דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיימון יוסף נ. עיריית באר שבע ואח' ע"ב 2746-02

קו הפרדה אדום

מחדלים של מעסיק בכל הקשור להוצאת מכתב שחרור לקופת הגמל ומסירת טופס 161 לעובד גוררים חיוב בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים - החובה חלה על המעביד.בתי הדין לעבודה

בבית הדין האזורי לעבודה
ב ב א ר – ש ב ע עב 002746/02

בפני: כבוד השופט אילן סופר 22/02/2005


בעניין: מימון יוסף
ע"י ב"כ עו"ד ש. תאומי ה ת ו ב ע
נ ג ד
1. עיריית באר שבע
ע"י ב"כ עו"ד לאה רוזנצוויג
2. מורנו מרדכי
3. הראל חברה לביטוח בע"מ (לשעבר: שילוח חברה
לביטוח בע"מ)
ע"י ב"כ עו"ד נמרוד ברקוביץ

ה נ ת ב ע י םפסק דין


1. האם יש לחייב מי מהנתבעות בתיק זה בתשלום לתובע פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בגין האיחור בתשלום פיצויי פיטורים.


51293712. בין התובע לנתבעת 1 (להלן:"הנתבעת") התקיימו יחסי עובד מעביד מיום 1.3.00 עד ליום 31.7.02 בהיקפי משרה שונים.

3. התובע סיים לעבוד בהסכמה, במסגרת תוכנית ההבראה שהונהגה בנתבעת.

4. התובע בוטח על ידי הנתבעת בפוליסת ביטוח חיים (מסוג "יבול") אצל הנתבעת 3 (להלן:"חברת הביטוח") באמצעות הנתבע 2 (להלן:"סוכן הביטוח").

5. התובע הועסק על ידי הנתבעת בהתאם לחוזה בכירים בו נקבע בסעיף 14, כי התובע יבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים.
6. עם סיום עבודתו של התובע אצל הנתבעת, היה התובע זכאי לקבל את פיצויי הפיטורים מחברת הביטוח.

7. בהתאם לתנאי פוליסת ביטוח מנהלים – סעיף 16 ג' חברת הביטוח תעביר את הבעלות בפוליסה למבוטח, לאחר שתקבל הוראה בכתב מבעל הפוליסה להעברת הבעלות וכן הודעה שהמבוטח עזב את העבודה אצל בעל הפוליסה.
העתק הפוליסה צורף כנספח א' לתצהירה של הגב' מרים מילה – מנהלת אגף לביטוח חיים בחברת הביטוח .

8. בתאריך 9.10.02 הודיעה הגב' מרים ציזר – מנהלת היחידה לזכויות סוציאליות והסכמי עבודה בנתבעת לחברת הביטוח, כי התובע סיים לעבוד ביום 31.7.02 והחל מהמועד הנ"ל הנתבעת מאשרת את הסבת הפוליסה על שם התובע ( נספח ת-2 לתצהיר התובע).

9. בתאריך 27.10.02 פנתה הגב' יפה נחמני מ"מ מנהל אגף משאבי אנוש בנתבעת לגב' מרים אברהמי, מנהלת מדור תשלומים בנתבעת והעלתה בפניה את טענת התובע לפיה לא הועברו לחברת הביטוח כל התשלומים עד מועד סיום עבודתו. גב' נחמני ביקשה מהגב' אברהמי לפעול להעברת כל התשלומים החסרים (נספח נת/1-ו' לתצהירה של הגב' נחמני).

10. בתאריך 28.11.02 מילאה הנתבעת טופס 101 אשר הועבר לסוכן הביטוח והגיע לחברת הביטוח ב- 16.2.03 (נספח נת/1-ט לתצהירה של הגב' מרים נחמני – מנהלת יחידת הדיווח באגף משאבי אנוש בנתבעת).

11. בתאריך 1.12.02 פנה התובע לנתבעת והודיעה כי טרם קיבל את פיצויי הפיטורים
(המכתב צורף לכתב התביעה).

12. ב- 9.12.02 הגיש התובע כנגד הנתבעת כתב תביעה ובו עתר לתשלום פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת שכר .

13. בתאריך 15.12.02 הודיע סוכן הביטוח לנתבעת, כי לתובע שולמה פרמיה עד 8/02, כאשר סה"כ סכום הפיצויים המצוי בפוליסות הוא – 23,500 ₪ (נספח ת-1-8 לתצהירה של הגב' נחמני).

