דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מחשבון פריסת מס

קו הפרדה אדום

חשב את מספר שנות הפריסה המגיעות לך לפריסת פיצויי פיטורים ומענק פרישה חייבים במס

מחשבון מס - פריסת מס

המחשבון נועד לסייע לך לחשב את מספר שנות הפריסה המגיעות לך בעת עזיבת עבודה ו/או פרישה.

מהי פריסת מס ?

פריסת מס הינה פריסת החלק החייב במס של ההכנסה ממענק פרישה ומכספי פיצויי פיטורים על פני מספר שנות מס בהתאם לוותק העובד. להסבר מורחב עיין במאמר - פריסת מס.

אופן השימוש במחשבון פריסת מס

יש להזין את תאריך תחילת העבודה ותאריך סיום העבודה, לתאריך סיום העבודה יש חשיבות לא מבוטלת לגבי קביעת שנת הפריסה הראשונה, מספר שנות הפריסה המקסימלי הינו 6 שנים. 

במידה ובמהלך תקופת העבודה יצאת לחופשה ללא תשלום יש להזין את התקופה בערכים של שנים לדוגמא 7 חודשים שווים ל- 7/12, דהיינו 0.5833 שנים. 

נא לשים לב: אמנם, המחשבון מפרט את שנות הפריסה ומציג את האפשרות לפריסה קדימה לשנות המס הבאות, ואולם לפי הוראות פקודת מס הכנסה ניתן לבקש גם לבצע פריסה לאחור, כאשר לעניין פריסה לאחור - הכללים שונים. 

ניתן לפרוס את החלק החייב במס לאחור - בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה שבשלהן משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים אך לא יותר מ- 6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו מענקי הפרישה וכספי הפיצויים.

נעיר כי פריסה קדימה תאושר רק במקרה בו מספר שנות העבודה (נטו, בניכוי חל"ת) שווה או עולה על שש שנים + על כל 4 שנות עבודה (נטו, בניכוי חל"ת) מגיעה לפורש שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס (הערה: בפריסה קדימה כל תקופת חל"ת תשפיע על חישוב תקופת העבודה נטו).

כמו כן המחשבון מחשב את מספר שנות הפריסה המקסימלי המגיע לך, כמובן שניתן לבחור במספר שנות פריסה קטן יותר לפי העדפתך עד וכולל שנת פריסה אחת בלבד ככל שזה אפקטיבי עבורך (תלוי במועד סיום העבודה במהלך השנה). בנוסף, כל מי שסיים לעבוד החל מה- 30 בספטמבר באותה השנה (כולל), יכול לבקש ששנת הפריסה הראשונה שלו תהיה שנת המס העוקבת. 

במקרה של סיום עבודה ברבעון האחרון של השנה המחשבון מוגדר לקבוע את שנת המס העוקבת כשנת הפריסה הראשונה ואולם כמובן שאפשר להחליט אחרת.

מעבר לכל החלופות המוכרות אנו מבקשים להסב את תשומת הלב לחלופה נוספת בפריסה קדימה לפי סעיף 4.3.6 לחוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 - ... ניתן יהיה לפרוס את מענק הפרישה לשנים הבאות, כך ששנת הפריסה הראשונה תהיה זו העוקבת לשנת הפרישה, ובלבד שסך שנות הפריסה, לרבות שנת הפרישה שאליה לא יוחסו ההכנסות מהמענק החייב, לא יעלה על מספר שנות הפריסה שהנישום היה זכאי להן בהתאם לסעיפים 4.3.3 ו- 4.3.4 לחוזר זה. כלומר, נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה אך במקביל, תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה להן הוא זכאי. יובהר כי המחשבון אינו מציג חלופה נוספת זו ואולם היא ניתנת לבחירה.

כל הזכויות שמורות ל- בי. פור תכנון פרישה בע"ממעוניינים לגלות מהי הפריסה האופטימלית עבורכם באמצעותה תשלמו הכי פחות מס ? פריסה אחורה או קדימה ? לכמה שנים ? החל מאיזו שנת מס ? היכנסו לסימולטור 161.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חובת הגשת דוח שנתי בעקבות פריסה (קדימה או אחורה) על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - בקשה דחופה להבהרה - מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - ביום 13.04.2017 - כולל עדכונים שוטפים בנושא מאז ועד היום לרבות העתק מכתב אחרון שהועבר לרו"ח פזית קלימן – סמנכ"לית בכירה – שומה וביקורת – רשות המסים בישראל - ביום 09.05.2022.

פסק הדין - פלוני נגד פקיד שומה גוש דן - ע"מ 59612-02-15 - מיום 18/06/2017 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: פריסה של היוון קצבת אובדן כושר עבודה. פריסה על פני (עד) 6 שנות מס בלבד או יותר ?


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.