דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

 

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס על ריבית ודמי ניכיון באיגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

עד ל- 31.12.05

החל מ- 01.01.06

החל מ- 01.01.12

נחשבות לניירות ערך זרים

לא נחשבות לניירות ערך זרים

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ואינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או היחיד בעל מניות מהותי בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות ו/או עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, ו/או נותן לו שירותים ו/או מוכר לו מוצרים ו/או יש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ואינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או היחיד בעל מניות מהותי בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות ו/או עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, ו/או נותן לו שירותים ו/או מוכר לו מוצרים ו/או יש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

ההכנסות הופקו,נצמחו,נצברו לפני 01.01.05

ההכנסות הופקו,נצמחו,נצברו לאחר 01.01.05

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ואיגרות החוב נסחרות בבורסה במדינה גומלת.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או היחיד בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון /או איגרות החוב אינן נסחרות בבורסה במדינה גומלת

 

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ואיגרות החוב נסחרות בבורסה במדינה גומלת.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או היחיד בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון /או איגרות החוב אינן נסחרות בבורסה במדינה גומלת.

35%

15%

* מינימום 30%

15%

* מינימום 30%

20%

* מינימום 30%

25%

* מינימום 31%

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס על הפרשי הצמדה - איגרות חוב הנסחרות בבורסה מחוץ לישראל

עד ל- 31.12.05

החל מ- 01.01.06

החל מ- 01.01.12

נחשבות לניירות ערך זרים

לא נחשבות לניירות ערך זרים

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האגרות ואינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האגרות ו/או היחיד בעל מניות מהותי בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות ו/או עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, ו/או נותן לו שירותים ו/או מוכר לו מוצרים ו/או יש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האגרות ואינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האגרות ו/או היחיד בעל מניות מהותי בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות ו/או עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, ו/או נותן לו שירותים ו/או מוכר לו מוצרים ו/או יש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

ההכנסות הופקו,נצמחו,נצברו לפני 01.01.05

ההכנסות הופקו,נצמחו,נצברו לאחר 01.01.05

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ואיגרות החוב נסחרות בבורסה במדינה גומלת.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או היחיד בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון /או איגרות החוב אינן נסחרות בבורסה במדינה גומלת

 

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ואיגרות החוב נסחרות בבורסה במדינה גומלת.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או היחיד בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון /או איגרות החוב אינן נסחרות בבורסה במדינה גומלת.

פטור

פטור

* מינימום 30%

פטור

* מינימום 30%

פטור

* מינימום 30%

פטור

* מינימום 31%

 

מידע זה נועד להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. ההגדרות והתנאים המלאים מופיעים ביתר פירוט בפקודת מס הכנסה.

*

שיעור המס השולי של היחיד אך לא פחות מ-30% , (החל מינואר 2013, עד דצמבר 2012 שיעור מס זה היה 30%), אלא אם מדובר ביחיד שמלאו לו 60 שנים בשנת המס, שאז ההכנסות מריבית/דמי ניכיון תחויבנה במס בשיעור התחלתי של 10% (ובלבד שלאותו יחיד אין הכנסות נוספות החייבות במס).ההכנסות מריבית/דמי ניכיון עשויות להתחייב גם בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

ניירות ערך זרים: (א) נייר ערך הנסחר בבורסה מחוץ לישראל, או המיועד לפי תשקיף הנפקתו להיסחר כאמור, למעט נייר ערך של חברה תושבת ישראל ולמעט נייר ערך של חברה תושבת חוץ הנסחר גם בבורסה בישראל וגם בבורסה מחוץ לישראל; (ב) עסקה עתידית בנייר ערך זר הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל.

מדינה גומלת- מדינה החתומה על אמנה למניעת מסי כפל עם מדינת ישראל  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.