דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על פיצוי בשל עגמת נפש ופיצויים אחרים

האם תשלומים, כולם או חלקם, אשר שולמו לעובד מאת מעבידו במסגרת הסדר פשרה שהושג ביניהם לאחר מאבק משפטי המהווים פיצוי נזיקי בשל עגמת נפש אינם חבים במס ?
 
האם סכום כסף הנועד לפצות את העובד בגין נזקי גוף, נזקים נפשיים ועוגמת נפש אשר נגרמו לו לטענתו במסגרת יחסי עובד – מעביד / במקום עבודתו אינו חייב במס והוא מחוץ לבסיס המס בישראל ?
 
 
תשובה לכך ניתן למצוא בפסק הדין דוידוביץ נגד פקיד שומה נתניה - עמ"ה 1146/03
 
להלן מקבץ ציטוטים מתוך פסק הדין הנותנים מענה לשאלות העיקריות העולות מהדיון בנושא הן בהיבט המשפטי והן בהיבט המס :
 
האם מדובר למעשה בפיצוי בגין מניעת רווחים או כטובת הנאה שביחסי עובד ומעביד לפי סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה ? האם קיים מקור לחיוב במס (בפקודת מס הכנסה) לפיצוי בגין עוגמת נפש ?
  
"לגישתו של המערער די בתשתית העובדתית שהציג בדבר נזקיו שנגרמו בשל התנהלות החברות כלפיו או מי מטעמן, כדי לעגן את אי חבותו במס. אין המדובר בפיצוי בגין מניעת רווחים או כטובת הנאה שביחסי עובד ומעביד בלשון סעיף 2(2) לפקודה מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א – 1961 (להלן – הפקודה). תקבול זה הוא ללא מקור (ראה ע"א 533/89 זילברשטיין מינץ נ. פשמ"ג , פד"י מז(3) 376). לו סווג התקבול כהכנסה, אזי לגישת המערער יש לפוטרו מכוח לשון סעיף 9(7) לפקודה הפוטר "כל סכום הון שנתקבל כפיצויים כוללים על מוות או חבלה". חבלה, לרבות חבלה נפשית כעמדת פרופ' יורן בספרו "היבטי מס כפיצויי נזיקין" (בעמ' 57). " (סוף ציטוט)
 
 
האם מדובר למעשה ב"ויתור על נכס השייך לעובד" - החייב במס כרווח הון ? (שיעור מס - 25% נכון לשנת המס 2012)
 
"אין לראות את התשלום כויתור על "נכס" ועל כן אין לחייב "ויתור" זה מכוח הוראת סעיף 88 לפקודה. לכל היותר, אם בנכס עסקינן אזי הוא נכס בשימוש אישי שאינו בא בגדר "נכס" החייב ברווח הון בעת מכירתו." (סוף ציטוט)
 
 
האם הפרשי ההצמדה והריבית הנלווים לפיצוי בגין עוגמת נפש גם הם פטורים מתשלום מס ?
 
"הפרשי ההצמדה והריבית הנלווים לפיצוי צריכים שיהיו פטורים שהרי הם "נצבעים" בצבע הקרן. הואיל והקרן אינה חבה במס או פטורה ממס, כך גם הפרשי ההצמדה והריבית הנלווים לה." (סוף ציטוט)
 
"הפרשי ההצמדה והריבית ייוחסו באופן יחסי לחלק הפיצוי החב במס והחלק שאינו חב במס כיחס חלקים אילו." (סוף ציטוט)
 
האם במקרה המתואר, תשלום מסוג פיצוי בגין עגמת נפש – יש לו מקור לחיוב במס ?
 
"הסכום של 158,500 ₪ אינו חב במס לאחר ששוכנעתי כי הוא תשלום בגין נזקיו האחרים של המערער שאינם ממקור החב במס. אין אני יכול להתעלם ממסכת האירועים שתוארה על ידי המערער ואף פורטה בכתבי התובענות. מסכת זו לא היוותה "תכנון מס" ואין להתעלם מטענותיו של המערער הגם שהן טענות לכאורה , בקשר עם אותה מסכת , טענות אשר הובילו את החברות להגיע עימו להסדר פשרה." (סוף ציטוט)
 
האם במקרה המתואר, תשלום מסוג פיצוי בגין עגמת נפש – כלול בבסיס המס בישראל ?
 
עוד אינני נצרך להתייחס לעדותו של פרופ' גליקסברג אשר אישר כי סכום שהוא פיצוי לא ממוני בין עגמת נפש וכיוצא בזה אינו בא בבסיס המס. אין חולק על קביעתו העקרונית של פרופ' גליקסברג וזו מיושמת על הסכום הבא בגדר קטגוריה זו מתוך מכלול הפיצוי. (סוף ציטוט)
 
 

אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.

ע"מ 53681-12-16 - משה שחף נגד פקיד שומה גוש דן - מיום 05/09/2018 - מס על פיצוי בגין נזק של עוגמת נפש.

ע"מ 63585-11-17 בן אנוש נגד פקיד שומה רמלה - מיום 12/02/2019 - פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז לוד בנושא: מיסוי פיצוי בגין עוגמת נפש (הכנסה פטורה ממס או הכנסת עבודה חייבת במס).

ע"מ 22721-10-18 - צבי ליבושור נגד פקיד שומה רחובות - מיום 22/02/2021 - פסק דין של בית המשפט המחוזי מרכז לוד בנושאים: מיסוי פיצוי בגין עוגמת נפש (הכנסה פטורה ממס או הכנסת עבודה חייבת במס), מיסוי פיצוי בגין "פדיון אופציות למניות" (הכנסה הונית או הכנסת עבודה).

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.