דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פיטורין - מדריך המס המלא על פיצויי פיטורים

מדריך המס המלא איך לשלם פחות מס הכנסה על פיצויי פיטורים ומענק פרישה בעת פיטורין או פרישה

 

מקבל פיצויי פיטורים ? אל תשלם מס מיותר !

מאת: רו"ח אמיר גבאי

במקרה של פיטורין, התפטרות, עזיבת מקום עבודה או פרישה, משולמים לך מענקי פרישה ועומדים לרשותך כספים בקופות הגמל אותם צברת במשך שנים רבות של עבודה. כמו כן, החל ממועד הפרישה משולמת לך קצבה חודשית וייתכן והנך זכאי לתשלומים נוספים. רגע לפני עזיבת מקום עבודה או פרישה, אתה נדרש לקבל החלטות שיש להן השפעה מכרעת על היכולת לשמר את ערך כספך לאורך זמן ולהבטיח את בטחונך הכלכלי במהלך כל שנות הפנסיה. הצעד הראשון, לפני קבלת כל החלטה כלכלית אחרת, הינו תכנון מס. תכנון מס נבון בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה חוסך לך עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי המס, הן במועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה והן במהלך כל תקופת הפנסיה.
 
נדגיש, כי לאחר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ולאור השינויים שחלו בכל הקשור למיסוי כספי הפרישה, לרבות כספי פיצויים ופנסיה, כאשר להחלטות של עובד שעזב מקום עבודה אחד ועבר לעבוד במקום עבודה אחר, אפילו 30 שנים לפני גיל פרישה.. יש השלכות על זכויותיו עם הגיעו לגיל פרישה לפי החוק - קבלת ייעוץ מס מאיש מקצוע בעת החלפת מקום עבודה או שינוי קריירה הופכת מ"רשות" ל"חובה"...
 

 

פיטורין, התפטרות, עזיבת עבודה או פרישה - כל הצעדים בדרך למס הכנסה - לחץ על הקישור למידע עדכני - בדבר מילוי טפסי 161 ומיסוי מענקי הפרישה וכספי הפיצויים.

 
 


כמה מס צריך לשלם על פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה ?

שיעור המס החל על מענק פרישה (לרבות מענק הסתגלות, פדיון ימי מחלה ותשלום מענק בגין אי הודעה מוקדמת), מרכיב הפיצויים בקופות השונות, מענק שנים עודפות ורכיב הפיצויים בהחזר דמי הגמולים (ככל שמגיעים לך) הינו שיעור המס השולי שלך וזאת לאחר מימוש פטור מתשלום מס הכנסה, ככל שבחרת לממש אותו, בגובה מכפלת המשכורת הנקובה בטופס 161 (ברוטו) או התקרה (כ- 12,340 ש"ח נכון לשנת המס 2021 - לכל שנת עבודה), כנמוך מביניהן, במספר שנות העבודה (ותק נטו - בניכוי חופשות ללא תשלום).
 
זה המקום להדגיש, כי כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה וכבר שולם עליהם המס בשלב ההפקדה בקופה – הינם "פטורים" ממס והרווחים שנצברו בגינם, חייבים במס לפי שיעור מס קבוע של 15% בלבד (הוראת חוק חדשה החל מינואר 2017, מומלץ לעיין בתלושי השכר האחרונים על מנת לבדוק האם הוראה זו רלבנטית לגביך) - מענק עקב פרישה - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (וחיוב במס של הרווחים שנצברו בגינם) - סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה.האם ניתן להגדיל את הפטור ממס על פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה ?

ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פטור מוגדל. לדוגמא, פקיד השומה רשאי להגדיל את הפטור ממס על מענקי פרישה וכספי פיצויים "באופן אוטומטי" וזאת עד לשיעור של כ-150% מהמשכורת הנקובה בטופס 161 (ברוטו) או עד לתקרה, כ- 12,340 ₪ לכל שנת עבודה נכון לשנת 2021 , כנמוך מביניהם.
     

 איך משולם המס ? מי הוא המשלם ? מהו מועד תשלום המס ?

