דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

בעקבות תיקון 3 - משרד האוצר מטיל גזירות על עמיתי קופות הגמל וקופות הגמל שותקות

עדכונים שוטפים - 2012 - מעמד כספי פיצויי פיטורין שהופקדו בקופת גמל במהלך תקופת העבודה - שינויים בחקיקה.

קופות גמל
 
אף אחד לא טורח לספר לעשרות אלפי עובדים במשק אשר עזבו מקום עבודתם מחודש ינואר 2008 ועד היום, כי במידה וישאירו בקופת הגמל את כספי פיצויי הפיטורים שלהם כשהם "נזילים" לכאורה לאחר שנוכה מהם מס הכנסה, הם לא יוכלו למשוך את כספי פיצויי הפיטורים בסכום חד פעמי (חלקם או כולם) במועד מאוחר יותר, אלא רק כקצבה.
 
כאמור ביום 23 בינואר 2008 התקבל בכנסת, תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) אשר קבע בין היתר כי משיכת כספים בידי עמית מ"קופת גמל לא משלמת לקצבה" (שמה החדש של קופת גמל), למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים תיעשה רק באמצעות העברתם ל"קופת גמל משלמת קצבה".
 
במילים פשוטות אומר לנו המחוקק – כי להבדיל מכספי פיצויי פיטורים אותם נוכל למשוך בסכום חד פעמי, את יתרת הכספים (חלק התגמולים), חלקם או כולם (בהתאם לתקנות) נוכל לקבל בדרך של קצבה חודשית.
 
עד כאן התמונה הייתה ברורה.
 
מיד לאחר שהתקבל בכנסת תיקון 3 לחוק קופות הגמל, אישרה הכנסת תיקון נוסף והפעם לתקנות מס הכנסה. מקריאת התקנות עולה כי גם לאחר התיקון, עובד עדיין רשאי, בין היתר, להשאיר את הפיצויים המגיעים לו באותה קופת הגמל ולמשוך סכומים בכל עת שיבחר ללא זכות להפקיד לחשבון כספים נוספים או להעביר את כל סכום הפיצויים המגיעים לו לחשבון עמית עצמאי בקופת הגמל ובתנאי שסכום הפיצויים שיישאר בקופה או שיועבר לקופת גמל אחרת יהיה הסכום שנותר לאחר תשלום המס המגיע מן העובד לפי הנחיות מס הכנסה.
 
גם כאן, התמונה עדיין, הייתה ברורה.
 
ואולם, ביום 15 באפריל 2008 שלח משרד האוצר מכתב למנהלי קופות הגמל בו "קבע" בין היתר כי העברת כספי פיצויי פיטורים שמבקש עובד, במועד עזיבת מקום העבודה, להעביר לחשבון עמית עצמאי בקופת הגמל לפי תקנות מס הכנסה מהווה למעשה "הפקדה חדשה" ולפיכך מאחר ולכאורה בוצעה ההפקדה החדשה לאחר ינואר 2008, את אותם כספי פיצויי הפיטורים ה"נזילים" עליהם שולם כבר המס, את חלקם או כולם יוכל העובד למשוך רק כקצבה.
 
מה הבעיה ?

 

עובד העוזב מקום עבודה או פורש לפנסיה במקרים רבים מעוניין להשאיר בקופת הגמל שלו את כספי פיצויי הפיטורים אותם הוא רשאי היה למשוך ביום שעזב מקום עבודתו, על מנת שסכום כסף זה יעמוד לרשותו בעתיד כחסכון נזיל, הניתן למשיכה חד פעמית בעת הצורך ואולם כיום, לטענת האוצר, עובד אשר בחר להשאיר את פיצויי הפיטורים בקופת הגמל יוכל למשוך בעתיד את הכספים, חלקם או כולם, רק כקצבה.

 

באופן מעשי, נוצר מצב בו העובד עשוי לשלם מס פעמיים, פעם אחת שילם מס על כספי פיצויי הפיטורים בעת שעזב את מקום עבודתו ופעם שנייה הוא עשוי לשלם מס על אותם הכספים כאשר יקבל אותם כקצבה חודשית.