14. בתאריך 16.12.02 פנתה הגב' רוני כרמל – ממחלקת הנהלת החשבונות בנתבעת לסוכן הביטוח וציינה, כי בהמשך לשיחתם מאתמול, ולאחר שפנתה לחברת הביטוח ושם התברר, כי הנושא אינו מוכר להם, היא ביקשה לקבל נתונים לגבי שווי הסכומים בפוליסה ( נספח נת-1-10 לתצהירה של הגב' נחמני).

15. בתאריך 17.12.02 כתב סוכן הביטוח, כי לתובע קיים בפוליסת הביטוח סכום פיצויים של 32,760 ₪ (נספח נת 1 – 9 לתצהירה של הגב' נחמני).

16. בתאריך 26.12.02, אישר סוכן הביטוח לנתבעת, כי קיבל מהגב' ציזר טופס 161 לשחרור פוליסת הביטוח של התובע ( נספח ז' לתצהיר הגב' צינר).

17. בתאריך 2.2.03 כתבה הגב' צינר לסוכן הביטוח, כי טופס 161 נשלח למס הכנסה עוד ב- 8/02 וב- 12.8.02 התקבל האישור על גבי טופס 160, העתק הטופס הועבר אליו ב- 28.11.02 וב- 24.12.02 (נספח ד' לתצהיר הגב' צינר).

18. בתאריך 5.1.03 כתב סוכן הביטוח לנתבעת, כי לא קיבל טופס 161 מהנתבעת, והדבר הובהר לגב' אברהמי (נספח ה' לתצהיר הגב' צינר).

19. בתאריך 9.1.03 כתבה הגב' ציזר לסוכן הביטוח, כי לאחר שבדקה את נושא מסירת טופס 161, טענותיו במכתב נדחות (נספח ו' לתצהיר הגב' צינר).

20. בתאריך 9.1.03 כתבה הגב' אברהמי לעו"ד רוזנצוייג מהלשכה המשפטית של הנתבעת, כי מסרה טופס 161 לנציגו של סוכן הביטוח (נספח ז' לתצהיר הגב' צינר).

21. בתאריך 13.1.03 שלחה הגב' רוני כרמל לסוכן הביטוח המחאה על סך – 2965.90 ₪ עבור ריבית והצמדה בשל איחורים בהעברת הניכויים לביטוח מנהלים של התובע (צורף לכתב ההגנה של סוכן הביטוח).

22. בתאריך 10.3.03 כתב סוכן הביטוח לחברת הביטוח כי התובע סיים לעבוד בנתבעת ב- 31.7.02 ומצורפים טופס 161 ומכתב מעביד (צורף לכתב ההגנה של סוכן הביטוח, נספח ג' לתצהיר הגב' מילה).

23. בתאריך 23.3.03 פנה התובע לחברת הביטוח באמצעות סוכן הביטוח וביקש לקבל את כספי הביטוח (צורף לכתב ההגנה של סוכן הביטוח).

24. לאחר שחברת הביטוח הבהירה לנתבעת כי בטופס 161 לא צויין כי חלק מתשלום פיצויי הפיטורים הוא על ידי הסבת פוליסת ביטוח, מילאה הנתבעת ביום 8.5.03 טופס 161 מתוקן אשר הועבר לחברת הביטוח באותו יום ע"י סוכן הביטוח (טופס 161 מתוקן, מכתב הנתבעת ומכתב הסוכן צורפו לתצהירה של הגב' מילה).

25. התובע הודה בסעיף 15.4. לתצהירו, כי קיבל את כספי הפיצויים בחודש מאי 2003 על ידי העמדתם לרשותו.

26. התובע טוען, כי הנתבעת פעלה שלא כדין, כאשר לא הורתה לשחרר את כספי הפיצויים כבר ב- 1.8.02 וחיכתה עד חודש נובמבר 2001.

גם כשעשתה כן לא מילאה את טופס 161 כנדרש. התובע טוען כי אם יתברר, כי לחברת הביטוח ולסוכן הביטוח יש אחריות לקבלת הפיצויים באיחור יש לחייבם גם בפיצויי הלנה.

27. הנתבעת טוענת, כי מלוא סכום פיצויי הפיטורים עמד לרשות התובע עוד לפני שהגיש את תביעתו. התובע בחר שלא למשוך את הכספים, שהגיעו לו מחברת הביטוח וזאת על מנת שלא להתחייב בתשלום מס הכנסה. התובע אף ויתר על הדרישה לתשלום פיצויי הלנה כעולה ממכתבו מיום 1.12.02.

