דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על ריבית מתכנית חיסכון, פיקדון בנקאי, קופת גמל, קרן השתלמות

קו הפרדה אדום

 


 

מס על ריבית (הכנסה בידי יחיד תושב ישראל)

כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק

פקדונות ותכניות חיסכון צמודים בישראל

נפתחו לפני 08.05.2000 *

נפתחו לאחר 08.05.2000 *

 

על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2003 ועד ל- 31.12.2005

על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2006 ועד ל- 31.12.2011

על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2012

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית / דמי הניכיון ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית / דמי הניכיון ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

פטור

15%

20%

25%

 

* וטרם הגיעו למועד בו ניתן לשחרר את הכספים - לאחר תחנת היציאה הראשונה שבה ניתן יהיה למשוך את הכספים יחל מיסוי הריבית (וכך גם לגבי עדכון שיעור המס החדש)

מחשבון מס - הטבות מס לגמלאים על הכנסות מריבית

מס על ריבית (הכנסה בידי יחיד תושב ישראל)

כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק

פקדונות שקליים ותכניות חיסכון לא צמודים בישראל

נפתחו לפני 08.05.2000 *

נפתחו לאחר 08.05.2000 *

 

על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2003 ועד ל- 31.12.2005

על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2006 ועד ל- 31.12.2011

על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2012

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית / דמי הניכיון ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית / דמי הניכיון ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

פטור

10%

15%

ללא שינוי - 15%

 

* וטרם הגיעו למועד בו ניתן לשחרר את הכספים ! לאחר תחנת היציאה הראשונה שבה ניתן יהיה למשוך את הכספים יחל מיסוי הריבית (וכך גם לגבי עדכון שיעור המס החדש)

מחשבון מס - הטבות מס לגמלאים על הכנסות מריבית

מס על ריבית (הכנסה בידי יחיד תושב ישראל)

כאשר לא מדובר בהכנסה מעסק

פקדונות בחו"ל

על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2003 ועד ל- 31.12.2005

על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2006 ועד ל- 31.12.2011

על ריבית שנצמחה החל מ- 01.01.2012

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית / דמי הניכיון ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

היחיד לא תבע ניכוי ריבית והפרשי הצמדה בשל האיגרות והיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית / דמי הניכיון ואינו עובד בחבר בני האדם שהנפיק את האגרות, הוא אינו נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ואין לו יחסים מיוחדים אחרים עימו.

15%

20%

25%

מס על ריבית (הכנסה בידי יחיד תושב ישראל)

קופות גמל לתגמולים**

הפקדות לפני 01.01.2003

הפקדות לאחר 01.01.2003 ועד ל- 31/12/07

 

ריבית שמקורה בהפקדות העולות על ההפקדה המוטבת או אם טרם הגיע העמית לגיל הזכאות או במקרה שתנאי הוותק לא מתקיימים.

ריבית שמקורה בהפקדה המוטבת בהגיע העמית לגיל הזכאות אם תקופת החיסכון לא פחתה מ- 15 שנים או 5 שנים בלבד אם היה מועד ההפקדה הראשונה לאחר שהגיע לגיל הזכאות, או בפטירתו. רק לגבי הפקדות עד ל- 31/12/07

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2003 ועד ל- 31.12.2005

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2006 ועד ל- 31.12.07

פטור

15%

20%

פטור

** קופות גמל לתגמולים, לרבות פוליסות ביטוח חיים הכפופות לתקנות קופות גמל, על הפקדות עד ליום 31/12/07 בלבד. לפי תיקון 3 לחוק קופות גמל החל מינואר 2008 כל ההפקדות הינן לקצבה וקופת גמל תיקרא קופת גמל לקצבה. תקרת ההפקדה המוטבת לקופת גמל בוטלה לגבי הפקדות חדשות.

** חשוב: לפי תיקון 171 לפקודת מס הכנסה החל מיום 01.07.09 בוטל המס על הרווחים בקופות גמל בגין הפקדות שבוצעו בין השנים 2003-2007 ולפיכך אין עוד משמעות לתקרת ההפקדה המוטבת והכל בתנאי שהמשיכה מקופת הגמל בוצעה כדין.

בהתייחס לכספי פיצויים שהושארו בקופת גמל, בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, (לאחר שנוכה מהם המס כחוק בהתאם להוראת פקיד השומה) כשהם נזילים וניתנים לפדיון בכל עת כסכום חד פעמי במזומן ובהתייחס לכספים שהושארו בקופת גמל על ידי מוטבים, במקרה פטירתו של העמית, כשהם נזילים וניתנים לפדיון בכל עת כסכום חד פעמי במזומן - בכל הקשור למיסוי הרווחים השוטפים - יש לקרוא את המאמר בקישור הבא - להשאיר או לא להשאיר את כספי הפיצויים בקופת הגמל לאחר עזיבת מקום עבודה או פרישה? (כך גם לעניין מקרה של פטירה של עמית). כמו כן לעניין מיסוי רווחים מקופת גמל להשקעה כהגדרתה בחוק יש לעיין במידע בקישור הבא - קופת גמל להשקעה.