 
במועד עזיבת מקום עבודה או פרישה כל משלם ינכה את המס מתוך התשלום המשולם לעובד. המשלם יכול להיות המעסיק שלך, קופות הגמל, חברת הביטוח או קרן הפנסיה שלך. כל המס משולם במעמד עזיבת מקום העבודה או הפרישה. נדגיש כי גם במקרים בהם העובד או הפורש ביצע פריסה של מענקי פרישה או כספי פיצויים חייבים במס – כל המס משולם במעמד עזיבת מקום העבודה או הפרישה (תשלום המס נחשב למקדמה בלבד, כאשר ההתחשבנות הסופית נעשית במסגרת חובת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה).
 
כמו כן, גם במקרים בהם העובד או הפורש בחר שלא לבצע פדיון של כספי הפיצויים מקופות הגמל שלו במעמד עזיבת מקום העבודה או הפרישה, עדיין חלה החובה על אותה הקופה לנכות את המס במלואו לפי הוראת רשות המסים, למעט מקרים בהם בחר העובד או הפורש ברצף זכויות פיצויים או ברצף קצבה, בכפוף לכל הכללים ולתקרות הקבועות בחוק.

• בחר העובד ברצף זכויות פיצויים – בכפוף לתקרה הקבועה בחוק, ההתחשבנות עם מס הכנסה ותשלום המס יידחו למועד מאוחר יותר והכל על פי הכללים הקבועים בפקודת מס הכנסה ובהנחיות רשות המסים.

• בחר העובד או הפורש ברצף קצבה – בכפוף לתקרה הקבועה בחוק, לא ינוכה מס מכספי הפיצויים המיועדים לתשלום קצבה. באופן מעשי, תשלום המס על כספי פיצויים שיועדו לתשלום קצבה יבוצע על בסיס הקצבה החודשית, לכשתשולם לפורש, בהתאם לשיעור המס השולי של הפורש בעת קבלת הקצבה ובהתאם למידת זכאותו לפטור ממס על קצבה חודשית (עד לתקרה).
 דרכים להפחתת תשלומי המס

 

פריסת מס

בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, על מנת להקטין את נטל המס על כספי מענקי הפרישה וכספי הפיצויים, בין היתר, ניתן לשקול לפרוס את מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס, על פני (עד) 6 שנים, ניתן לפרוס לאחור או קדימה. זה המקום להדגיש כי במקרים מסוימים פריסת מס עשויה להוות לעובד חרב פיפיות ולכן מומלץ לבחון ביסודיות את הכדאיות של ביצוע הפריסה ואופן ביצוע הפריסה בהתאם לנתונים האישיים של העובד הפורש ובסיוע של איש מקצוע מתאים.איך קובעים את מספר השנים לפריסה ?

 
פריסה לאחור - ניתן לפרוס את החלק החייב במס לאחור - בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה שבשלהן משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים אך לא יותר מ- 6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו מענקי הפרישה וכספי הפיצויים.

פריסה קדימה - יש כלל נוסף, על כל 4 שנות עבודה מגיעה לפורש שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס.
 
כמובן שההחלטה על פני כמה שנים לפרוס את מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס (בכפוף למגבלות) היא של העובד או הפורש ועליו לקבל את ההחלטה בהתאם לצפי ההכנסות העתידיות בשנים שלאחר עזיבת מקום העבודה או הפרישה או להיסטוריית ההכנסות בשנים שלפני עזיבת מקום העבודה או הפרישה, כאמור, ניתן לפרוס לשנים קודמות וניתן לפרוס לשנים הבאות.

 

ממה מושפעת הפריסה ואיך נקבע החיוב הסופי במס על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס ?

 
 
במידה ובחר העובד או הפורש בפריסה קדימה, הפריסה מושפעת מכל הכנסה חייבת במס שולי שיש לעובד או הפורש החל ממועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה. לדוגמא, הכנסה ממקום עבודה חדש, קצבה חודשית (למעט קצבה פטורה ממס) ובמידה ושנת הפריסה הראשונה היא השנה בה עזב את מקום העבודה או פרש, גם פדיון ימי חופשה, תשלומים אחרים ומשכורת שקיבל העובד או הפורש עד למועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה. במקרים בהם העובד או הפורש עזבת את מקום העבודה או פרש לפני גיל הפרישה המוחלט הקבוע בחוק וקיבל דמי אבטלה, גם לדמי האבטלה תהיה השפעה על הפריסה. במילים פשוטות, ההכנסה היחסית החייבת במס ממענקי הפרישה וכספי הפיצויים, בכל אחת משנות הפריסה, מתווספת לכלל ההכנסות של העובד או הפורש ויוצא מכך כי שיעור המס השולי האפקטיבי החל על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים שנפרסו, נגזר מכלל ההכנסות החייבות במס שולי, מכל המקורות, על פי מדרגות המס.
 
