דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

לך תנסה להוציא אישור ניכוי מס במקור מקופת גמל או מחברת ביטוח...

קו הפרדה אדום

למה חשוב לקבל אישור ניכוי מס במקור מקופת גמל או חברת ביטוח מיד לאחר שמסרת לה אישורים מפקיד השומה לעניין כספי הפיצויים שלך

מדהים ומתסכל עד כמה קשה לקבל שירות פשוט ובסיסי מקופת גמל, מחברת ביטוח או מקרן פנסיה, פעולה אלמנטרית חשובה מאוד ללקוח שבכלל צריכה להינתן לו באופן אוטומטי ללא דרישה מצידו, פעולה שבכלל קבועה כחובה בחוק ובהוראות מס הכנסה...

זה לא משנה כמה פעמים אפנה את תשומת לבם של העוסקים במלאכה בקופות הגמל, בחברות הביטוח ובקרנות הפנסיה ואדגיש בפניהם את החשיבות שבהמצאת אישור ניכוי מס במקור ללקוח מיד לאחר שהם מקבלים מהלקוח אישור מפקיד השומה המורה להם לנכות מס מכספי הפיצויים או מורה להם כי כספי הפיצויים פטורים ממס, עדיין, שנה אחר שנה, בתקופת הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה, יחד עם לקוחותיי להם אני מסייע בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה, אנו עוברים מסע מייגע לקבל חתיכת נייר פשוטה, אך כל כך חשובה והכרחית (הערה: כך גם בהיוון או בכל סוג תשלום אחר).

תחילה, אישור ניכוי מס במקור המפרט בצורה פשוטה, כמה פיצויים שולמו וכמה מס נוכה מתוך כספי הפיצויים הינו מסמך שחובה לצרף לדוח השנתי למס הכנסה בעת הגשתו, הן כאשר נדרשים על פי חוק להגיש דוח שנתי למס הכנסה והן כאשר מעוניינים להגיש דוח שנתי למס הכנסה באופן וולנטרי על מנת לקבל החזרי מס (שוב, הערה: כך גם בהיוון לדוגמא).

מה צפוי לקרות אם לא מצרפים אישור ניכוי מס במקור ליתר המסמכים המצורפים לדוח השנתי למס הכנסה ?

פקיד השומה ימציא למגיש הדוח דרישת חוב לתשלום, דרישה לתשלום מס שכבר שולם על ידי הנישום באמצעות קופת הגמל או חברת הביטוח או קרן הפנסיה וזאת כל עוד לא יוכיח מגיש הדוח כי המס אכן נוכה במקור על ידי המשלם.

זה המקום גם להזכיר את הוראות סעיף 4.3.8 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – שפורסם ביום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) -

4.3.8... במקרים בהם המקדמה לא שולמה בהתאם לנקבע באישור הפריסה ובמועד הנקוב בסעיף 4.1.6 לעיל, אישור הפריסה יבוטל.

מצד אחד אנו יכולים להעיד כי עד למועד פרסום חוזר מ"ה מס' 2/2022, במקרים בהם אנו טיפלנו, פקיד השומה לא מיהר לבטל אישור לפריסה והוא גבה את המס לאחר הגשת הדוח השנתי הראשון למס הכנסה במסגרת השומה במקום לבטל את הפריסה ואולם אין להסתמך על העבר או על טוב ליבו של פקיד השומה וזה המקום להדגיש פעם נוספת את החשיבות במסירת אישורי פקיד השומה למשלמים השונים ולקופות השונות, מיד לאחר קבלתם. מומלץ לוודא שהמס נוכה במקור לפי הנחיות פקיד השומה ללא דיחוי.

רשות המסים דורשת לצרף את אישורי ניכוי המס במקור לדוח השנתי המוגש למס הכנסה – בכל אחת משנות הפריסה !

