דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

נתוני עזר לחישוב קצבה מוכרת - "תשלומים פטורים" לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה (מרכיב תגמולי עובד שכיר לקצבה) (חלק העובד)

סכומים לשנות המס: 2012-2021
נתוני עזר לעניין הגדרת "תשלומים פטורים" לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה (מרכיב תגמולי עובד שכיר לקצבה) (חלק העובד)

שנה
שכר ממוצע במשק שיעור הפקדה מירבי (עובד)
הערות
2012 8,619 7.00% תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
2013 8,828 7.00% לעניין שנות מס קודמות לשנת 2012 ראה הערה מטה
2014 9,089 7.00%
2015 9,260 7.00%
2016 9,464 7.00%
2017 9,673 7.00%
2018 9,906 7.00%
2019 10,273 7.00%
2020 10,551 7.00%
2021 10,551 7.00%


נא לשים לב:

לא להתבלבל, טבלה זו אינה מפרטת את הטבות המס המגיעות לשכיר בגין חלקו בהפקדות לקצבה ! נתוני עזר אלו נועדו לסייע בחישוב "תשלומים פטורים" כהגדרתם בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה (קצבה מוכרת). 

החל מינואר 2000 ועד ינואר 2012, טרם תיקון 190 לפקודה, כל תגמולי העובד השכיר לקצבה (חלק העובד) נכללו בהגדרת "תשלומים פטורים" !! ראה ההגדרה "הישנה" בסעיף 9א לפקודה ל"תשלומים פטורים" טרם תיקון מס' 190: "סכומים שהפקיד מקבל הקיצבה, ואשר לא היה זכאי בעבורם לניכוי כאמור בסעיף 47" (ניכוי ולא זיכוי וכידוע חלק העובד בתגמולים מעניק הטבת מס של זיכוי ולא ניכוי) וראה גם הוראות סעיף 4.5 (2) לחוזר מס הכנסה מס' 7/2000 מיום 01/06/2000 העוסק בהטבות מס לחיסכון לטווח ארוך: "אין מניעה לראות כ"תשלומים פטורים" סכומים שמקורם בהפקדות שמקבל הקצבה היה זכאי בגינם לזיכוי על פי סעיף 45א לפקודה - ואפילו ניצל בפועל זיכוי מוגדל של 35%".

החל מינואר 2012, רק סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השיעור המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך, יכללו בהגדרת "תשלומים פטורים" (קצבה מוכרת).
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - עדכון - חוזר גופים מוסדיים 2021-9-2 - חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 19 בינואר 2021.

מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2019-9-8 - מיום 29/07/2019 - מומלץ לתת את תשומת הלב על הוראות סעיף 8 לחוזר זה המתייחסות לבקשות עמית להסבת כספים המנוהלים בקופות גמל שונות (לעניין "תשלומים פטורים").
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.