28. עוד טוענת הנתבעת, כי הזכות לפיצויי הלנה מוענקת רק לקופת הגמל כנגד המעביד בהתאם לסעיף 28 (2) לחוק הגנת השכר תשי"ח-1958.

29. יש לראות בהפרשות לביטוח המנהלים – תשלום פיצויים במועד לפי הסכם העבודה.

כמו כן, עם משלוח המכתב ביום 9.10.02 על הסבת הפוליסה יצאה הנתבעת ידי חובתה.

30. מילוי טופס 161 אינו תנאי לתשלום כספי פיצויי הפיטורים.

31. התובע לא פנה מיוזמתו עם סיום עבודתו וחיכה עד אוקטובר 2002 שאז נשלחה ההודעה לחברת הביטוח.

32. הנתבעת אף פעלה להשלמת יתרת התשלום בהקדם וזאת בשל המצוקה הכספית אליה נקלעה.

33. עוד טוענת הנתבעת, כי יש לקחת בחשבון, כי שולמו לתובע במשכורת 7/02 - 3 חודשי הסתגלות בסך 47,250 ₪ וכן מפרעה בסך – 40,000 ₪.

34. על כן אין לחייב הנתבעת בפיצויי הלנה, בשל טעות כנה, בגלל נסיבה שלמעביד לא היתה שליטה עליה ועקב חילוקי דעות ממשיים.

35. סוכן הביטוח טוען, כי אין בינו לבין התובע יריבות, וכי אי העברת פיצויי הפיטורים לידי התובע נובעים ממחדלי הנתבעת. סוכן הביטוח פעל לקבל אישור הפסקת עבודתו של התובע, וכן דרש את השלמת תשלומי הכספים ואף פעל לקבלת טופס 161 ממולא כראוי.

36. חברת הביטוח טוענת, כי רק ב- 26.3.03 קיבלה מכתב על הפסקת עבודתו של התובע וטופס 161 לא מעודכן. כשהתקבל טופס 161 מעודכן ב- 8.5.03 ולאחר שב- 1.6.03 אושר על ידי הנתבעת לשחרר את הכספים, ביקש התובע לעכב את שחרור הכספים משיקולי מס.

37. ה כ ר ע ה

בהתאם לתנאי פוליסת ביטוח המנהלים, חברת הביטוח יכולה לשחרר את כספי הפיצויים רק לאחר שהמעביד מעביר לחברה, הוראה בכתב לעשות כן, וכן הודעה שהמבוטח סיים לעבוד.

38. אין חולק, כי הנתבעת עשתה זאת רק ב- 9.10.02 (נספח נת 1-ה' לתצהירה של הגב' צינר).
כל טענותיה של הנתבעת, לפיהן התובע יכול היה למשוך את הכספים, או שלא פנה לקבלם, או לדרשם, ראוי היה כי לא יטענו מאחר וזוהי חובתה של הנתבעת כמעביד לדאוג לשחרור הכספים מיוזמתה וללא קשר לתובע מיד עם סיום עבודתו ב- 31.7.02.

39. הגב' נחמני מציינת בתצהירה בסעיף 19 (ג) כי בשל חופשות החגים החל מ- 5.9.02, חופשה מרוכזת בסוכות, ושביתות עובדי הרשויות המקומיות מ- 13.10.02 ואילך נמנע מהנתבעת להסדיר את הטיפול בשחרור הכספים אלא שעד לחופשת החגים עברו כחמישה שבועות מאז התובע סיים לעבוד, ובין החגים היו ימים בהם התקיימה עבודה סדירה בנתבעת. כל אלו מראים שבמבחינת הנתבעת לא היתה כל מניעה להוציא את המכתב מיד ב- 31.7.02 ולא ב- 9.10.02.

40. אלא שלפי תצהיר חברת הביטוח המכתב מיום 9.10.02 מעולם לא הגיע אליה. יתכן ובשל השביתות ויתכן ובעיקר בשל העובדה, כי הנתבעת לא העבירה את מלוא התשלומים בגין הפוליסה.

41. הגב' נחמני מאשרת בתצהירה, כי ב- 7.11.02 הועברו הפרשות וניכויים חסרים בסך – 6892.55 ₪ שחלקם כ – 2760 היו בגין פיצויי פיטורים (סעיף 8 לתצהירה של הגב' נחמני).