 

מה העובד יכול לעשות ? חלק מהעובדים יכולים לבצע "רצף זכויות פיצויים" ובכך להימנע מהפיכת הכספים לקצבה, אולם רק במידה וממשיכים הם לעבוד. ומה לגבי אותם עובדים הפורשים לפנסיה ואינם ממשיכים לעבוד ? בהקשר זה נדגיש כי רשות המסים בחודש ינואר האחרון חדלה מלהמציא אישורים לרצף זכויות פיצויים ולאחר שחברת בי. פור יועצי פרישה הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי חידשה רשות המיסים את המצאת האישורים בסוף חודש יוני 2008 ואולם האישורים החדשים מופקים בימים אלו בכפוף לתנאים חדשים המופיעים בתזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה שפירסם משרד האוצר וטרם עבר הליכי חקיקה בכנסת. (חברת בי. פור יועצי פרישה תמשיך בנקיטת הליכים משפטיים למנוע את יישום התיקון הצפוי לפקודת מס הכנסה באופן רטרואקטיבי ותמשיך לפעול למניעת חקיקת התיקון לפקודת מס הכנסה במתכונתו הנוכחית), על פעילות זו ניתן להתעדכן באתר.

 

הנחייה זו של האוצר עומדת בניגוד מוחלט למטרתו המקורית של תיקון 3 לחוק קופות הגמל. הרי, התיקון נחקק ביוזמת משרד האוצר בטענה כי הציבור אינו חוסך מספיק כסף לתקופת הפנסיה. אולם מה יעשו העובדים עכשיו ? עובדים רבים אשר יגלו את מה שמסתירים מהם מזה מספר חודשים.. כי את כספי פיצויי הפיטורים יכולים הם למשוך בסכום חד פעמי רק במועד עזיבת מקום העבודה, יבחרו הם למשוך את הכספים ולא להמשיך לחסוך אותם בקופת הגמל לטווח ארוך.

ומה לגבי קופות הגמל ? למרות כל פניותיי הרבות בחודשים האחרונים למנהלי קופות הגמל, לפעול למען ביטול הגזירה שהטיל האוצר על הציבור, הן בחרו לנקוט בקשר של שתיקה.

האם הנחיית האוצר למנהלי קופות הגמל חוקית ? לעניות דעתי כל עוד מדובר בהנחיה או בפרשנות של חוק ותקנות, היא ניתנת לסתירה ולפיכך על ציבור החוסכים לפעול בהקדם לביטול הגזירה.

למה הציבור לא יודע על כך ? בחודשים האחרונים פנינו אין ספור פעמים, בכל דרך אפשרית, גם לאמצעי התקשורת והעיתונות כולה להבאת הנושא לידיעת הציבור אולם כל פניותינו - נענו בשלילה. לפחות באחד מהמקרים טענו בפנינו כי טרחו לפנות למשרד האוצר לקבל תגובה בנושא, אולם משרד האוצר מסר בתגובה – "אין כל בעיה". אנו סבורים כי רק בשל מורכבות הנושא כולו והקושי בהבנתו, נכשלו עד עתה ניסיונותינו לשכנע את אמצעי התקשורת כי אכן מדובר בבעיה חמורה שראוי ונחוץ להציף אותה לאלתר. אנחנו ממשיכים לפעול בכל דרך להביא נושא זה לידיעת הציבור.

מה עשוי לקרות בקרוב מאוד ?לעניות דעתי, אלפי עמיתים יתבעו את קופות הגמל אשר הפכו את כספיהם לקצבה ללא קבלת אישורם בכתב לביצוע הפעולה ביום שעזבו את מקום עבודתם. להערכתי, משרד האוצר ייאלץ לנקוט בצעדים נוספים להבהרת הנושא בפני ציבור החוסכים בקופות הגמל.

איך בכוונתנו להמשיך לפעול ? אנו עמלים ללא הרף, על מציאת הדרך המשפטית הנכונה לפתרון הבעיה אליה נקלעו פורשים רבים ועל כך נמשיך לעדכן באתר. בימים האחרונים בעקבות דיונים עם נציגי משרד האוצר, קיבלנו את הרושם כי משרד האוצר יתייחס לנושא בקרוב.

 

עדכונים

 

06.08.08 - בימים הקרובים עתיד משרד האוצר להורות למנהלי קופות הגמל לאפשר לפורשים / עמיתים אשר כספם "הפך לקצבה", למשוך את הכספים כסכום חד פעמי ולבטל את הפעולה, וזאת אם בוצעה הפעולה של הסבת הכספים למעמד עצמאי עד לסוף יוני 2008...האם זה מספק ? לעניות דעתנו - אין זו נחמה ואין זה מהווה פתרון עבור הבעיה המוצגת בכללותה.

 

20.08.08 - ראה חוזר משרד האוצר אשר הופץ היום למנהלי קופות הגמל ומאפשר לעמיתים העומדים בתנאים האמורים בחוזר לבצע חרטה מההפקדה לקופה כקצבה ולמשוך את הכספים כסכום חד פעמי - הבהרה לעניין הפקדות כספים של עמית במעמד עצמאי לקופת גמל.

