דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ניכוי מריבית - בשל הכנסות נמוכות או בשל גיל

סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה

 

(א) בסעיף זה –
 
"המועד הקובע" – יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003);
"התקרה המוטבת" – סכום של 63,000 שקלים חדשים לשנה (נכון לשנת 2020).
"ריבית" – ריבית המשתלמת על פיקדון בתאגיד בנקאי או על תוכנית חיסכון.
 
(ב) יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס לא עלתה על התקרה המוטבת, זכאי לניכוי בסך של 9,840 שקלים חדשים (נכון לשנת 2020) (בסעיף זה – הניכוי המותר) מהכנסתו החייבת מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית; ואולם אם עלתה הכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס על התקרה המוטבת, יהיה זכאי לניכוי מתואם; לעניין זה, "ניכוי מתואם"- הניכוי המותר, לאחר שהופחת ממנו הסכום שבו עלתה הכנסתו החייבת בשנת המס של היחיד ושל בן זוגו, על התקרה המוטבת.
 
(ג)  
 
(1) יחיד שבשנת המס הגיעו הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (בסעיף קטן זה - גיל פרישת חובה), ובמועד הקובע מלאו לאחד מהם 55 שנים, זכאי לניכוי בסך של 13,560 שקלים חדשים (נכון לשנת 2020) מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.
 
(2) יחיד שבשנת המס הגיעו הוא ובן זוגו לגיל פרישת חובה ובמועד הקובע מלאו להם 55 שנים, זכאי, במקום הניכוי כאמור בפסקה (1), לניכוי בסך של 16,680 שקלים חדשים (נכון לשנת 2020) מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.
 
 
ניכויים לפי סעיף 125ד ופטור ממס לפי סעיף 125ה, יינתנו לאחד מבני הזוג בלבד (הוראות סעיף 125ו לפקודה).


 

הטבות מס על הכנסות ריבית מפקדון או תכנית חסכון

 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.