זה המקום להזכיר כי יחיד אשר הכנסתו הכוללת החייבת במס, מכל המקורות, בשנת המס עלתה על 647,640 ש"ח (נכון לשנת המס 2021), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת במס העולה על 647,640 ש"ח (נכון לשנת המס 2021) בשיעור של 3%. (לפי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה יש מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 3% נוספים, מעבר לשיעור המס השולי המירבי החל על יחיד בישראל. ייתכן ובהתאם לנתונים האישיים שלך, כל עוד אתה בעל הכנסות גבוהות עליך להביא עניין זה בחשבון באופן הנכון בעת הפעלת שיקול הדעת וקבלת ההחלטה האם לבצע פריסה או לא. (הכנסות גבוהות - הן מעבודה, הן מעסק, הן מקצבה חייבת במס, הן ממענקי פרישה וכספי פיצויים חייבים במס, הן מרווח הון ושבח מקרקעין, אפשר לומר כמעט הכל...חובה לקרוא את הסעיף, הכנסות גבוהות הינן הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה, העולה על 647,640  ש"ח לשנה נכון לשנת המס 2021).
 
(הערה: בשנות מס קודמות עד לשנת 2016 כולל, השיעור היה 2% בלבד אך על הכנסה העולה על סכום גדול יותר מזה נכון להיום, במידת הצורך ניתן להתעדכן בקישור הבא: מדרגות מס הכנסה (שיעור מס שולי) בישראל).האם יש משמעות כספית למועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה במהלך השנה ? מה תהא שנת המס הראשונה בפריסה קדימה ?

 
מועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה במהלך השנה, בחלק המקרים, גם לו יש משמעות כספית, בהתייחס לפריסה קדימה - עזיבת מקום עבודה או פרישה לפני ה- 30 בספטמבר באותה השנה, תביא לכך ששנת הפריסה הראשונה בהכרח תהיה אותה השנה בה העובד עזב את מקום העבודה או פרש ומאחר ובאותה שנת המס היתה לעובד הכנסה מעבודה עד למועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה וייתכן ושולמו לו במועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה תשלומים נוספים כדוגמת פדיון ימי חופשה, ייתכן ושיעור המס השולי שיחול על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס יהיה גבוה יותר (לא בהכרח, מותנה בבדיקת כל הנתונים האישיים של העובד או הפורש).

עזיבת מקום עבודה או פרישה החל מה- 30 בספטמבר באותה השנה (כולל), תביא לכך ששנת הפריסה הראשונה תהיה לפי בחירת הפורש בין 2 החלופות הבאות: השנה בה הוא עזב את מקום העבודה או פרש (שנת הפרישה) או שנת המס הבאה לאחריה, בה ייתכן ולעובד או לפורש צפויה ירידה משמעותית בהכנסה החייבת במס ושיעור המס השולי שלו יהיה נמוך יותר.איך זה עובד ?

פריסת מס - במעמד הגשת הבקשה לפריסה לפקיד השומה אליו אתה שייך לפי איזור מגוריך ובמסגרת אישור פקיד השומה לפריסה, נקבעת שנת הפריסה הראשונה ומקדמה לתשלום המס. ההתחשבנות הסופית נעשית במסגרת חובת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה בגין כל אחת משנות הפריסה (כאשר נדגיש כי לעניין פריסה קדימה, לפי הנחיות רשות המסים, בכל מקרה חלה חובה להגיש דוח שנתי גם בגין השנה בה בוצעה הפריסה).
 
רק בתום כל שנות הפריסה ניתן לדעת מהו סך המס ששולם בפועל, ואולם, כמובן שניתן להעריך את סך המס לתשלום, כבר במועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה, בהתבסס על הנחות חישוב סבירות, תוך קבלת סיוע מאיש מקצוע מתאים.