 

14.09.08 - ראה מכתבנו אשר נשלח למשרד האוצר הדורש התייחסות דחופה נוספת לסוגיה זו בטרם אנו מקבלים החלטה סופית על פתיחת מאבק משפטי נוסף ונקיטה בהליכים משפטיים באמצעות פניה לבית המשפט לשמירה על זכויות הפורשים - מכתב למר יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון - משרד האוצר

 

03.11.08 - ראה (תזכורת) מכתבנו אשר נשלח למשרד האוצר כתזכורת לאחר שפניותינו לא נענו עד כה- מכתב תזכורת למר יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון - משרד האוצר

 

10.12.08 - ראה (תזכורת נוספת) מכתבנו אשר נשלח למשרד האוצר כתזכורת לאחר שפניותינו לא נענו עד כה- מכתב תזכורת נוסף למר יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון - משרד האוצר

 

31.12.08 - איום נוסף על כספי החסכון הפנסיוני- מאמר שפורסם בעדיף - אתר האינטרנט- Anet - בתאריך 31/12/08

 

05.01.09 - מכתב תשובה ראשון שנתקבל במשרדנו באמצעות הפקס ביום 05.01.09 מאת מר יואב בן אור - המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

 

05.01.09 - סיכום מצב נכון לינואר 2009:

מאז תחילת 2008 ועד היום (ינואר 2009) לא טרחו נציגי משרד האוצר להשיב לכל פניותינו בכתב ובעל פה והתעלמו מהן לחלוטין ללא יוצא מהכלל. עם זאת בינואר 2009, הגיע מכתב התגובה הראשון שאינו נותן מענה למצוקה שהועלתה בפני נציגי האוצר, אם זה בנוגע לתשואה המובטחת ואם זה בנוגע להשארת כספי הפיצויים נזילים בקופה. אנו מבטיחים שלא להרפות ולהמשיך בכל דרך לגיטימית לפעול למען פתרון בעיה זו ובעיות נוספות אחרות, גם לגבי אלו שיפרשו מעבודתם החל מינואר 2009.

 

15.01.09 - פיצויים נזילים- מאמר שפורסם בעדיף - אתר האינטרנט- Anet - בתאריך 15/01/09

 

20.01.09 - המאבק על השארת כספי הפיצויים בפוליסות הביטוח מבטיחות התשואה ובכלל - ככספים נזילים, הסתיים בהצלחה - מכתב הנחיות חדשות מאת מר יואב בן אור - המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון - לחברות הביטוח.

 

22.01.09 - כספי פיצויים יקבלו מעמד של כספי פרט - מאמר שפורסם בעדיף - אתר האינטרנט- Anet - בתאריך 22/01/09

 

25.01.09 - ראה מכתבנו נוסף אשר נשלח למשרד האוצר במטרה להשלים את אשר התחיל ולפתור גם את בעיית עמיתי קופות הגמל - מכתב נוסף למר יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון - משרד האוצר

 

29.01.09 - האוצר קבע כי אפשר להשאיר כספי פיצויים בביטוחי חיים ללא אובדן זכויות- כתבה שפורסמה בעיתון גלובס 29/01/09

 

29.01.09 - כספי פיצויים יקבלו מעמד של כספי פרט- מתוך ביטוח ופיננסים העיתון של ענף הביטוח

 

30.03.09 - ראה מכתבנו נוסף , מכתב תזכורת, אשר נשלח למשרד האוצר על מנת לפתור את בעיית עמיתי קופות הגמל - התכתבות נוספת... למר יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון - משרד האוצר, בטרם פתיחה במאבק משפטי.

 

30.03.09 - על האוצר להקנות לכספי הפיצויים של עמיתי קופות הגמל מעמד של כספי פרט- מאמר שפורסם בעדיף - אתר האינטרנט- Anet - בתאריך 30/03/09

 

27.04.09 - מכתב תשובה שני מיום 22.04.09 שנתקבל במשרדנו מאת מר יואב בן אור - המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.מכתב בו הוא משיב לפנייתנו האחרונה מיום 25.01.09 ובמסגרתו מתייחס לסוגיית קופות הגמל ובין היתר גם לסוגיית המבוטחים אשר נפגעו כתוצאה מהנחיות האוצר לפיהן נאלצו אותם המבוטחים לפדות את כספי הפיצויים מפוליסות מבטיחות תשואה.