42. משלב זה ואילך מתעוררת הבעיה של טופס 161 אותו מסרה הנתבעת לסוכן הביטוח רק ב- 28.11.02 למרות שמתברר שהוא הגיע אליו רק בתחילת ינואר 2003 כאשר בפועל לחברת הביטוח מגיעים המסמכים במרץ 2003, ואז מבהירה חברת הביטוח, כי טופס 161 אינו תקין מאחר ולא צויינו, כי חלק מהכספים נמצאים בפוליסת ביטוח המנהלים.
בנקודה זו מקובלת עלינו עמדת חברת הביטוח, כי ללא טופס 161 מלא ומעודכן אין היא יכולה לשחרר את כספי הפיצויים.נ

ראה: דב"ע נג/89-3 פרחיית נס עמים בע"מ נ' גבריאלי פלישר, עבודה ארצי כרך כ"ב
(2) 25.ב

43. יש לזכור, שבין לבין הוגשה תביעת התובע כנגד הנתבעת 9.12.02 וכתב התביעה המתוקן כנגד כל הנתבעים ב- 11.9.03.

44. כאמור, אין כל ראיה לכך, כי מכתב הנתבעת לחברת הביטוח מיום 9.10.02 הגיע לתעודתו, לפי גרסת חברת הביטוח הוא הגיע רק ב- 26.3.03 (סעיף 5 לתצהיר הגב' מילה). אין חולק, כי רק חודש לאחר הוצאת המכתב שולמה יתרת החוב לגבי הפוליסה וב- 13.3.03 הועבר השיק בגין הפיגור בהעברת הניכויים. סוכן הביטוח אסף את המסמכים - טופס 161 ומכתב מעביד ב- 10.3.03 והעבירם לחברת הביטוח, כאשר רק ב- 8.5.03 מעבירה הנתבעת את טופס 161 המעודכן.ו

45. לדעתנו, הנתבעת לא הציגה כל סיבה מכוחה יש להבין או להצדיק מדוע הוציאה את מכתב השחרור רק ב- 9.10.02 . יחד עם זאת, ברור, כי לנתבעת לא צמחה תועלת מאי שחרור הכספים. על כן, יש לחייבה בפיצויי הלנה בשיעור של מחצית מהקבוע בחוק בגין איחור זה.

46. לאחר מכן, אין חולק, כי לא ניתן היה לשחרר הכספים גם אם המכתב היה מגיע לתעודתו, מאחר והיו חסרים כספים שהנתבעת השלימה רק בנובמבר 2002 ובינואר 2003 וכן בשל העדרו של טופס 161 אשר לא מולא כדין.
מאחר והתביעה הוגשה בתחילת דצמבר 2002, היה על הנתבעת לבחון ולברר מדוע הכספים לא הועברו עדיין לתובע ונראה שעשתה זאת אך לא ביעילות ובמהירות. בחודש מרץ הועבר טופס 161 שאז התברר כי לא נרשם בו הסכום המופקד בפוליסת ביטוח המנהלים. הטופס המתוקן יצא רק בחודש מאי 2003 ורק כשהועבר טופס 161 אשר מולא כנדרש ניתן היה להעביר את הכספים לזכות התובע.
כל אלו מחדלים של הנתבעת, אשר יכלו להימנע לו היתה פועלת בשקידה מלכתחילה.
על כן, סכום פיצויי ההלנה יעמוד על רבע מהסכום הקבוע בחוק החל מ- 9.10.02 ועד 8.5.03.

47. התובע אמנם הגיש התביעה גם כנגד סוכן הביטוח וחברת הביטוח, אך נגדם אין כל עילה, וגם לא ניתן לחייבם בפיצויי הלנה.

48. סוף דבר

הנתבעת תשלם לתובע פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בגין סכום הפיצויים בסך 32,760 ₪ בשעור מחצית מהנקוב בחוק הגנת השכר, החל מיום שהיו צריכים להשתלם הפיצויים ועד ל- 9.10.02.

החל מ- 9.10.02 ועד ל- 8.5.03 יעמוד סכום פיצויי ההלנה על רבע מהסכום הנקוב בחוק.

49. עוד תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד בסך – 2,000 ₪ בתוספת מע"מ, אשר ישאו ריבית והצמדה כחוק .
50. התביעה כנגד הנתבעים 2-3, נדחית ללא צו להוצאות.


ניתן היום י"ג ב אדר א, תשס"ה (22 בפברואר 2005) בהעדר הצדדים.נ
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.ב


______________
אילן סופר - שופטנוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכהתוך כמה זמן חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 ? התייחסות בית הדין הארצי לעבודה מיום 31/03/2020 לעניין המועד החוקי בפועל למסירת טופס 161 לעובד
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.