דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על פיצויי פיטורים I מס על מענק פרישה

קו הפרדה אדום

 
 

מס על פיצויים - כמה מס צריך לשלם על פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה, מי מעביר את המס למס הכנסה, באיזה אופן ומהו מועד תשלום המס ?

 
 
שיעור המס החל על פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה לרבות מענק הסתגלות, פדיון ימי מחלה ותשלום מענק בגין אי הודעה מוקדמת המשולמים לעובד בעת עזיבת עבודה או פרישה הינו שיעור המס השולי של העובד וזאת לאחר מתן פטור מתשלום מס הכנסה בגובה מכפלת השכר הקובע לפיצויי פיטורים (ברוטו) או התקרה (כ- 12,640 ש"ח נכון לשנת המס 2022 לכל שנת עבודה ) , כנמוך מביניהם, במספר שנות העבודה (נטו) (בניכוי חופשות ללא תשלום אם היו כאלה).
 

האם ניתן להגדיל את הפטור ממס על פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה ?

 
ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פטור מוגדל, לדוגמא במקרה פטירה חס וחלילה של עובד, תקרת הפטור תהיה כפולה (עד לסך של 25,290 ש"ח לכל שנת עבודה נכון לשנת המס 2022), ייתכנו מקרים נוספים בהם ניתן להגיש בקשה לפטור מוגדל עד 150% מהשכר הקובע לפיצויים ועד לתקרה.
הכל על פי פקודת מס הכנסה והתקנות.
 
 

איך משולם המס ?

 
בעת עזיבה או פרישה של עובד ינכה המשלם את המס מתוך סך תשלומי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה והכל על פי הוראת פקיד השומה (מס הכנסה) וחוקי המס.
 
 

מי הוא המשלם ?

 
המשלם יכול להיות מעסיק, חברת ביטוח, קרן פנסיה, קופת גמל אישית לפיצויים ו/או קופת גמל מרכזית לפיצויים.
 
 

מהו מועד תשלום המס ?

 
בעת הפרישה לאחר שהעובד המציא את האישורים הרלבנטיים מפקיד השומה באיזור מגוריו עליו להעביר את האישורים הנ"ל לכל אחד מהמשלמים. בשלב זה, על כל אחד מהמשלמים חלה החובה לנכות את המס.
 
נדגיש כי גם במקרים בהם העובד בחר שלא למשוך את כספי הפיצויים בפועל מקופת הגמל ו/או ביטוח המנהלים בעת עזיבת עבודה או פרישה, עדיין חלה החובה על אותה הקופה ו/או חברת הביטוח לנכות את המס במלואו במועד עזיבת עבודה או פרישה. (שים לב לאמור לגבי רצף פיצויים / רצף קצבה)
 
 
גם כאשר העובד בחר לבצע פריסת מס, פקיד השומה יקבע מקדמה אשר תנוכה במלואה כבר במועד עזיבת העבודה או הפרישה וההתחשבנות הסופית על כספי הפיצויים תתבצע באמצעות הגשת דוחות מס שנתיים למס הכנסה במהלך שנות הפריסה.
 
 

ואולם, במקרים בהם:

 
בחר העובד לבצע רצף זכויות פיצויים - ניכוי המס בפועל יידחה למועד מאוחר יותר והכל על פי הכללים בפקודת מס הכנסה ובתקנות.
 
בחר העובד לבצע רצף קצבה – לא ינוכה המס מכספי הפיצויים המיועדים לקצבה ובאופן מעשי ניכוי המס על כספי הפיצויים שיועדו לקצבה יתבצע דרך הקצבה החודשית הצפויה, לכשתשולם לעובד בהתאם לשיעור המס השולי של העובד בעת קבלת הקצבה ובכפוף לזכאותו /או אי זכאותו ל- פטור על הקצבה ועד לתקרה.
 
 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציההמופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.