 

28.04.09 - ראה מכתבנו נוסף , מכתב תגובה, אשר נשלח למשרד האוצר על מנת לפתור את בעיית עמיתי קופות הגמל - בקשה חוזרת... למר יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון - משרד האוצר, בטרם הגשת תובענה לבית המשפט.

 

28.04.09 - ראה פנייתנו לכל המבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים מבטיחות תשואה - חוסכים אשר נפגעו - קול קורא למבוטחים לאיסוף פרטים ופניה בשמם למשרד האוצר.

 

30.04.09 - האוצר דבק בעמדתו: כספי פיצויים בקופ"ג לא יקבלו מעמד של כספי פרט - ממשיכים את המאבק - מאמר שפורסם בגיליון עדיף - בתאריך 30/04/09

 

30.04.09 - הודעה למבוטחים בפוליסות מנהלים מבטיחות תשואה

 

אנו קוראים לכל החוסכים בקופות הגמל שהפקידו כספים בקופת גמל במעמד עצמאי לאחר ינואר 2008 ונאלצו לפדות את הכספים שהופקדו בקופה בניכוי מס (35%) (הפקדות חדשות לאחר 01/08 שנחשבות לקצבה), במיוחד לאחר גיל פרישה, ולכל החוסכים שכספי הפיצויים שלהם הושארו בקופת גמל והפכו לקצבה בשל תיקון 3 לחוק, לפנות אלינו לצורך טיפול מול מס הכנסה להחזר המס (הטיפול אינו כרוך בתשלום).

 

15.07.09 - ראה מכתבנו נוסף, אשר נשלח למשרד האוצר על מנת לפתור את בעיית עמיתי קופות הגמל וכפל המס על כספי הפיצויים - מכתב לפני הגשת תובענה לבית המשפט - מר יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון - משרד האוצר

 

03.08.09 - ראה מכתבנו נוסף, אשר נשלח לנציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל - רשות המסים - על מנת לפתור את בעיית עמיתי קופות הגמל וכפל המס על כספי הפיצויים - מר יעקב כהן - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים

 

03.08.09 - מאמר שפורסם בעיתון כלכליסט - המפוטרים נפגעים פעמיים

 

09.09.09 - ראה מכתבנו נוסף, מכתב תזכורת אשר נשלח למשרד האוצר - מר יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון - משרד האוצר- מכתב תזכורת

 

11.10.09 - ראה מכתב אשר נשלח לשר האוצר - ד"ר יובל שטייניץ - שר האוצר

 

11.10.09 - פניה לשר האוצר להתערב במציאת פתרון לסוגיית כספי פיצויי פיטורים- מאמר שפורסם בעדיף - אתר האינטרנט- Anet - בתאריך 11/10/09

 

13.12.09 - ראה מכתבנו האחרון, פניה אחרונה לקופת גמל בטרם פתיחה בהליכים משפטיים למיצוי זכויות העמית, העתק נשלח למשרד האוצר ורשות המסים - מכתב לקופת הגמל

 

16.12.09 - לראשונה צפויים קופות הגמל והבנקים להיתבע בגין כפל המס על כספי הפיצויים של העמיתים- כתבה שפורסמה בעדיף - אתר האינטרנט- Anet - בתאריך 16/12/09

 

22.12.09 - היום, יום ג' , 22.12.09 נשלח מכתב תזכורת לקופת גמל בטרם פתיחה בהליכים משפטיים למיצוי זכויות העמית. במקביל כתוצאה מפעולות אלו ואחרות, נתקבלה הערב במשרדנו הודעה חשובה ממשרד האוצר - צפוי מענה מצד האוצר לסוגיה זו בקרוב שיבוא לידי ביטוי בהוראות מעבר.

 

24.12.09 - מסתמן פתרון לבעיית כפל המס על כספי פיצויים - כתבה שפורסמה בעדיף - אתר האינטרנט- Anet - בתאריך 24/12/09 בהמשך להתפתחויות האחרונות מול האוצר.

 

22.04.10- בשיחה שהתקיימה עם רשות המסים קיבלנו עדכון כי "בימים אלו" מועברים בחקיקה שינויים במסגרת הוראת שעה לפיהם יהיה פתרון לבעיית כפל המס על כספי הפיצויים אליה נקלעו חלק מהפורשים, לכל הפחות אלו שפרשו במהלך שנת 2008 ואף יינתן פתרון לעמיתים מבוגרים אשר הפקידו בשוגג כספים לקופת גמל לקצבה באותה התקופה ולמוטבים אשר קיבלו לידיהם קופות גמל תוך כדי שהכספים בהן הפכו לקצבה בעת העברת הקופה למוטבים.