הוראות סעיף 4.3.8 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – שפורסם ביום 02/06/2022 (בתוקף מיום פרסומו) -

4.3.8 על הנישום לצרף לדוח השנתי (אותו הוא מחויב להגיש לפקיד השומה בכל אחת משנות הפריסה) את האישור השנתי שקיבל מהמשלמים ובו מפורטים התשלומים ששולמו לו והמס שנוכה במקור. בנוסף, עליו לצרף את אישור הפריסה שניתן לו על ידי פקיד השומה. צירוף האסמכתאות להוכחת תשלום המקדמה, כפי שנקבעה על ידי פקיד השומה, מהווה תנאי לאישור הפריסה. במקרים בהם המקדמה לא שולמה בהתאם לנקבע באישור הפריסה ובמועד הנקוב בסעיף 4.1.6 לעיל, אישור הפריסה יבוטל.

נעיר כי לא ברור לנו מדוע בסעיף זה, לראשונה, רשות המסים דורשת מהנישום לצרף את אישורי ניכוי המס במקור לדוח השנתי המוגש למס הכנסה לכל אחת משנות הפריסה. נעיר כי עד היום נהגנו לצרף את אישורי ניכוי המס במקור רק לדוח השנתי המוגש למס הכנסה לשנת המס בה נוכה המס במקור או לכל היותר לשנת המס בה נוכה המס במקור + לשנת הפריסה הראשונה במקרים בהם שנת הפריסה הראשונה היתה שנת המס העוקבת אך לא לכל הדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה לכל שנות הפריסה. לעניות דעתנו מדובר בדרישה הגורמת לטרחה מיותרת לכל הצדדים.

אישור ניכוי מס במקור זה לא הדוח השנתי של קופת גמל או חברת ביטוח או קרן הפנסיה המגיע אלינו באופן אוטומטי בדואר. אישור ניכוי מס במקור זה לא האישור השנתי לצרכי מס של קופת גמל או חברת ביטוח או קרן הפנסיה המגיע אלינו באופן אוטומטי בדואר בכל שנה. כך שאם קיבלת תשובה מקופת גמל או מחברת ביטוח או מקרן הפנסיה: "תמתין לאישור השנתי אשר יגיע אליך בדואר" במענה לפנייתך לקבל אישור ניכוי מס במקור – אל תמתין, נותן השירות שהשיב לך כך במקרה זה, לא מבין על מה הוא מדבר ומה ביקשת בעצם...(נעיר כי יש להתעדכן מעת לעת האם חל שינוי במתכונת הדיווח השנתי של הקופות השונות למקרה שיחול שיפור בנושא זה).

ראה לדוגמא, טופס 806/ 857 - אישור ניכוי מס במקור (כך זה צריך להיראות או לכל הפחות דומה לטופס זה).

אישור ניכוי מס במקור לרוב הינו אישור ידני (אך לא בהכרח) ובכל מקרה הינו אישור פשוט בן עמוד אחד המפרט כמה פיצויים שולמו, כמה מס נוכה במקור, אם נוכה. ונכון להיום, עדיין לרוב הינו אישור שיש ליזום בקשתו מול קופת הגמל או חברת הביטוח או קרן הפנסיה מהסיבה הפשוטה כי הם לא טורחים לשלוח אישור זה ללקוחותיהם באופן אוטומטי, כקבוע בחוק ובהוראות מס הכנסה !

אישור ניכוי מס במקור – חובה למסור ללקוח, בין אם נוכה מס מכספי הפיצויים ובין אם כספי הפיצויים היו פטורים ממס ולא נוכה מס.

אישור ניכוי מס במקור – חובה למסור ללקוח, בין אם כספי הפיצויים נפדו מהקופה או מהפוליסה ובין אם הם הושארו בקופה או בפוליסה ככספי פיצויים נזילים לאחר התחשבנות עם מס הכנסה (כמובן למעט במקרים בהם כספי הפיצויים הושארו תחת הגדרה של רצף פיצויים או רצף קצבה).

נניח (רק נניח...) כי לא היה מדובר במסמך שחובה לצרפו לדוח השנתי למס הכנסה, מדוע בכל מקרה כדאי לדרוש מקופת גמל או חברת ביטוח אישור ניכוי מס במקור ?

אשיב בדרך של דוגמאות של מקרים אמיתיים  –

1. קופת הגמל התרשלה בעבודתה ו"שכחה" לנכות את המס במקור מכספי הפיצויים מיד לאחר שקיבלה מהעמית אישור מפקיד השומה המורה לה לנכות מס מכספי הפיצויים שלו.

