דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס על פיצויים I מס על פיצוים

קו הפרדה אדום

 
"דין הפיצוי כדין החלל שהוא בא למלא"
 
כאשר משולם פיצוי כספי לעובד מאת מעבידו (פיצויים) עולה השאלה האם הוא מהווה הכנסה חייבת במס ואם כן, מהו המס על פיצויים , דהיינו מהו שיעור המס החל על הכנסה זו.
 
על מנת להגיע לתשובה בנושא זה יש לבחון כל מקרה לגופו ותחילה יש לשאול את השאלות הבאות:
 

שאלה: האם הסכום המשולם לעובד בא לפצות אותו על פגיעה בהכנסה עצמה ואז ייתכן ויש לראות את הפיצוי, כולו או חלקו, כהכנסה פירותית, דהיינו הכנסה חייבת במס בגובה שיעור המס השולי של העובד.

תשובה: פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה כהגדרתם, המשולמים בעת סיום יחסי עובד מעביד מהווים דוגמא לפיצוי במישור הפירותי ואכן הם מהווים הכנסה חייבת במס בשיעור המס השולי של העובד (למעט החלק הפטור ממס על פי פקודת מס הכנסה).

 

שאלה: האם הסכום המשולם לעובד בא לפצות אותו על פגיעה ברכושו החומרי או הרוחני ו/או בקניינו, "בעץ המניב את הפירות", האם הסכום המשולם לנפגע מהווה למעשה "תמורה על נכס", דהיינו בא לפצות אותו על "ויתור על נכס" אשר היה בבעלותו ואז ייתכן ויש לראות את הפיצוי, כולו או חלקו, כהכנסה הונית, דהיינו הכנסה חייבת במס בגובה שיעור המס החל על רווח הון.

תשובה: סכום המשולם לעובד מאת החברה בה הוא הועסק, עבור הגבלת עיסוק או הגבלת תחרות או שמירת סודיות בהתקיים מכלול תנאים מסוימים מהווה דוגמא לפיצוי במישור ההוני ולפיכך הוא מהווה הכנסה חייבת במס בשיעור מס החל על רווח הון, 25% נכון לשנת 2022.

שאלה: האם הסכום המשולם לעובד בא לפצות אותו על חבלה ו/או פגיעה בגופו ו/או בנפשו, האם מדובר בפיצוי לא ממוני המשולם על פי חוק, פסק דין או הסכם פשרה, האם מדובר בפיצוי נזיקי בגין עוגמת נפש, ואז ייתכן ויש לראות את הפיצוי, כולו או חלקו, כהכנסה פטורה ממס ו/או כהכנסה שאין לה מקור חיוב במס.

תשובה: סכום המשולם לעובד מאת החברה בה הוא הועסק, המהווה פיצוי בגין עגמת נפש והכל על פי פסק דין או על פי הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים,בהתקיים מכלול תנאים מסוימים מהווה דוגמא לפיצוי שאין לו מקור חיוב במס ואינו כלול בבסיס המס בישראל ולפיכך הוא מהווה הכנסה שאינה חייבת במס.

 

כאמור, יש לבחון כל מקרה לגופו ואין במאמר זה להביא לכדי קביעה חד משמעית לגבי כל המקרים האפשריים, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס והכל בהתאם למכלול הנסיבות והראיות.

לייצוג מול רשויות המס בסוגיות אלו - צור קשר עם מומחה למיסוי ופרישה
 
להלן קישור להתפתחות מהותית בנושא הנדון, עדכון 10/2015 לאור הצעת חוק חדשה: תשלום לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות - האם זה הסוף ? 
 

 
חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.

 

 

 

 

  
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.