20.09.10- בשיחה חוזרת שהתקיימה לאחרונה עם רשות המסים קיבלנו עדכון כי לאחר חזרת הכנסת מפגרת הקיץ, יועברו בחקיקה השינויים במסגרת הוראת השעה...

28.10.10- תיקון 3 - מחדל אחד גדול- מאמר שפורסם בכלכליסט.

31.10.10- הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' __), התשע"א-2010 - ובא לציון גואל ! ביום שלישי 02/11/2010 בשעה 14:00 צפויה להתכנס ועדת המשנה לפנסיה - בועדת הכספים בכנסת לדון בהצעת חוק שבין היתר כוללת בתוכה הוראת שעה שתתן מענה לכל אותם פורשים, מפוטרים, עמיתי קופות הגמל, אשר כספי הפיצויים שלהם "נסגרו" לקצבה בעת שעזבו מקום עבודתם. להלן הנוסח המוצע להוראת השעה:

 

3. (א) כל אחד מהמפורטים להלן רשאי לבקש החזר של היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה, וזאת עד ליום כ"ח בסיוון התשע"א (30 ביוני 2011) (בסעיף זה – המועד האחרון):
(1) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), המשיך לשלם תשלומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ומלאו לו 60 שנים במועד האמור;
(2) מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והועברו הכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה;
(3) מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, שהיה זכאי למשוך כספים מהקופה האמורה, והועברו כספים בשלו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה.
(ב) החברה המנהלת תשלח לכל אחד מהמפורטים בפסקאות (א)(1) עד (3) הודעה נפרדת מהדוחות שעליה לשלוח להם בהתאם להוראות הדין, אשר תכלול את המפורטים להלן; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מיום כ"ד באדר א' התשע"א (28 בפברואר 2011):
(1) זכותו לבקש החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א);
(2) משמעות הותרת הכספים בקופת גמל לא משלמת לקצבה ככל שלא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזר כספים עד למועד האחרון.
(ג) על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ביקש עמית שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (א)(1) עד (3), החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלגבי עמית כאמור בסעיף 3(א)(3) יחולו הוראות סעיף זה רק לאחר שבוצעה התחשבנות המס לפי סעיף 9(7א) לפקודה לרבות לאחר המועד האחרון:
(1) יחולו לגבי הכספים האמורים הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה;
(2) תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס לפי הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה, וזאת לא יאוחר משבעה ימי עסקים מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר כספים.
(ד) לעניין סעיף זה -
"היתרה הצבורה" -
(1) לעניין פסקה (א)(1) – הכספים ששולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה בעד חודש ינואר 2008 עד חודש יוני 2011, בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
(2) לעניין פסקאות (א)(2) או (3) - הכספים שהועברו לזכותו של העמית כאמור באותן פסקאות, בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 .
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי חוק קופות גמל וכל דין.

 

אנו מברכים על הוראת השעה וממתינים בקוצר רוח לאישורה בכנסת. לאחר כמעט 3 שנים של מאבק ציבורי אותו הובלנו מול כל הגורמים הרלבנטיים אנו רואים בהוראת השעה פתרון הולם למצוקה אותה העלנו יום יום בפני האוצר. מוטב מאוחר מאשר לעולם לא...

 

01.11.10 - ועדת הכספים תדון השבוע בהצעת חוק שתאפשר החזרת כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה - כתבה שפורסמה בעדיף - אתר האינטרנט- Anet - בתאריך 01/11/2010.

03.11.10 - אתמול, יום ג', 02/11/2010 , דנה ועדת המשנה לפנסיה בהצעת החוק שבין היתר כוללת בתוכה את הוראת השעה והעבירה אותה לועדת הכספים של הכנסת לדיון נוסף שצפוי להתקיים ביום ב' הקרוב 08/11/2010. במסגרת הדיון בהוראת השעה בוצעו שינויים בנוסח המוצע להוראת השעה, שינויים קלים שטרם פורסמו באופן רשמי ועליהם נעדכן בקרוב.

 

לקראת הוראת השעה, העלנו לאתר מאמר עדכני ומסכם עם דוגמאות - קופות גמל - בקרוב הוראת שעה - למי זה טוב ?

