דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

 

 

 

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

מס על הפרשי הצמדה - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

איגרות חוב שהונפקו לפני 08.05.2000

ממשלתיות

קונצרניות

ממשלתיות

קונצרניות

גילון חדש

גלבוע וגליל

 

גילון חדש

גלבוע וגליל

 

**פטור

35%

35%

* מינימום 31%

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

איגרות חוב שהונפקו לאחר 08.05.2000

קונצרניות

עד ל- 31.12.05

החל מ- 01.01.06

החל מ- 01.01.12

היחיד לאתבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או היחיד בעל-שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האגרות ו/או היחיד בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ו/או עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, ו/או נותן לו שירותים ו/או מוכר לו מוצרים ו/או יש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האגרות ו/או היחיד בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ו/או עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, ו/או נותן לו שירותים ו/או מוכר לו מוצרים ו/או יש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

15%

10%

* מינימום 30%

20%

15%

* מינימום 30%

25%

15%

* מינימום 31%

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס על הפרשי הצמדה - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

אגרות חוב שהונפקו לאחר 08.05.2000

קונצרניות

עד ל- 31.12.05

החל מ- 01.01.06

החל מ- 01.01.12

היחיד לאתבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות ו/או היחיד בעל שליטה בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האגרות ו/או היחיד בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ו/או עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, ו/או נותן לו שירותים ו/או מוכר לו מוצרים ו/או יש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האגרות ו/או היחיד בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית/דמי הניכיון ו/או עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האיגרות, ו/או נותן לו שירותים ו/או מוכר לו מוצרים ו/או יש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

פטור

10%

* מינימום 30%

פטור

15%

* מינימום 30%

פטור

15%

* מינימום 31%

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס על ריבית ודמי ניכיון - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

איגרות חוב שהונפקו לאחר 08.05.2000

ממשלתיות

עד ל- 31.12.05

החל מ- 01.01.06

החל מ- 01.01.12

היחיד לאתבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות .

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות .

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות .

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות.

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

15%

10%

* מינימום 30%

20%

15%

* מינימום 30%

25%

15%

* מינימום 31%

 

מיסוי השקעות בידי יחיד תושב ישראל

( כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק )

מס על הפרשי הצמדה - איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בישראל

אגרות חוב שהונפקו לאחר 08.05.2000

ממשלתיות

עד ל- 31.12.05

החל מ- 01.01.06

החל מ- 01.01.12

היחיד לאתבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות .

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות .

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות .

היחיד תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות.

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

מקנות הצמדה מלאה

לא מקנות הצמדה מלאה

פטור

10%

* מינימום 30%

פטור

15%

* מינימום 30%

פטור

15%

* מינימום 31%

 

*

שיעור המס השולי של היחיד אך לא פחות מ- 31% (החל מינואר 2013, עד דצמבר 2012שיעור מס זה היה 30%) , אלא אם מדובר ביחיד שמלאו לו 60 שנים בשנת המס, שאז ההכנסות מריבית/דמי ניכיון תחויבנה במס בשיעור התחלתי של 10% (ובלבד שלאותו יחיד אין הכנסות נוספות החייבות במס).ההכנסות מריבית/דמי ניכיון עשויות להתחייב גם בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

 

**

ההכנסות מריבית/דמי ניכיון עשויות להתחייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות.

 

מידע זה נועד להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. ההגדרות והתנאים המלאים מופיעים ביתר פירוט בפקודת מס הכנסה.  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.