לקוחה אחת אשר הגיעה אלינו לייעוץ מס בעזיבת עבודה, פוטרה ממקום עבודתה בסוף שנת 2011. בתחילת שנת 2012 מסרה לפסגות גמל אישור מפקיד השומה המורה לקופת הגמל לנכות מס מכספי הפיצויים.

כעת, בשנת 2013, כאשר ביקשה לברר מדוע עד היום לא קיבלה אישור ניכוי מס במקור מפסגות גמל, אישור הדרוש לה לצורך הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2012 (מאחר וביצעה פריסה של כספי הפיצויים החייבים במס חלה עליה חובת הגשת דוחות שנתיים) התברר לה כי מאז תחילת 2012 ועד היום לא נוכה המס בפועל על ידי קופת הגמל ! פסגות "שכחה"... "האמת" הגרועה יותר מזה, שלעניות דעתי, פסגות לא באמת "שכחה" לנכות את המס, הקופה חשבה רק על האינטרס העסקי שלה מאחר ובזמנו, בתחילת 2012, בטרם תיקון 190 לפקודת מס הכנסה לו הקופה היתה מנכה את המס מכספי הפיצויים לפי הוראת פקיד השומה, כעיקרון היא היתה צריכה להיפרד מהכספים של הלקוחה ולהעבירם לחשבון הבנק של הלקוחה, שכן בטרם התיקון לחוק, לא ניתן היה להשאיר כספי פיצויים נזילים בקופת גמל לאחר התחשבנות עם מס הכנסה ולמה לה לקופת הגמל פסגות, להיפרד מכספים שהיא יכולה להמשיך להרוויח מהם...

מאחר ורק כעת, לאחר שפנתה שוב ושוב לקבל אישור ניכוי מס במקור, טרחה פסגות גמל לנכות את המס. מעבר להיבטים נוספים במישור ההתנהלות מול מס הכנסה שלא איכנס אליהם במאמר זה, הרי שנגרם לאותה לקוחה נזק כספי.

איך נגרם לה נזק כספי ? אם פסגות גמל היתה מנכה את המס בתחילת 2012 היא היתה משלמת פחות מס מהסיבה הפשוטה כי על הרווחים שנצברו מאז ועד היום, היא היתה משלמת מס בשיעור של 25% בלבד ואך ורק על הרווח הריאלי (שמעבר לעליית המדד). מאחר ופסגות גמל טרחה לנכות את המס רק כעת, בשנת 2013, על הרווחים שנצברו מאז ועד היום, הלקוחה נאלצה לשלם מס שולי בשיעור של 48% על כל הרווח הנומינלי (ככלל, במסגרת אישור פקיד שומה לקופת גמל או חברת ביטוח, מורה פקיד השומה לנכות מס בשיעור מס מירבי החל על יחיד בישראל, על היתרה העולה על הסכום הנקוב באישור).

גם אם נניח כי במסגרת הדוח השנתי למס הכנסה, בסופו של דבר לאחר סיוע שלי בעריכת הדוח השנתי, היא תשלם מס על רווחים אלו "רק" בשיעור המס השולי שלה שהינו כ- 34%, עדיין, זה הרבה יותר מס ממה שהיא היתה צריכה לשלם לו פסגות גמל היתה מבצעת מלאכתה נאמנה.

תארו לכם מה היה קורה אילו הלקוחה לא היתה פונה שוב ושוב לקבל אישור ניכוי מס במקור... הקופה לא היתה מנכה את המס וחבות המס שלה היתה תופחת (גדלה!) מיום ליום ללא כל הצדקה.

מי יפצה את הלקוחה על הנזק הכספי שנגרם לה ? כנראה שאף אחד... האם עד לרגע זה נציגי פסגות אליהם פניתי בשם הלקוחה מבינים שהם התרשלו ? התשובה היא לא...הם לא מבינים היכן הבעיה.

2. חברת הביטוח סירבה לספק למבוטח אישור ניכוי מס במקור בטענה כי מאחר וכל כספי הפיצויים היו פטורים ממס הרי שלא נוכה מהם מס במקור ולכן אין היא מספקת אישור ניכוי מס במקור במקרה כזה.