 

08.11.10 - היום, יום ב', 08/11/2010 , אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הוראת השעה, תחת שינויים. בהתאם לשינויים עידכנו (בעצמנו ועל דעתנו) את נוסח הוראת השעה המוצע שיובא לאישור הכנסת, אשר יפורסם רשמית בימים הקרובים: להלן הנוסח המוצע האחרון להוראת השעה: (בכפוף לאישור הכנסת)

3. (א) כל אחד מהמפורטים להלן רשאי לבקש החזר של היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה, וזאת עד ליום כ"ט בתמוז התשע"א (31 ביולי 2011) (בסעיף זה – המועד האחרון):
(1) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), המשיך לשלם תשלומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ומלאו לו 60 שנים במועד האמור;
(2) מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והועברו הכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה;
(3) מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, שהיה זכאי למשוך כספים מהקופה האמורה, והועברו כספים בשלו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה.
(ב) החברה המנהלת תשלח לכל אחד מהמפורטים בפסקאות (א)(1) עד (3) הודעה נפרדת מהדוחות שעליה לשלוח להם בהתאם להוראות הדין, אשר תכלול את המפורטים להלן; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מיום כ"ה באדר ב' התשע"א (31 במרץ 2011):
(1) זכותו לבקש החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א);
(2) משמעות הותרת הכספים בקופת גמל לא משלמת לקצבה ככל שלא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזר כספים עד למועד האחרון.
(ג) על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ביקש עמית שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (א)(1) עד (3), החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלגבי עמית כאמור בסעיף 3(א)(3) יחולו הוראות סעיף זה רק לאחר שבוצעה התחשבנות המס לפי סעיף 9(7א) לפקודה לרבות לאחר המועד האחרון:
(1) יחולו לגבי הכספים האמורים הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה;
(2) תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס לפי הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה, וזאת לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר כספים.
(ד) לעניין סעיף זה -
"היתרה הצבורה" -
(1) לעניין פסקה (א)(1) – הכספים ששולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה בעד חודש ינואר 2008 עד חודש יולי 2011, בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
(2) לעניין פסקאות (א)(2) או (3) - הכספים שהועברו לזכותו של העמית כאמור באותן פסקאות, בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 .
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי חוק קופות גמל וכל דין.

08.11.10 - עד יולי 2011: משיכת כספי פיצויים מהגמל ללא מס- כתבה שפורסמה באתר NEWS1 - מחלקת ראשונה - אתר התחקירים והחדשות בתאריך 08/11/2010.

09.11.10 - הוראת שעה - בשורה לעמיתי קופות הגמל- מתוך תכנית רדיו בעריכתו של מנחם פרידמן - צבע הכסף - יומן בענייני כלכלה - תאריך 09.11.10 - רשת ב' תדר 95FM מרכז. יעל איילון מראיינת את רו"ח אמיר גבאי.

10.11.10 - הישג לרו"ח אמיר גבאי עבור פורשים ומפוטרים - יהיו זכאים לקבל בחזרה כספי פיצויים שנותרו בקופת גמל ביום בו עזבו מקום עבודתם וכספם נסגר לקצבה- כתבה שפורסמה באתר האינטרנט טלנירי בתאריך 10/11/2010.


10.11.10 - נפתח חלון לפנסיה - למשוך כספי פיצויים ללא מס- כתבה שפורסמה בכלכליסט - בתאריך - 10/11/2010

10.11.10 - בשורה לעמיתי קופות גמל בני 60- כתבה שפורסמה בעיתון גלובס - בתאריך - 10/11/2010 - (כתב רון שטיין)

11.11.10 - רו"ח אמיר גבאי חותם מאבק של 3 שנים- כתבה שפורסמה בגיליון עדיף - בתאריך 11/11/2010


11.11.10 - הוראת שעה - קופות גמל - מתוך תכנית רדיו בעריכתו של נתנאל אישטה - מוסף שבועי - תכנית בענייני אקוטאליה - תאריך 11.11.10 - רשת רדיו מורשת תדר 105.3FM מרכז. גידי שרון מראיין את רו"ח אמיר גבאי.

14.11.10 - ראה מכתבנו האחרון לנציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל - בקשה להבהרה בנוגע לאופן חישוב המס על הרווחים במקרה של החזר כספים לעמית בקופת גמל - במסגרת הוראת השעה - הוראת שעה - בקשה להבהרה - מכתב לרשות המסים.

