דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מס הכנסה על פיצויי הלנת שכר

סעיף 9 (21) (א) לפקודת מס הכנסה

 

פיצויי הלנת שכר - סעיף 9 (21) (א) לפקודת מס הכנסה

א. סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר, תשי"ח- 1958, בגבולות סכום הפרשי הצמדה וריבית על השכר המולן;

ב. על אף האמור בפסקת משנה (א), לגבי מי שהכנסתו החייבת בחודש כלשהו מ-24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה על סכום התקרה לאותו חודש, מרכיב המס שבפיצוי הפטור ישולם כמס;
 
ג.  בפסקה זו -     
                                                                    
"מרכיב המס" – הפיצוי הניתן בשל חלק השכר שהיה משתלם כמס אילו שולם השכר במועדו;                                                                               
"סכום התקרה" – סכום של   8,160 שקלים חדשים (נכון לשנת 2021) , כשהוא מתואם כאילו היה תקרת ההכנסה כהגדרתה בסעיף 120 א.
 
 
 
הסבר: הפטור ממס יינתן עד לסך הפרשי ההצמדה והריבית על השכר המולן והכל בכפוף להוראות הסעיף והתקרה.


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.