דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

איגרות חוב שהונפקו לאחר 08.05.2000

עד ל- 31.12.05

החל מ- 01.01.06 ועד ליום 31.12.2011

היחיד לאתבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והמכירה אינה ל- "קרוב"

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או המכירה ל- "קרוב"

היחיד לאתבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לאהיה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

10%

15%

25%

15%

20%

20%

25%

25%

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

איגרות חוב שהונפקו לאחר 08.05.2000

החל מ- 01.01.12

היחיד לאתבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

היחיד תבע ניכוי ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל האיגרות

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר לאהיה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

איגרות חוב שהונפקו על-ידי חברה שהמוכר היה במועד המכירה או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה בעל מניות מהותי בה.

 

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

15%

25%

20%

30%

30%

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס רווח הון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

איגרות חוב שהונפקו לפני 08.05.2000

לא קונצרניות

קונצרניות

 

לא המירות ונרשמו למסחר לפני 01.01.03

המירות ו/או נרשמו למסחר לאחר 01.01.03

פטור

פטור

ראה מעלה - כללי מיסוי ושיעורי מס זהה לאיגרות חוב שהונפקו לאחר 08.05.2000

 

בעל מניות מהותי- מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם.

 

מידע זה נועד להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. ההגדרות והתנאים המלאים מופיעים ביתר פירוט בפקודת מס הכנסה.  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.