14.11.10 - תגובה (לא רשמית) למכתבנו: רשות המסים נעתרה לבקשתנו ותוציא הנחיות למנהלי קופות הגמל, עם אישורה הסופי של הוראת השעה. במסגרת ההנחיות רשות המסים תתייחס לאופן ניכוי המס, שיעור המס (והאם הפרשי ההצמדה יהיו פטורים ממס) ולאופן העבודה של הקופה מול העמית, כך שהעמית לא יישלח לפקיד שומה לצורך המצאת אישור "כמה מס צריך לנכות...". אנו מודים לרשות המסים על המענה המהיר לפנייתנו, נמתין למכתב ההנחיות.

15.11.10 - היום, יום ב', 15/11/2010 , אישרה הכנסת את הוראת השעה, תחת שינויים מהנוסח המקורי (התקופה הוארכה עד ליום 31.12.2011) להלן הנוסח הסופי של הוראת השעה:

9. (א) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) (בסעיף זה – המועד האחרון), רשאי כל אחד מהמפורטים להלן לבקש החזר של היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה:
(1) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) (בסעיף זה – המועד הקובע), המשיך לשלם תשלומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ומלאו לו 60 שנים במועד הקובע;
(2) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לא משלמת לקצבה במועד תחילתו של חוק זה, ומלאו לו 60 שנים במועד הקובע;
(3) מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר הועברו לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה;
(4) מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, היה זכאי למשוך כספים מהקופה האמורה, וכספים כאמור הועברו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה.
(ב) עד יום כ"ה באדר ב' התשע"א (31 במרס 2011) תשלח החברה המנהלת לכל אחד מהמפורטים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א) הודעה נפרדת מהדוחות שעליה לשלוח להם בהתאם להוראות הדין שבה יפורטו אלה:
(1) זכותו לבקש החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א);
(2) משמעות הותרת הכספים בקופת גמל לא משלמת לקצבה אם לא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזר כספים עד המועד האחרון.
(ג) על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ביקש עמית שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א), החזר כספים כאמור באותו סעיף קטן –
(1) יחולו לגבי הכספים האמורים הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה;
(2) תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס לפי הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה, לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר כספים;
(3) לגבי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(4) – יחולו הוראות פסקאות (1) ו-(2) רק לאחר חישוב המס לפי סעיף 9(7א) לפקודה, אף אם חושב לאחר המועד האחרון.
(ד) בסעיף זה –
"היתרה הצבורה" – לעניין פסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א) – הכספים ששולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה בעד תקופה שבין ינואר 2008 עד דצמבר 2011, ולעניין פסקאות (3) או (4) שבסעיף קטן (א) – הכספים שהועברו לזכותו של העמית כאמור באותן פסקאות, והכל בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994 .
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי כל דין לרבות לפי החוק העיקרי.

18.11.10 - בקרוב הבהרות להוראת השעה - כתבה שפורסמה בגיליון עדיף - בתאריך 18/11/2010

18.11.10 - ראה מאמר נוסף שפירסמנו באתר, לאור פניות רבות שקיבלנו בנושא הוראת השעה, הכנו עבורכם טבלאות - להלן קישור למאמר - על אילו מוצרים פנסיונים חלה הוראת השעה ?

24.11.10 - היום , יום ד', העבירה רשות המסים הנחיות לפקידי השומה (תאריך המכתב מיום 16.11.2010) לפיהן שיעור המס על הרווחים בעת משיכת הכספים מהקופות (במסגרת הוראת השעה) יהיה 15% ולא 20% (על כל הרווח ללא הבחנה בין רווח ריאלי להפרשי ההצמדה) וקופות הגמל הן אלו שיבצעו את חישוב המס ללא הפניית החוסכים לפקידי השומה להמצאת אישור למשיכת הכספים - (ראה פנייתנו בעניין זה לרשות המסים: הוראת שעה - בקשה להבהרה - מכתב לרשות המסים) . בנוסף צפויה להתפרסם הנחיה מסודרת בעניין זה למנהלי קופות הגמל - נמשיך לעדכן. עוד נוסיף, כי למרות קביעתה של רשות המסים כי מדובר באפיק לא צמוד, (ראה מכתב הנחיות לפקידי השומה), לדעתנו, עדיין מדובר באפיק צמוד ומה גם, שהוראת השעה חלה לא רק על קופת גמל "רגילה" אלא גם על פוליסת ביטוח תגמולים לעצמאים שעד ליום 31.12.07 הייתה מסוג הון והרי יש לא מעט פוליסות המבטיחות תשואה הצמודה למדד והן בהכרח אפיק צמוד ולגביהן זה לא עניין של פרשנות, ואולם כאמור זו קביעתה האחרונה של רשות המסים.

