דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מקדם קצבה - מקדם המרה לקצבה

  
מקדם קצבה, מקדם המרה לקצבה - אחד מהנתונים המשמשים לחישוב גובה הקצבה החודשית והוא נקבע בין היתר בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח או תקנון קרן הפנסיה, לוחות תמותה, ריבית תחשיבית, מתי יצאה הפוליסה / מועד הצטרפות לתוכנית, מסלול הפנסיה הנבחר, גיל התחלת קבלת הקצבה, מין - גבר/אישה... ישנן תוכניות פנסיה בהן המקדם מובטח וישנן תוכניות פנסיה בהן המקדם אינו מובטח.

המידע הבא מתייחס אך ורק לפוליסות ביטוח בחברות ביטוח ולא לקרנות פנסיה וקופות גמל אחרות.

איזה פוליסות ? באיזו חברת ביטוח ? מקדם המרה לקצבה ריבית תחשיבית נטו לוחות תמותה אופן הצמדת הקצבה מסלולי הקצבה
עד דצמבר 1989 כל חברות הביטוח המקדם מגלם הבטחת תוחלת חיים המקדם מגלם הבטחת תשואה 4.00% לוחות תמותה משנות ה- 50 הקצבה צמודה למדד המחירים לצרכן מסלולי קצבה שונים בהתאם לתנאי הפוליסה
שנת 1990 כל חברות הביטוח המקדם מגלם הבטחת תוחלת חיים המקדם מגלם הבטחת תשואה 3.25% לוחות תמותה משנות ה- 50 הקצבה צמודה למדד המחירים לצרכן מסלולי קצבה שונים בהתאם לתנאי הפוליסה
שנת 1991 כל חברות הביטוח המקדם מגלם הבטחת תוחלת חיים המקדם מגלם הבטחת תשואה 2.50% לוחות תמותה משנות ה- 50 הקצבה צמודה למדד ההשקעות של החברה מסלולי קצבה שונים בהתאם לתנאי הפוליסה
ינואר 1992 עד מאי 2001 כל חברות הביטוח המקדם מגלם הבטחת תוחלת חיים המקדם מגלם הבטחת תשואה 2.50% לוחות תמותה משנות ה- 50 הקצבה צמודה למדד ההשקעות של החברה מסלולי קצבה שונים בהתאם לתנאי הפוליסה
יוני 2001 עד דצמבר 2003 מגדל המקדם מגלם הבטחת תוחלת חיים ואולם בפוליסה קיים מנגנון קבוע וידוע מראש לשינוי המקדם באחוזים על פני השנים עד למועד התחלת קבלת הקצבה המקדם מגלם הבטחת תשואה 3.50% לוחות תמותה משנות ה- 90 הקצבה צמודה למדד ההשקעות של החברה מסלולי קצבה שונים בהתאם לתנאי הפוליסה
כלל
הפניקס (חלק מהפוליסות)
הראל אין מקדם מובטח (בכל מקרה מומלץ לוודא מידע זה פעם נוספת בתנאי הפוליסה!)
מנורה מבטחים
הכשרה
איילון
אליהו
ינואר 2004 עד אפריל 2007 מגדל המקדם מגלם הבטחת תוחלת חיים ואולם בפוליסה קיים מנגנון קבוע וידוע מראש לשינוי המקדם באחוזים על פני השנים עד למועד התחלת קבלת הקצבה המקדם מגלם הבטחת תשואה 3.0% (3.5% בניכוי 0.5% דמי ניהול) לוחות תמותה משנות ה- 90 הקצבה צמודה למדד ההשקעות של החברה מסלולי קצבה שונים בהתאם לתנאי הפוליסה
הפניקס 3.00%
הראל (חלק מהפוליסות)
כלל
אליהו (החל מפברואר 2006)
מנורה מבטחים אין מקדם מובטח (בכל מקרה מומלץ לוודא מידע זה פעם נוספת בתנאי הפוליסה!)
הכשרה
איילון
מאי 2007 עד דצמבר 2012 מגדל המקדם מגלם הבטחת תוחלת חיים ואולם בפוליסה קיים מנגנון קבוע וידוע מראש לשינוי המקדם באחוזים על פני השנים עד למועד התחלת קבלת הקצבה המקדם לא מגלם הבטחת תשואה 3.5% (4% בניכוי 0.5% דמי ניהול) לוחות תמותה משנות ה- 90 הקצבה צמודה למדד ההשקעות של החברה מסלולי קצבה שונים בהתאם לתנאי הפוליסה
כלל
הפניקס
הראל (חלק מהפוליסות)
אליהו
מנורה מבטחים (החל מאוגוסט 2008)
הכשרה
איילון
ינואר 2013 ועד היום כל חברות הביטוח אין מקדם מובטח * 3.4% (4% בניכוי 0.6% דמי ניהול) לוחות תמותה עדכניים הקצבה צמודה למדד ההשקעות של החברה מסלולי קצבה שונים בהתאם לתנאי הפוליסה
* על אף האמור, חברת ביטוח רשאית לשווק תכניות ביטוח עם מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים למי שמלאו להם לפחות 60 שנים במועד המכירה, בהתקיים התנאים שפורטו בחוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 29 בנובמבר 2012 - מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים - חוזר ביטוח - 2012-1-5.
כל פעולה במוצר פנסיוני או קבלת ייעוץ בנוגע לכדאיות החיסכון באמצעות מוצר פנסיוני יש לעשותה באמצעות בעל רישיון מתאים.
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
בטבלה ישנם אי דיוקים בשל הקושי ללקט את כל המידע ההיסטורי המלא מהארכיונים של כל חברות הביטוח. תנאי הפוליסה, מדיניות חברת הביטוח והוראות החוק הרלבנטיות - הם המחייבים בלבד !
למען הסר ספק, המידע בטבלה אינו מתייחס לקרנות פנסיה וקופות גמל אחרות אלא אך ורק לפוליסות ביטוח בחברות ביטוח

מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים - חוזר ביטוח - 2012-1-5 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 29 בנובמבר 2012.

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.