דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

נוסחת השילוב החדשה לפיה מחושב הפטור על הפנסיה, לאור תיקון 190 לפקודה, האם היא טובה או רעה מקודמתה ?

שינוי דרמטי חל באופן חישוב הזכאות לפטור ממס על קצבה, לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה ("נוסחת השילוב") במסגרת תיקון מספר 190 לפקודת מס הכנסה שעבר בחקיקה לאחרונה.
 
בין היתר, מעתה יילקחו בחשבון מענקי הפרישה הפטורים ממס ששולמו לפורש במהלך 32 השנים שקדמו לגיל הזכאות ("גיל הזכאות" – גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל קצבה מזכה, כולה או חלקה, לפי המאוחר).
 
נזכירכם, כי ערב תיקון 190 לפקודה, נלקחו בחשבון רק מענקי הפרישה הפטורים ממס ששולמו לפורש לאחר תחילת תשלום הקצבה או במהלך 15 השנים שקדמו ליום תחילת תשלום הקצבה וגם, לא בהכרח כל מענק מכל מעביד ולא בהכרח בשיעור של 100%.
 
כמה אנשים אתם מכירים שלא "נוגעים" בפיצויים בגיל ארבעים בעת החלפת מקום עבודה ?
 
כמה אנשים אתם מכירים שכל כספי הפיצויים שלהם הופקדו במלואם מתחילת הדרך בקופה לקצבה ולא בקופה "הונית" על מנת שיתאפשר להם לייעד את כל כספי הפיצויים לרצף קצבה ועל ידי כך להימנע מניצול ולו חלקי של הפטור על הפיצויים בעל כרחם בהמשך הדרך ?
 
ובכל מקרה, די בכך שנביט לעבר "דור ההייטק" שעדיין במעגל העבודה אשר מחליף מקומות עבודה כדרך להתקדם ולשפר את רמת ההכנסה ותוך כדי נוטל לידיו כספי פיצויים פטורים ממס בעת החלפת מקום עבודה, בשביל להבין עד כמה הגדלת שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה היא למעשה "הונאה", שכן בפועל, ילכו ויתמעטו הפורשים שיהיו בכלל זכאים לפטור ממס על הקצבה, לפי נוסחת השילוב החדשה!

מזמן, שכחו באוצר ובכנסת, מה ששופטים מכובדים בבתי הדין לעבודה, טורחים להזכיר לנו בפסקי הדין שלהם, יום יום, כי תכליתם של כספי פיצויים, בין היתר, הינה "להקל על העובד בהתבססות חדשה בעבודה אחרת" ו- "להטיב את מצבו הכלכלי של העובד עם סיום עבודתו ולאפשר לו רשת ביטחון כלכלית בפרק הזמן מעזיבתו את מקום עבודתו ועד למציאת מקום עבודה חלופי שימשיך לפרנסו בכבוד" ולכן, זה לא פשע ולא חטא לעשות שימוש בכספי פיצויים תוך ניצול הפטור ממס בתקופות של אבטלה! בטח לא פשע או חטא, עליו "מגיע" "עונש" בשלילת הפטור ממס על הקצבה, 30 שנים מאוחר יותר!

באשר למידע אותו צריך הפורש למסור לפקיד השומה לצורך חישוב הפטור, מתי בפעם האחרונה ניסיתם לאתר מידע ומסמכים הנוגעים לפיצויים ששולמו לכם לפני 30 שנה ?

לסיכום, בתום סימולציות והשוואות שביצעתי עד כה, אפשר לומר כי לגבי פורשים אשר קיבלו מענקים פטורים ממס בטווח של 15 שנים טרם הפרישה, נוסחת השילוב החדשה, עם חלק מהפורשים מיטיבה, עם חלק מהפורשים אינה מיטיבה ואינה גורעת ועם חלקם אף גורעת. ואולם, עם רובנו, במבט לעתיד, פורשים שקיבלו מענקים פטורים ממס בטווח של למעלה מ- 15 שנים טרם הפרישה, נוסחת השילוב החדשה פוגעת אנושות באפשרות לקבל בעתיד פטור ממס על הקצבה.

זה המקום להדגיש ולהבהיר כי בכל זאת, ישנה הוראת מעבר לתיקון 190 לפקודה המקלה על חלק מהפורשים, לפיה: "קיבל אדם לפני יום התחילה מענק פטור, ואותו מענק לא היה מובא בחשבון לעניין סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו ערב יום התחילה, לא יובא המענק האמור בחשבון לעניין סעיף 9א(ג) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(2) לחוק זה". דהיינו, מענק פטור שנתקבל לפני יום התחילה (וליתר דיוק לפני יום הפרסום של החוק ברשומות- 14.05.2012) והוא נתקבל בטווח שלמעלה מ- 15 שנים מיום התחלת תשלום הקצבה ולפיכך לא נכלל בנוסחת השילוב "הישנה", לא יכלל גם בנוסחת השילוב "החדשה".
 
בכל זאת, אם זו הגזירה, לכל הפחות יכולה היתה רשות המסים במסגרת תיקון 190 לפקודה להחזיר את האפשרות לייעד לרצף קצבה גם כספי פיצויים "הוניים" ומענקי פרישה שנתקבלו במזומן בעת הפרישה, כפי שהיה אפשרי בעבר, על מנת לצמצם את הפגיעה הצפויה מראש בפטור ממס על הקצבה.
 
באשר למורכבות החישובים וריבוי אפשרויות המיסוי של כספי הפרישה, בייחוד כאשר רשות המסים מאפשרת לחלק מהפורשים לבחור בין נוסחת השילוב הישנה לבין נוסחת השילוב החדשה (סוג של הוראת מעבר), לכל הפחות רשות המסים היתה צריכה להעמיד באתר האינטרנט שלה, לטובת ציבור הפורשים, מחשבון מטעמה, שיקל על הפורשים בקבלת החלטות בעת הפרישה.
 
טרם פגשתי פורש שיודע לבצע חישובים מורכבים כגון אלו וזוכר מה היה המדד למחירים לצרכן בשנת 1980 על מנת למדד את המענקים שקיבל באותה השנה בפטור ממס...
 
למי שרוצה להכיר מקרוב את נוסחת השילוב :) להלן קישור להסברים:
 
קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים - לאור תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה!

קצבה מזכה - פטור ממס על קצבה מזכה לפי נוסחת השילוב הישנה- לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - הסברים - לפני !!!! תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה!
 
 
 


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.