פריסה קדימה - לדוגמא, מומלץ למי שצפויה לו ירידה בהכנסה החל ממועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה ובמקרים נוספים, בכפוף לבדיקה אישית.

פריסה אחורה – לדוגמא, עשויה להתאים לעובד אשר יצא לחופשה ללא תשלום במהלך השנים שקדמו לשנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה (עד 6 שנים) או לעובד שמשכורתו החודשית היתה קטנה יותר במהלך השנים שקדמו לשנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה ובמקרים נוספים, בכפוף לבדיקה אישית.
 
 
 

מימוש נקודות זיכוי, זיכויים וניכויים כנגד ההכנסה החייבת בשנות הפריסה


בטופס הפריסה 116ג העובד או הפורש הצהיר כי: (בנוסח עד ליום 29/12/2016 בו טרחה רשות המסים להסיר פסקה זו לאחר פניות חוזרות ונשנות מצידנו מהן התעלמה במשך שנים, רשות המסים עדכנה את טופס הבקשה לפריסה (טופס 116ג)).
 
"ידוע לי כי פריסת ההכנסה היא לצרכי חישוב המס בלבד וכי לא אהיה רשאי לקזז כנגד סכום ההכנסה שנפרס, ניכויים ו/או פטורים כלשהם למעט ניכוי או פטור המגיעים כחוק בשנת המס בה נתקבלה ההכנסה אותה אני מבקש לפרוס." הפרשנות שהיתה נהוגה עד 06/2007: אם שנת הפריסה הראשונה הינה גם השנה בה נתקבל המענק / סכום הפיצויים דהיינו שנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה, אזי ניתן לנצל קיזוזים למיניהם, ניכויים, זיכויים ופטורים כנגד סכום הפריסה של אותה השנה ולגביי השנים הבאות לא תינתן האפשרות למעט ניצול נקודות זיכוי שלא נוצלו. אם שנת הפריסה הראשונה הינה השנה שלאחר השנה בה נתקבל המענק / סכום הפיצויים דהיינו לאחר שנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה, אזי לא ניתן לקזז כל קיזוז ולנצל פטורים, זיכויים וניכויים למעט נקודות זיכוי שלא נוצלו. הסיבה לאבחנה- חלק ההכנסה מהפריסה הנזקף לאותה השנה בה הופסקה העבודה הינו נחשב כהכנסה מעבודה לעומת חלק ההכנסה מהפריסה הנזקף לשנים הבאות לא נחשב כהכנסה מעבודה. פרשנות חדשה ניתנה להוראות מס הכנסה בכל הקשור לפריסה ומימוש פטורים כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס לאור פסק דין שניתן ביום 05/06/07 כדלקמן:

בערעורו של שרל שבטון לבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניינו נגד פקיד שומה תל-אביב-יפו 5 ונציבות מס הכנסה (עמה 001017/06) נתבקש בית המשפט להצהיר כי שרל שבטון זכאי לפטור ממס הכנסה בגין מענק פרישה מוקדמת שקיבל ממעבידו, בהתאם להוראות סעיפים 8(ג)(3) ו 9(5) לפקודת מס הכנסה בגין כל חלק מן המענק שנפרס בשנות הפריסה. הערעור מתקבל בכל הנוגע לייחוס מענק הפרישה תוך ניצול תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, כעמדת שרל שבטון. מס הכנסה יערוך חישוב מחדש בהתאם, של הפריסה והכנסות שרל שבטון בשנות הפריסה, וככל שלא נוצלה תקרת הפטור לנכה בשנים אילו בשל הכנסות אחרות מיגיעה אישית, יושב סכום המס ששולם כמקדמה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כקבוע בפקודה. טענת שרל שבטון כי מענק הפרישה הינו תקבול שבהון, נדחית. (טענה נוספת שהועלתה בבית המשפט על ידי שרל שבטון).

לדעתי-

החלטת בית המשפט לאפשר מימוש תקרות הפטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס, במהלך כל שנות הפריסה פתחה פתח לאנשים שעוזבים את מקום עבודתם או פורשים לממש גם קיזוזים,זיכויים וניכויים כנגד החלק החייב במס של מענק הפרישה.