לקוח אחר, אשר בימים אלו נדרש להגיש דוח שנתי למס הכנסה, בהנחיה שלי, פנה לפניקס חברה לביטוח בבקשה לקבל אישור ניכוי מס במקור וקיבל תשובה שלילית מהנימוק המופיע מעלה.

מעבר לכך שחברת הביטוח טועה בתשובתה למבוטח שלה מאחר וגם כאשר הפיצויים פטורים ממס חברת הביטוח נדרשת לספק למבוטח אישור ניכוי מס במקור (ודי בהוראה המופיעה בפינה השמאלית העליונה של טופס 806/857 בתוך מסגרת: "לתשומת לב: אישור זה יש להנפיק גם כאשר לא נוכה מס מהתשלום"), גם כאן מדובר בפוטנציאל לנזק כספי למבוטח (שטרם נבדק מאחר ועדיין המבוטח לא זכה לקבל אישור ניכוי מס במקור מחברת הביטוח הפניקס).

מדוע ? מאחר ועשוי להתברר (לדוגמא) כי ערך פדיון כספי הפיצויים בפוליסת הביטוח ירד בין המועד בו דווח עליו במסגרת טופס 161 לפקיד השומה (כאשר על בסיס נתון זה בטופס 161 ממציא פקיד השומה אישור לחברת הביטוח) ועד למועד בו קיבלה חברת הביטוח מהמבוטח, את אישור פקיד השומה המורה לחברת הביטוח כי כספי הפיצויים פטורים ממס. (ככלל תמיד יש פער של זמנים ועקב כך נוצרים הפרשים למעלה או למטה לעניין היתרות וערכי הפדיון של כספי הפיצויים).

כאשר כל כספי הפיצויים פטורים ממס לעניין אותה קופת גמל או פוליסת ביטוח ובהנחה שאכן ירד ערך הפדיון, למעשה הלקוח לא מימש בפועל את כל הפטור המגיע לו לפי אישור פקיד השומה המקורי עד תקרת הפטור המגיעה לו ובמקרה כזה ניתן לבקש מפקיד השומה לבצע התאמה מחדש של הסכומים אל מול יתר כספי הפיצויים האחרים שהיו ללקוח בקופות גמל אחרות, מהם כן נוכה מס.

בתיאוריה ובאופן מעשי ישנם עוד ועוד תרחישים אחרים, כמו עליית ערך הפדיון של כספי הפיצויים בחתך התקופה הנ"ל, ובמידה ונישום לא קיבל במסגרת אישור פקיד השומה את כל תקרת הפטור על כספי פיצויים המגיעה לו ובפועל בסופו של דבר נוכה מס בשיעור של 48% מהרווחים הנוספים שהצטברו במהלך תקופה זו (לפי הוראת פקיד השומה, ראה נוסח אישור פקיד שומה), גם כאן הוא יכול לזכות בהחזר מס ולבצע התאמה מחדש של הפטור המגיע לו, וזאת כל עוד, הוא מקבל אישור ניכוי מס במקור מחברת הביטוח !

3. קופת הגמל מתעכבת במסירת אישור ניכוי מס במקור, למשך זמן בלתי סביר, עיכוב אשר עלול לגרום לנזק כספי ללקוח.

להלן 2 מקרים לדוגמא, הלקוח הראשון, פנה בסיוע אישי שלי, לאקסלנס גמל בבקשה לקבל אישור ניכוי מס במקור כבר בתאריך 24 באפריל 2012. ביום 28 בפברואר 2013 ! כאשר פנינו פעם נוספת לברר מה קורה עם האישור, נמסר לנו: "מבצעת בדיקה דחופה, אשיב בהקדם". ביום 21 באפריל 2013 נאלצנו לפנות שוב בתזכורת לאקסלנס גמל. הפעם קיבלנו תשובה: "היינו בחופשות חגים ויצאתי לחופשה לאחר מכן. אני מבררת מדוע לא קיבלנו מענה. משיבה לך עוד היום". נכון להיום ה- 25 באפריל 2013 - כשנה שלמה מיום הבקשה הראשונה לקבל אישור ניכוי מס במקור, טרם קיבל הלקוח אישור ניכוי מס במקור מאקסלנס גמל.