25.11.10 - רשות המסים תגבה פי 4 יותר מס ממה שהיא צריכה היתה לגבות מהרווחים שהצטברו בקופות הגמל – לגבי אותם הכספים אשר ניתן למשוך במסגרת הוראת השעה- הודעה לעיתונות - 25/11/2010. ראו דוגמא להמחשה אותה ערך רו"ח אמיר גבאי: חישוב מס על הרווחים - דוגמא

25.11.10 - קופות הגמל: הרשות תגבה פי 4 מס משהייתה צריכה- כתבה שפורסמה באתר NEWS1 - מחלקת ראשונה - אתר התחקירים והחדשות בתאריך 25/11/2010.

03.12.10 - לאן נעלם הפטור ממס על הפרשי ההצמדה מקופת גמל ? מאמר דיעה.

08.12.10 - ראה מכתבנו האחרון לנציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל - בנוגע לאופן חישוב המס על הרווחים במקרה של החזר כספים לעמית בקופת גמל - במסגרת הוראת השעה - מכתב לרשות המסים

23.12.10 - רשות המסים בוחנת עיוות במיסוי על קופות גמל - כתבה שפורסמה בגיליון עדיף - בתאריך 23/12/2010

10.01.11 - ראה מכתב תגובת רשות המסים לפנייתנו (נציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל) - מכתב תגובת רשות המסים. מיותר לציין שאין אנו מסכימים עם כל האמור במכתב.
 
 
 
 
23.01.12 - ביום 23 בינואר 2012 הונחה על שולחן הכנסת הצעת החוק של ח"כ חיים כץ - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (השארת מרכיב הפיצויים בקופת גמל), התשע"ב–2012.
 
 
23.01.12 - ראה התייחסות להצעת חוק חדשה של חבר הכנסת חיים כץ - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - השארת מרכיב פיצויי פיטורים בקופות גמל - האם ח"כ חיים כץ וחבריו בועדת הכספים לקו בשכחה או שמא מדובר בחקיקת בחירות...או גם וגם ?
 
 

02.05.12 - ביום 2 במאי 2012 עבר בחקיקה תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה אשר במסגרתו תוקן גם סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (משיכה והעברה של כספים מקופת גמל). לפי התיקון לחוק, מעתה שוב ניתן להשאיר כספי פיצויי פיטורים בקופת גמל (לאחר שנוכה מהם המס כחוק בהתאם להוראת פקיד השומה) כשהם נזילים וניתנים לפדיון בסכום חד פעמי בכל עת להבדיל ממשיכת הכספים אך ורק כקצבה חודשית (זאת כמובן כאשר לא מדובר בכספי פיצויים אשר ניתן לגביהם אישור לרצף פיצויים או רצף קצבה - ובמקרים אלו הרי שמדובר בהסדר שונה במהותו עם מס הכנסה) וכן באופן דומה, התיקון לחוק מתייחס גם למוטבים אשר מעתה שוב יכולים להשאיר כספים בקופת הגמל במקרה של פטירתו של העמית (כפי ניתן היה בעבר, עד למועד כניסתו לתוקף של תיקון 3 לחוק קופות הגמל). תיקון זה לחוק מתקן חלק מן העוולות שנגרמו לציבור החוסכים בקופות הגמל מאז ינואר 2008 ועד היום, עוולות אשר הובילו אותנו לניהול מאבק ציבורי ארוך בכנסת, באוצר, אגף שוק ההון ורשות המסים, במהלך 4 השנים האחרונות והתייחסנו אליהן בהרחבה כאן באתר, בתקשורת, בכל פורום אפשרי בכלל ובמאמר זה בפרט.

 

הכותב הוא אמיר גבאי, רו"ח, מומחה למיסוי ופרישה.
 

מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לתקנות קופות גמל, פנסיה ומס הכנסה והוא מובא כאן להמחשה בלבד. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.

מאמר זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


עוד בנושא תיקון 3 לחוק קופות הגמל -

רצף זכויות פיצויים - מס הכנסה פותח בחקיקה רטרואקטיבית

האם הנתונים שמספקות לנו קופות הגמל מאז ינואר 2008 ועד היום - נכונים ?

תיקון 3 לחוק קופות הגמל - מה עושים ? - פרישה בשדה מוקשים - פיצויי פיטורים, קופות גמל - דצמבר 2008 - קטע וידאו מתוך תכנית המועדון בערוץ 22 - 12/12/08 - רואה החשבון אמיר גבאי מתארח אצל דליק ווליניץ   

לקבוע מבחן גיל הפקדות לקופת גמל

פיצויי פיטורים נזילים

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.