לדוגמא...

קיזוזים – מאחר ולדעתי הפרשנות המקובלת מעתה היא כי החלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס על פני שנות הפריסה מהווה הכנסה חייבת לכל דבר ועניין (ולא מדובר בפריסה טכנית בלבד אשר נועדה רק לצורך התחשבות בשיעורי המס והזיכויים ממנו בלבד) – במידה ונוצר לעובד או לפורש הפסד מעסק שפתח לאחר עזיבתו את מקום העבודה או פרישתו במהלך שנות הפריסה יכול הוא לקזז את ההפסד מהעסק כנגד ההכנסה שמקורה בחלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס על פני שנות הפריסה.

זיכויים – על פי אותו עיקרון, במידה והעובד או הפורש שילם לחברת ביטוח במהלך שנות הפריסה פרמיה לביטוח חייו או חיי בן זוגו יכול הוא לקבל זיכוי לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה כנגד המס שמקורו בחלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס על פני שנות הפריסה. (והכול בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה לרבות תנאי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה).

ניכויים – על פי אותו עיקרון, במידה והעובד או הפורש שילם לקופת גמל (במעמד עצמאי) במהלך שנות הפריסה תשלומים בעד תגמולים או קצבה לטובתו או לטובת בן זוגו יכול הוא לקבל ניכוי לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה כנגד ההכנסה שמקורה בחלק החייב במס של מענק הפרישה שנפרס על פני שנות הפריסה. (והכול בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה לרבות תנאי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה).


נדגיש כי מדובר בפרשנות לפי דעתי בלבד וזאת לאור פס"ד שרל שבטון. המידע מוצג להמחשה בלבד. אין מדובר ברשימה סגורה של קיזוזים, זיכויים ו/או ניכויים אפשריים אלא בדוגמאות בלבד. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים.
 
בהקשר זה ראה עדכון חשוב מאוד מיום 18.08.2011 - החלטת בית המשפט העליון בעניין שרל שבטון:
 


רצף קצבה

 
 
בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה ובאישור פקיד השומה, בעת פיטורים, התפטרות או פרישה - לא ינוכה מס מכספי הפיצויים שנצברו בחברת הביטוח או בקרן הפנסיה ומיועדים לתשלום קצבה חודשית. באופן מעשי, תשלום המס יחול על הקצבה, לכשתשולם במהלך כל תקופת הפנסיה, בהתאם לשיעור המס השולי של הפורש, ולאחר שהובא בחשבון הפטור ממס המגיע לו על הקצבה החודשית, בהתאם לשיעור זכאותו.

          
מה יוצא לך מזה ?

ייעוד כספי הפיצויים למטרת תשלום קצבה (רצף קצבה) מהווה בחלקו תכנון מס לגיטימי ובחלקו עסקה כלכלית ועסקת מימון שמהותה תכנון מקורות ההכנסה לתקופת הפנסיה לכל דבר ועניין, דהיינו -

תכנון מס - חוקי המס קובעים כי כספי פיצויים שיועדו לקצבה לא יובאו בחשבון בעת עזיבת עבודה או פרישה לצורך ההתחשבנות עם מס הכנסה, כלומר לא ישולם מס על סכומים אלו. המס ישולם אם בכלל (בכפוף לשיעור המס השולי של הפורש בתקופת הפנסיה / בעת קבלת הקצבה), יש להביא בחשבון כי קצבה חודשית עד גיל הפרישה על פי החוק חייבת גם בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות עד לתקרה. כחלק מתכנון המס מתבצעת בדיקה איזה פטור כדאי לנצל - פטור על מענקי הפרישה או פטור על קצבה ו/או לשלב בין שני הפטורים.

