דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

עד ל- 31.12.05

נחשבות לניירות ערך זרים

לא נחשבות לניירות ערך זרים

לפני 01.01.05

לאחר 01.01.05

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והמכירה אינה ל- "קרוב" ואיגרות החוב נסחרות בבורסה במדינה גומלת

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או המכירה ל- "קרוב" /או איגרות החוב אינן נסחרות בבורסה במדינה גומלת

 

נרכשו לפני 01.01.05

נרכשו החל מ- 01.01.05

 

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והמכירה אינה ל- "קרוב" ואיגרות החוב נסחרות בבורסה במדינה גומלת

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או המכירה ל- "קרוב" /או איגרות החוב אינן נסחרות בבורסה במדינה גומלת

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והמכירה אינה ל- "קרוב" ואיגרות החוב נסחרות בבורסה במדינה גומלת

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או המכירה ל- "קרוב" /או איגרות החוב אינן נסחרות בבורסה במדינה גומלת

 

35%

15% / 35%

25% / 35%

15%

25%

15%

25%

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

החל מ- 01.01.06

נחשבות לניירות ערך זרים

לא נחשבות לניירות ערך זרים

נרכשו לפני 01.01.05

נרכשו החל מ- 01.01.05

היחיד לא תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד לא תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד לא תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לאהיה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לא היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לא היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

20%/ 35%

25% / 35%

25% / 35%

20%

25%

25%

20%

25%

25%

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

החל מ- 01.01.12

נחשבות לניירות ערך זרים

לא נחשבות לניירות ערך זרים

נרכשו לפני 01.01.05

נרכשו החל מ- 01.01.05

היחיד לא תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד לא תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד לא תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לאהיה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לא היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לא היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

25%/ 35%

30% / 35%

30% / 35%

25%

30%

30%

25%

30%

30%

 

מידע זה נועד להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. ההגדרות והתנאים המלאים מופיעים ביתר פירוט בפקודת מס הכנסה.

מדינה גומלת- מדינה החתומה על אמנה למניעת מסי כפל עם מדינת ישראל.

בעל מניות מהותי- מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם.

ניירות ערך זרים: (א) נייר ערך הנסחר בבורסה מחוץ לישראל, או המיועד לפי תשקיף הנפקתו להיסחר כאמור, למעט נייר ערך של חברה תושבת ישראל ולמעט נייר ערך של חברה תושבת חוץ הנסחר גם בבורסה בישראל וגם בבורסה מחוץ לישראל; (ב) עסקה עתידית בנייר ערך זר הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל.  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.