הלקוח השני, גם הוא פנה בסיוע אישי שלי, לאקסלנס גמל בבקשה לקבל אישור ניכוי מס במקור כבר בתאריך 27 בנובמבר 2012, ביום 24 באפריל 2013 כאשר נאלצנו לפנות שוב בתזכורת לאקסלנס גמל קיבלנו תשובה: "בודקת". נכון לרגע כתיבת מאמר זה, גם לקוח זה לא קיבל אישור ניכוי מס במקור מאקסלנס גמל ונבצר ממנו להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה.

נכון, אמנם רשות המסים הודיעה על דחיית המועד להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2012 ליום 31 במאי 2013. אך מה היה קורה אילו לא היתה דחייה ? הרי שעד ליום 30 באפריל 2013 (בעוד כמה ימים...) לא היו מספיקים הלקוחות להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה לשנת המס 2012 והיו מוטלים עליהם קנסות ועיצומים כספיים בגין אי הגשת דוח שנתי במועד אשר קשה מאוד לבטלם ! (כיום על מנת לבטל עיצום כספי בגין אי הגשת דוח שנתי למס הכנסה במועד צריך להגיש בקשה לועדה מיוחדת).

4. קופת הגמל מספקת אישור ניכוי מס במקור – שגוי !

לקוחה אחרת, עלה בידה לקבל אישור ניכוי מס במקור מפסגות גמל די בקלות. ואולם, מבדיקת האישור עולה כי אין לי כל ספק שהאישור שגוי.

איך אפשר להניח ברמת סבירות גבוהה שהאישור שגוי ? הנ"ל פרשה ממקום עבודתה בתאריך 30 בספטמבר 2011. במועד פרישתה קיבלה לידיה טופס 161. מסיבות שונות, הנ"ל המציאה לקופת הגמל פסגות אישור מפקיד השומה המורה לקופה לנכות מס רק בחודש פברואר 2012. לאחרונה, כאשר קיבלה את אישור ניכוי המס במקור מפסגות, ניתן לראות כי סכום הפיצויים (וסכום המס) המופיעים באישור ניכוי המס במקור זהים לחלוטין לסכום הפיצויים כפי שהם מופיעים בטופס 161 ובאישור פקיד השומה.

מדוע זה לא ייתכן ? באופן ודאי, חל שינוי בערך פדיון כספי הפיצויים בקופת הגמל מהיום בו מולא טופס 161...בחודש ספטמבר 2011...כך גם מהיום בו ניתן ללקוחה אישור מפקיד השומה בחודש פברואר 2012 ... ועד ליום בו נוכה המס בפועל - כך שלא ייתכן שהסכומים יהיו זהים... המצב התקין הוא שצריך להיות הפרש ביניהם, הפרש בו אנו נוהגים לטפל במסגרת הדיווח הסופי הנעשה בדוח השנתי המוגש למס הכנסה.

מדוע אני כרואה חשבון המסייע ללקוחה להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה מתעקש על קבלת אישור ניכוי מס תקין ונכון ?

אני משער שטמון כאן החזר מס נוסף ללקוחה אותו ניתן להשיג עבורה על ידי ביצוע חישוב נוסף וסגירת מעגל בדוח השנתי המוגש למס הכנסה, חישוב נוסף אשר ניתן לבצעו אך ורק באמצעות צירוף נספחים מתאימים ואישורים נכונים ! עד לרגע זה, לא קיבלה הלקוחה מפסגות גמל אישור ניכוי מס במקור תקין.

5. חברת הביטוח מספקת אישור ניכוי מס במקור – שגוי וחלקי

מקרה אחר שכיח, החוזר על עצמו, חברת ביטוח מספקת ללקוח אישור ניכוי מס במקור כאשר במסגרת האישור הם מציינים רק את סכום הפיצויים שביקש הלקוח למשוך בפועל מפוליסת ביטוח המנהלים ולא את כל סכום הפיצויים בכללותו, ממנו נוכה המס במקור לפי הוראת פקיד השומה.

גם כאן, אני חוזר על פתח הדברים, כי בין אם כספי הפיצויים נפדו מהקופה או מהפוליסה ובין אם הם הושארו בקופה או בפוליסה ככספי פיצויים נזילים לאחר התחשבנות עם מס הכנסה (כמובן למעט במקרים בהם כספי הפיצויים הושארו תחת הגדרה של רצף פיצויים או רצף קצבה) צריך להמציא ללקוח אישור ניכוי מס במקור ועל כל סכום הפיצויים.

