דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963

שכר עבודה הכולל בתוכו פיצויי פיטורים על פי הסכם עבודה באישור שר העבודה.

הנחיות עדכניות למתן אישור על פי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים (החל מיום 01.01.09)
 
 
אישור לפי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים יינתן, בכפוף לתנאים המפורטים הבאים:
 
 
גובה השכר

1.  במקרה בו גובה השכר המצוין בהסכם עולה על 6 פעמים שכר המינימום במשק והוסדר לגביו הסדר פנסיוני מלא, יינתן האישור לגבי החלק העודף של השכר . במקרה בו השכר, שבא בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים מורכב ברכיב קבוע וברכיב משתנה (שכר קבלני, עמלות, אחוז מהרווחים וכד') – האישור יינתן לגבי הרכיב המשתנה ובלבד שהרכיב הקבוע לא יפחת מ-4 פעמים שכר המינימום והוסדר לגביו הסדר פנסיוני מלא.

2. החל מיום 1.1.10 יינתן אישור במקרה בו גובה השכר המצוין בהסכם עולה על 8 פעמים שכר המינימום במשק וניתן לגביו הסדר פנסיוני מלא. האישור, יינתן לגבי החלק העודף של השכר. במקרה בו השכר המצוין בהסכם מורכב : חלקו קבוע וחלקו משתנה (שכר קבלני, עמלות, אחוז מהרווחים וכד') – האישור יינתן לגבי הרכיב המשתנה ובלבד שהרכיב הקבוע לא יפחת מ-5 פעמים שכר המינימום והוסדר לגביו הסדר פנסיוני מלא.

שכר שעתי

במקרים בהם נקבע שכר שעתי יחושב השכר הקובע בהכפלת שכר שעה ב-186.

תקופה

נקבעה בהסכם תקופת העסקה קצובה, האישור יינתן רק במידה שתקופה זו לא תפחת משנה.

מקום ואופן ההגשה

בקשה לאישור הסכם תוגש בצרוף ההסכם המקורי למחוז בו מצוי מקום העבודה, לגביו מוגשת הבקשה.(מחוז תל אביב, מחוז ירושלים והדרום,מחוז חיפה).

מועד ההגשה והארכה

טיפול בבקשה לפי סעיף 28 תטופל אם תוגש תוך 60 יום ממועד כניסת ההסכם לתוקף או ממועד חתימת ההסכם.המוקדם מבין השתים.בקשות המוגשות בתקופה העולה על- 60 יום יטופלו במקרים חריגים באישור הממונה הראשי על יחסי עבודה.

מקרים חריגים

אישורים חריגים שלא בהתאם לאמור בחוזר מדיניות זה, יינתנו בכפוף לנימוקים מיוחדים שירשמו על ידי הממונה הראשי.

הסכם

הסכם שתנאי מתנאיו מנוגד לחוקי המגן. לא יינתן אישור להסכם הכולל הוראות שבניגוד לחוקי המגן או לתקנת הציבור.

תחילה

תחילתו של נוהל זה ביום 1.1.09


 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.