מס על ריבית (הכנסה בידי יחיד תושב ישראל)

קרנות השתלמות

הפקדות לפני 01.01.2003

הפקדות לאחר 01.01.2003

 

ריבית שמקורה בהפקדות העולות על ההפקדה המוטבת

ריבית שמקורה בהפקדה המוטבת

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2003 ועד ל- 31.12.2005

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2006 ועד ל- 31.12.2011

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2012

פטור

15%

20%

25%

פטור

מס על ריבית (הכנסה בידי יחיד תושב ישראל)

תכניות חיסכון בחברת ביטוח צמודות ו/או "משתתפות ברווחים"

הפקדות לפני 01.12.2002

הפקדות לאחר 01.12.2002

 

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2003 ועד ל- 31.12.2005

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2006 ועד ל- 31.12.2011

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2012

פטור

15%

20%

25%

מחשבון מס - הטבות מס לגמלאים על הכנסות מריבית

מס על ריבית (הכנסה בידי יחיד תושב ישראל)

תכניות חיסכון בחברת ביטוח לא צמודות

הפקדות לפני 01.12.2002

הפקדות לאחר 01.12.2002

 

 

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2003 ועד ל- 31.12.2005

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2006 ועד ל- 31.12.2011

על ריבית בגין הפקדות החל מ- 01.01.2012

פטור

10%

15%

ללא שינוי - 15%

מידע זה נועד להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. ההגדרות והתנאים המלאים מופיעים ביתר פירוט בפקודת מס הכנסה.

ניכוי ופטור ממס על הכנסות מריבית

הפטור או הניכוי

סעיף

תקרת הפטור או הניכוי

2024

ניכוי ליחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס לא עלתה על תקרה של 69,840 ₪ , על הכנסות מריבית מפיקדון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון. (אם ההכנסה השנתית עלתה על התקרה, ניתן לקבל ניכוי מתואם (מופחת). (הניכוי ניתן רק לאחד מבני הזוג)

סע' 125ד לפקודת מס הכנסה

10,920 שקלים

ניכוי ליחיד שהוא או בן זוגו הגיעו בשנת המס לגיל הפרישה ובמועד הקובע מלאו לאחד מהם 55 שנים, על הכנסות מריבית מפיקדון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון. (הניכוי ניתן רק לאחד מבני הזוג)

סע' 125ד (ג) (1) לפקודת מס הכנסה

15,000 שקלים

ניכוי ליחיד שהוא + בן זוגו הגיעו בשנת המס לגיל הפרישה ובמועד הקובע מלאו לשניהם 55 שנים, על הכנסות מריבית מפיקדון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון. (הניכוי יבוא במקום הניכוי על פי סעיף 125ד(ג) (1) ! ) (הניכוי ניתן רק לאחד מבני הזוג)

סע' 125ד (ג) (2) לפקודת מס הכנסה

18,360 שקלים

פטור ליחיד שהוא אובן זוגו הגיעו בשנת המס לגיל הפרישה ובמועד הקובע מלאו להם 55 שנים, על הכנסות מריבית מפיקדון בתאגיד בנקאי או על תכנית חיסכון, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף, (פטור מקסימלי =12 * 35%* תקרת קצבה מזכה ) (הפטור ניתן רק לאחד מבני הזוג)

סע' 125ה (ב) לפקודת מס הכנסה

max שקלים

פטור לנכה או עיוור אם ההכנסה השנתית מיגיעה אישית נמוכה (ראה הסעיף בפקודה).

סע' 9 (5) (ב) ל- פקודת מס הכנסה

81,960 שקלים

פטור לנכה או עיוור אם ההכנסות מריבית נובעות מפיקדון, תכנית חיסכון או קופת גמל אשר מקור הכספים המופקדים בהם הוא בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל בשל פגיעת גוף.

סע' 9 (5) (ב) לפקודת מס הכנסה

337,200 שקלים

פטור על ריבית מפיקדון במטבע חוץ שמקור הכספים בפיצויים או בקיצבאות המשולמים לקורבנות הרדיפות של הנאצים.

תקנה / צו

אין תקרה

פטור על הכנסות מריבית על פיקדון במטבע חוץ לתושב חוץ בהתקיים התנאים הקבועים בתקנות

תקנה / צו

אין תקרה

פטור על הכנסות מריבית על פיקדון במטבע חוץ למי שהיה תושב ישראל לראשונה בהתקיים התנאים הקבועים בתקנות

תקנה / צו

אין תקרה

פטור על הכנסות מריבית על פיקדון במטבע חוץ לתושב חוזר בהתקיים התנאים הקבועים בתקנות

תקנה / צו

אין תקרה

תקרת הפקדה מוטבת

תקרת הפקדה מוטבת לעניין קופות גמל

שנה

החל מ- 2009

2008

2007

סכום

לא רלבנטי

לא רלבנטי

₪ 19,920

תקרת הפקדה מוטבת לעניין קרן השתלמות לעצמאים

שנה

2024

סכום

20,520

תקרת הפקדה מוטבת לעניין קרן השתלמות לשכירים

על פי הגדרתה בפקודת מס הכנסה סע' 9(16א)

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.