למה זה חשוב ? ללא ציון הסכום הכולל במסגרת אישור ניכוי המס במקור לא ניתן לבצע חישוב נוסף וסגירת מעגל בדוח השנתי המוגש למס הכנסה אשר ניתן לבצע אך ורק באמצעות צירוף נספחים מתאימים ואישורים נכונים הכוללים את סך כספי הפיצויים, חישוב נוסף שפעמים רבות מביא לכדי החזר מס נוסף שנוכה ביתר מכספי הפיצויים בכללותם.
 

6. חברות הביטוח וסוכנות הביטוח - פעם אחר פעם אחר פעם מטעות את הלקוח, מפנות אותו מאחד לשני ומספקות לו העתק נוסף של אישורי המס המצורפים לדיווח השנתי של חברת הביטוח (אישורי מס בדבר התשלומים שבוצעו במהלך שנת המס) במקום אישור ניכוי מס במקור ומספקות לו מגוון תשובות "סתומות" לפיהן לדוגמא "זה האישור היחיד הקיים וזה מה שאנו יכולים לתת לך", "המס נוכה בינואר 2013 ולא בשנת המס 2012 ולכן תמתין בבקשה לדוח השנתי לשנת המס 2013"

מקרה אחר שכיח, החוזר על עצמו, קחו לדוגמא לקוח אחר אשר פנה לפניקס חברה לביטוח או לקוח אחר אשר פנה הן למגדל חברה לביטוח, הן להראל חברה לביטוח והן לסוכן הביטוח שלו, אחד ממנהלי ההסדר הגדולים במשק, בבקשה לקבל אישורי ניכוי מס במקור.

מדוע חברות הביטוח, הפניקס, מגדל והראל וסוכנות הביטוח טועות ? תחילה, הדיווח השנתי של חברת הביטוח - אינו כולל אישור ניכוי מס במקור שבוצע מכספי הפיצויים ביום ההתחשבנות על כספי הפיצויים עם מס הכנסה. הדיווח השנתי של חברת הביטוח כולל אך ורק אישורי מס בדבר התשלומים שבוצעו במהלך שנת המס, תשלומים אשר בחלק גדול מהמקרים מאפשרים למבוטח לזכות בהטבות מס נוספות (ניכוי וזיכוי) במסגרת הדיווח השנתי למס הכנסה וכן אישור תקופתי להצהרת הון. 

מעבר לכך, גם כאשר המס נוכה בפועל בחודש ינואר 2013 אין צורך להמתין לתום שנת המס על מנת לקבל אישור ניכוי מס במקור וניתן לקבלו באופן מיידי מחברת הביטוח, כמו כן כך או כך יש לצרפו לדוח השנתי לשנת המס 2012 כאשר לדוגמא הלקוח  פרש או עזב מקום עבודה בשנת המס 2012 - על מנת לדווח כראוי על אירוע זה במסגרת הדוח השנתי לשנת המס 2012 ועל מנת להראות לפקיד השומה כי המס נוכה כחוק (גם אם בפועל פקיד השומה יכיר בניכוי המס במקור רק בשנה שהמס נוכה, שנת 2013). גם כאן, אחזור על ההערה כי ללא ציון הסכום הכולל במסגרת אישור ניכוי המס במקור לא ניתן לבצע חישוב נוסף וסגירת מעגל בדוח השנתי המוגש למס הכנסה אשר ניתן לבצע אך ורק באמצעות צירוף נספחים מתאימים ואישורים נכונים הכוללים את סך כספי הפיצויים, חישוב נוסף שפעמים רבות מביא לכדי החזר מס נוסף שנוכה ביתר מכספי הפיצויים בכללותם.

