דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

עובד שביצע פריסה קדימה ונפטר לפני תום תקופת הפריסה

קו הפרדה אדום

סעיף 8(ד) לפקודת מס הכנסה

 

סעיף 8(ד) לפקודת מס הכנסה קובע בין היתר כי - התיר פקיד השומה לפי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה או לפי סעיף 9א(ד) לפקודת מס הכנסה חלוקתה של הכנסה ומת הנישום (העובד שפרש) לפני תום התקופה שקבע פקיד השומה (תום שנות הפריסה קדימה), תיווסף להכנסת הנישום (העובד שפרש) בשנת המס שבה מת, כל ההכנסה העולה לפי אותה חלוקה בחלקן של השנים שלאחר אותה שנת מס.

אולם, לפי בקשתם של יורשי הנישום (שאיריו כהגדרתם בחוק פיצויי פיטורים), מנהל עזבונו או המוציא לפועל של צוואתו, תחולק כל ההכנסה כולה חלוקה חדשה לתקופת השנים שנסתיימה בשנת המס שבה מת הנישום, או, לפי בקשתם של יורשי הנישום, תיחשב כל ההכנסה העולה לפי אותה חלוקה בחלקן של השנים שלאחר אותה שנת מס כהכנסתם של יורשי הנישום בשנים אלה, לפי שיעור חלקיהם בעזבון הנישום, לאחר שנתנו ערובה להנחת דעתו של המנהל לתשלום המס שיגיע מהם לפי חישוב זה, 

ובלבד שאם שילם כדין מקדמה על פי סעיף קטן (ג)(3) או סעיף 9א(ד) או אם נוכה מס במקור לפי סעיף 164 – יראו את סכום המקדמה ששולם או את סכום המס שנוכה, כאמור, המתייחסים לשנים שלאחר הפטירה, כסכום המס המגיע.

הסבר:

בשנת 2010 לערך, חל שינוי במדיניות רשות המסים. נכון להיום, באופן מעשי, בהתחשב בעובדה כי במרבית המקרים משולמת מקדמת מס ביום ביצוע פריסה קדימה, החלופה הבאה (האחרונה בסעיף), היא היחידה הרלבנטית:

ובתנאי, שאם שילם (הנישום) כדין מקדמה על פי סעיף קטן (ג)(3) או סעיף 9א(ד) או אם נוכה מס במקור לפי סעיף 164 (למעשה ביום ביצוע הפריסה קדימה) – יראו את סכום המקדמה ששולם או את סכום המס שנוכה, כאמור, המתייחסים לשנים שלאחר הפטירה, כסכום המס המגיע (המס המגיע - דהיינו יראו זאת כמס סופי ולא כמקדמה).

בנוסף על האמור בפקודה, רשות המסים הביעה עמדתה בנושא במסגרת חוזר מקצועי שפרסמה ביום 13 ביולי 2011 - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים.

הערה:

הכוונה היא לכל "חלוקה של הכנסה", דהיינו לכל פריסה קדימה של כל סוג הכנסה שניתן לפרוס קדימה (פריסה של מענק פרישה חייב במס, כספי פיצויים חייבים במס, היוון קצבה חייב במס...)


המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.הגדרת שאירים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963

 
 
   
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.