישום בשנים אלה, לפי שיעור חלקיהם בעזבון הנישום, לאחר שנתנו ערובה להנחת דעתו של המנהל לתשלום המס שיגיע מהם לפי חישוב זה, ובלבד שאם שילם כדין מקדמה על פי סעיף קטן (ג)(3) או סעיף 9א(ד) או אם נוכה מס במקור לפי סעיף 164 – יראו את סכום המקדמה ששולם או את סכום המס שנוכה, כאמור, המתייחסים לשנים שלאחר הפטירה, כסכום המס המגיע.

הסבר:

להלן הסבר לפי גישת "הפרשנות הדווקנית" (דהיינו פרשנות הנצמדת ללשון הסעיף) (הערת אגב, מהמילה מדוייק, מבירור אישי עולה כי מקור המונח בימי הביניים לפי תשובתה של האקדמיה ללשון):

המס על ההכנסה החייבת במס ממענקי פרישה ו/או כספי פיצויי פיטורים במקרה בו נפטר העובד שפרש בטרם הגיעה לסיומה פריסת המס שביצע בעת פרישתו מהעבודה, יחושב וישולם באחד משלושה אופנים בהתאם לבחירת השאירים כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים -

  1. כל יתרת ההכנסה החייבת במס המיוחסת לעובד שנפטר לשנים הבאות שנותרו, לפי פריסת מס, תיתווסף כסכום אחד להכנסה של הנישום בשנת המס בה הוא נפטר(לעניין שיעור המס - שיעור המס של הנישום שנפטר בשנה בה הוא נפטר ולא שיעור מס על הכנסה לאחר פטירה - סעיף 125א לפקודת מס הכנסה).
  2. ביצוע פריסת מס "מחדש" לפי מספר שנות הפריסה שחלפו בפועל עד וכולל לשנה בה נפטר העובד. (לעניין שיעור המס - שיעור המס של הנישום שנפטר בכל אחת משנות הפריסה בפועל ולא שיעור מס על הכנסה לאחר פטירה - סעיף 125א לפקודת מס הכנסה).
  3. "המשך פריסת מס" על ידי כל  אחד מיורשי הנישום (השאירים) לפי שיעור חלקו בעיזבון הנישום - דהיינו "תימשך" פריסת המס ויבוצע חישוב נפרד בכל אחת משנות הפריסה שנותרו, לכל אחד מהיורשים על פי חלקו בכפוף להגשת דוח שנתי למס הכנסה על ידי כל אחד מהיורשים. (לעניין שיעור המס - שיעור המס של כל אחד מהיורשים בכל אחת משנות הפריסה שנותרו ולעניין זה יש להתייחס לשיעור המס המקסימלימס על הכנסה לאחר פטירה - סעיף 125א לפקודת מס הכנסה ובכל מקרה לא שיעור המס של הנישום שנפטר שכן בחלופה זו אין הכנסה זו נחשבת להכנסתו).
  4. ובתנאי, שאם שילם (הנישום) כדין מקדמה על פי סעיף קטן (ג)(3) או סעיף 9א(ד) או אם נוכה מס במקור לפי סעיף 164 (למעשה ביום ביצוע הפריסה המקורית) – יראו את סכום המקדמה ששולם או את סכום המס שנוכה, כאמור, המתייחסים לשנים שלאחר הפטירה, כסכום המס המגיע (המס המגיע - דהיינו יראו זאת כמס סופי ולא כמקדמה).

השאלות שעולות, פרשנות דווקנית מול הפרקטיקה ואפשרויות נוספות לפרש את האמור בסעיף זה -

1. האם התנאי המוזכר בסעיף קטן 4 לעיל מתייחס רק לחלופה השלישית (כניסת השאירים לנעלי הנישום שנפטר והמשך הפריסה עד לתום תקופת הפריסה) ? לדעתנו, התשובה היא כן, מאחר ואם נפרש את הסעיף אחרת, זה ייעקר מתוכן את שתי החלופות הראשונות.

2. בהנחה כי "כסכום המס המגיע" הכוונה למס סופי ולא למקדמה, אם כך מה המשמעות בייחוס ההכנסה לשאירים ושל הגשת דוחות מס שנתיים על ידי השאירים בכל אחת משנות הפריסה שנותרו באם בחרו בחלופה השלישית ? שכן ב- 99% מהמקרים שולמה מקדמה ונוכה מס במקור ואז במקרה זה ייחוס ההכנסה לכל אחד מהשאירים על פי חלקו והגשת דוח שנתי על ידי כל אחד מהם לא תשנה את חבות המס על כספים אלו. את השאלות הללו העלנו בפני פקידת שומה אשקלון (מס הכנסה) במסגרת פנל מקצועי בו השתתפנו בכנס לשכת יועצי המס באילת:

להלן קישור למצגת: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה - פנל מקצועי בהשתתפות פקיד שומה אשקלון ורו"ח אמיר גבאי

להלן קישור לתקציר הפנל: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה
 
עדכון: בעניין זה רשות המסים הביעה עמדתה הסופית לכאורה בחוזר מקצועי שפרסמה ביום 13 ביולי 2011 הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 .

אנו ממליצים לבחון ביסודיות את כל החלופות באמצעות איש מקצוע בקרות מקרה פטירה של נישום אשר ביצע פריסת מס ולברר מחדש מול רשויות המס את כל הסוגיות העולות מסעיף זה והדרכים לפרשו, בשעת הצורך.

המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.הגדרת שאירים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963

 
 

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.