אסיים באמירת אגב, כאשר פניתי לאחרונה לעורכת עיתון בבקשה לפרסם מאמר העוסק במחדלים מהסוג הזה ולא רק, אלא גם מחדלים של רשות המסים ושל מעסיקים קיבלתי את התשובה הבאה:

"אמיר שלום, לאחר עיון נוסף במאמרים החדשים ששלחת, אנו מוצאים לנכון לפרסם רק את המאמר השני. הנושא שהעלית במאמר ....הוא נושא חשוב, אך אם להיות ישירה עמך הוא עשוי להתמצות בתלונה קצרה, שבמסגרת מאמר מקצועי לו אנו מצפים מכותבינו, התארכה מעבר למידה. אני בטוחה שזה מתסכל לעבוד מול הבירוקרטיה, אך לצערי לא תמיד יש מקום להרחיב בנושא במאמר מקצועי. מקווה שתקבל את התייחסותי בהבנה ונמשיך לעבוד יחד – במטרה להביא לשיפור ולתועלת המיוחלים! אשמח להרחיב בשיחה"

ולכן לא נותר לנו אלא לקוות שלכל הפחות כאן באתר פרישה, יהא מי שיקרא מאמרים אלו וישים אליהם לב. בין אם מדובר בפורשים ומפוטרים – שילמדו בדרך זו מנסיונם של אחרים ויימנע מהם נזק כספי מיותר ובין אם מדובר בנציגים של קופות גמל וחברות ביטוח – שילמדו לפעמים הבאות איך לא לעשות טעויות כלפי לקוחותיהם וישפרו לאלתר את השירות הניתן להם.

 
הכותב: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.
 
 
כל הדוגמאות במאמר זה הינן דוגמאות למקרים אמיתיים לחלוטין של פורשים מבין לקוחותינו אשר הגיעו אלינו ל- ייעוץ מס בעזיבת עבודה או פרישה במהלך השנתיים האחרונות, כאשר כל העובדות המצויינות לגביהם נכונות ללא סייג ולכן לא מצאנו את הסיבה או הצורך להסתיר את זהות הגופים. אנו קוראים לכל אותם גופים המוזכרים במאמר זה ובכלל לכל קופות הגמל וחברות הביטוח לשפר לאלתר את השירות הניתן ללקוחות שלהם, הן בעניין זה ובכלל.עדכון - 11/03/2022
 
מאז כתיבת מאמר זה לפני שנים ועד היום, המצב לא ממש השתנה לטובה, עובדים ופורשים עדיין נאבקים על מנת לקבל אישורי ניכוי מס במקור מקופות הגמל, מחברות הביטוח ומקרנות הפנסיה, עדיין מרבית האישורים בהם אנו נתקלים, שגויים או אינם במתכונת הנדרשת. 

מאחר ומאז כתיבת מאמר זה ועד היום התווספו סוגי תשלומים נוספים המתקבלים מקופות הגמל, נוסיף את ההתייחסות שלהלן:

כל מי שביצע פדיון של כספי פיצויים שחוייבו בשווי מס בשלב ההפקדה בקופה ומגיש דוח שנתי למס הכנסה, נדרש לצרף אישור ניכוי מס במקור אותו יש לקבל מהקופה. להלן דוגמא לאישור ניכוי מס במקור (כולל הערות על גבי האישור, באיזה אופן הוא עלול להטעות הן את מקבל האישור והן את פקיד השומה) - דוגמא לאישור ניכוי מס במקור - פיצויים שחוייבו בשווי מס בשלב ההפקדה בקופה.

נוסיף כי בכוונתנו שוב לפנות הן לרשות המסים והן לרשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר בכל הקשור הן להמצאת אישורי ניכוי מס במקור תקינים והן לאופן הדיווח על ההכנסה הפטורה, על ההכנסה החייבת ועל המס שנוכה במקור, במסגרת הדוח השנתי המוגש למס הכנסה, נשוב ונעדכן בנושא בקרוב.

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה. 
 
 
 

ראו העתק מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 22.05.2016 - קובץ pdf - בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור מלא ותקין
    

ראו העתק מכתב שהועבר למר רג'ואן גרייב - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 26.05.2013 - קובץ pdf - בקשה להורות לגופים המוסדיים להמציא אישור ניכוי מס במקור
 

דוגמאות לאישורי פקיד שומה המחייבים קבלת אישור ניכוי מס במקור מהקופות הרלבנטיות במקרה של הגשת דוח שנתי למס הכנסה - כולל דוגמאות לאישור ניכוי מס במקור המתקבל מקופות הגמל, מחברות הביטוח ומקרנות הפנסיה
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.