דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

נסיבות בהן התפטרות תחשב כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים

טבלת מידע קלה להבנה

 

חוק פיצויי פיטורים מונה שורה של מקרים בהם התפטרות תיחשב כפיטורין לעניין הזכאות לפיצויי פיטורים, כלומר עובד שהתפטר מעבודתו בשל נסיבות אלו יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים ממעבידו.

 
הסיבה להתפטרות

הסעיף בחוק

פירוט הנסיבות

 1.

בריאות

 • סעיף 6 לחוק
 • התפטרות לרגל מצב בריאותו של עובד או של בן משפחתו.
 • בן משפחה לענין זה הוא אחד מאלה: בן זוגו של העובד, לרבות הידועה בציבור כבן זוגו; ילדו של העובד, לרבות ילד מאומץ או חורג; הורה של העובד; נכדו של העובד, סבו או הורה של בן-זוגו הגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו.
 • לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות.

 2.

התפטרות הורה לאחר לידה

 • סעיף 7 לחוק
 • מטרת ההתפטרות היא על מנת לטפל בילד.
 • מועד התפטרות הוא תוך 9 חודשים מיום הלידה, או תוך 9 חודשים מיום קבלת ילד לאימוץ, שטרם מלאו לו 13 שנים, או תוך 9 חודשים מיום קבלת ילד למשמורת (כהורה מיועד), או תוך 9 חודשים מיום קבלת ילד למטרת אומנה, שטרם מלאו לו 10 שנים.
 • זכות זו ניתנת הן לעובד והן לעובדת. עובד יהנה מזכות זו אם נתקיים בו אחד משלושת התנאים הבאים: א. בת זוגו עבדה כשכירה במשך 6 חודשים בסמוך לפני התפטרותו . ב. הילד נמצא בחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של האישה. ג. בת זוגו היתה עצמאית לפחות 12 חודשים רצופים לפני יום הלידה או קבלת הילד לאימוץ, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך הטיפול בילד.
 • זכות זו נתונה רק לאחד מבני הזוג.

 3.

שהייה במקלט לנשים מוכות

 • סעיף 7א לחוק
 • לאחר שהייה במקלט לתקופה של 60 ימים לפחות.
 • השהייה במקלט אושרה על-ידי לשכת הסעד או שר העבודה והרווחה.

 4.

העתקת מקום מגורים

 • סעיף 8 לחוק + תקנות
 • התפטרות עובד לרגל העתקת מגורים תזכה עובד בפיצויי פיטורים רק במקרים ובנסיבות המפורטות בחוק ובתקנות – ראה מידע מפורט בקישור.

 5.

גמר חוזה לתקופה קצובה

 • סעיף 9 לחוק
 • רואים עובד כאילו פוטר, אם תם חוזה לתקופה קצובה מבלי שהמעביד הציע לעובד לחדשו.
 • ההצעה לחידוש החוזה צריכה להימסר לעובד 3 חודשים לפחות לפני תום תקופת החוזה. עובד המסרב להצעת המעביד לחדש את החוזה, נחשב כמי שהתפטר.

 6.

הרעה מוחשית בתנאי העבודה

 • סעיף 11(א) לחוק
 • התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 • התפטרות מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מן העובד, כי ימשיך בעבודתו.

 7.

העדר הבטחת עבודה עונתית רצופה לעובד עונתי

 • סעיף 11(ב) לחוק
 • התפטרות עובד עונתי לאחר שלוש עונות עבודה רצופות באותו מקום עבודה, מבלי שהובטחה לו עבודה עונתית רצופה

 8.

גיוס לשירות סדיר בצה"ל או שירות לאומי

 • סעיף 11(ג) לחוק
 • התפטרות סמוך לפני גיוס לשירות סדיר בצה"ל ובשל הגיוס.
 • התפטרות עובדת סמוך לפני גיוסה לשירות לאומי, ובלבד ששירתה בשירות לאומי לפחות 6 חודשים.

9.

בחירה לראש/סגן רשות מקומית

 • סעיף 11(ד) לחוק
 • עובד אשר התפטר כיוון שנבחר לראש/סגן רשות מקומית, וכהונתו במשכורת מקופת הרשות המקומית.
 • סייג: הוראה זו לא תחול אם המעביד הסכים בכתב כלפי העובד כי התקופה שבה יכהן העובד בכהונתו תיחשב כחופשה ללא תשלום.

 10.

התפטרות לאחר גיל פרישה

 • סעיף 11(ה) לחוק
 • ראה גיל פרישה לפי החוק
 • סייג: עובד/עובדת המתחילים לעבוד במקום העבודה לאחר הגיל האמור, ומתפטרים מעבודתם, לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים מכח סעיף זה.

11.

התגייסות למשטרה או לשב"ס

 • סעיף 11א לחוק
 • עובד המתפטר עקב גיוסו למשטרה או לשירות בתי הסוהר .
 • ההתפטרות היא בסמוך לפני התגייסותו כאמור.
 • שירת במשטרה או בשב"ס לפחות 6 חודשים.

12.

שירות קבע

 • "עובד קבוע" (כהגדרתו בחוק) במפעל אשר התפטר ממקום עבודתו על מנת לשרת בשירות קבע.
 • עובד שסמוך לפני התגייסותו לשירות סדיר היה עובד במפעל, והמשיך בשירות קבע מיד לאחר סיום שירותו הסדיר, יחשב כמי שפוטר ביום בו החל לשרת בקבע, ובלבד שהתחייב לשירות קבע לתקופה העולה על שנתיים.


 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.