המהות הכלכלית והמימונית - הרי שדחיית מועד קבלת הכספים לתקופת הפנסיה והויתור על קבלת הכספים במזומן כסכום חד פעמי אל מול קבלת קצבה חודשית לכל החיים ו/או למשך תקופה קצובה והכל על פי תנאי הפוליסה ו/או תקנון קרן הפנסיה היא החלטה כלכלית לכל דבר ועניין המצריכה התחשבות בנתונים האישיים של העובד או הפורש, נתוני ריבית להיוון מקובלים, מקדמי ההמרה לגמלא על פי תנאי הפוליסה ו/או תקנון קרן הפנסיה, תחזית של תשואות עתידיות, מידע בדבר דמי הניהול החלים על קצבה, המס הצפוי על הפנסיה בעתיד, דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות, מקורות ההכנסה הנוספים של הפורש, התבססות על גיל אקטוארי לחישוב ומשתנים רבים נוספים אשר את כולם יש להביא יחד בחשבון בעת קבלת החלטה שכזו כבר במועד עזיבת עבודה או פרישה. לפיכך מומלץ לקבל חוות דעת כלכלית המתחשבת בכל אותם המשתנים מגורם מקצועי וחיצוני שאינו קשור לחברת הביטוח או קרן הפנסיה.
 
 


האם כדאי לבצע רצף קצבה / לייעד פיצויים לקצבה ?

 

במטרה להקטין את נטל המס או אף לפטור את כספי פיצויי הפיטורין ממס לחלוטין, במקרים מסוימים, ניתן לייעד לקצבה את פיצויי הפיטורים החייבים במס, במלואם או בחלקם, ואולם, מומלץ לבחון את הכדאיות בסיוע של מומחה למיסוי שכן עשויה להיווצר כהגדרתי, "גיבנת מס" בעתיד, כלומר ייתכן מצב בו בעת עזיבת עבודה או פרישה לא ישולם מס על כספי הפיצויים שיועדו לקצבה אולם בעת קבלת הקצבה / הפנסיה ישולם מס בשיעור גבוה מדיי במהלך כל תקופת הפנסיה.


האם ניתן להתחרט לאחר שמבצעים רצף קצבה ?

 

תלוי מתי בוצע הייעוד לקצבה, לפני חקיקת חוק ההסדרים (שנת 2000), עובד שעזב את מקום העבודה, היה רשאי למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס ולייעד את יתרת הכספים החייבים במס לקצבה (רצף קצבה). במידה והעובד חזר בו מרצף הקצבה, היה רשאי לקבל פטור נוסף בשיעור של 20% בגין כל שנה החל מהשנה השישית ועד השנה העשירית. התיקון לחוק בשנת 2000 ביטל את האפשרות לקבל פטור נוסף בעת חזרה מרצף קצבה. משמעות הדבר שמי שניצל את תקרת הפטור בעת עזיבת מקום העבודה, לא יוכל שוב ליהנות מפטור נוסף. נדגיש לעניין תחולת התיקון - לגבי מי שעזב את מקום העבודה עד ליום 31.12.1999, וביקש לאחר מכן לחזור בו מרצף קצבה, יחולו הכללים הישנים. לגבי מי שעזב את מקום העבודה החל מיום 1.1.2000, וביקש לאחר מכן לחזור בו מרצף הקצבה, יחולו הכללים החדשים. לגבי חרטה מרצף קצבה (שבוצע לאחר ינואר 2000 ובכלל...) יש הנחיות נוספות עדכניות של רשות המסים, ראה מידע נוסף בעניין זה: חרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9 (7א) (ז) לפקודת מס הכנסה.
 
בהקשר זה יש להזכיר גם את האפשרות לבצע היוון פנסיה בעתיד, בעת הפרישה המוחלטת, (משיכה של כספים בסכום חד פעמי מקופה לקצבה) - ראה באתר פרישה מידע בדבר היוון קצבה לאור תיקון 190 לפקודה לרבות התנאים להיוון וכן מתי "יראו" בהיוון קצבה לכאורה - כחרטה מרצף קצבה !רצף זכויות פיצויים - רצף מעסיקים

 

בכפוף לתקרה הקבועה בחוק, ניתן לדחות את ההתחשבנות עם מס הכנסה ותשלום המס על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים למועד מאוחר יותר (בעת עזיבת מקום העבודה הבא או למועד הפרישה) והכל על פי הכללים הקבועים בפקודת מס הכנסה ובהנחיות רשות המסים. מומלץ לבחון את הכדאיות הטמונה בביצוע מהלך זה בסיוע של איש מקצוע, מומחה למיסוי ופרישה.
 


איך זה עובד ?


מענקי הפרישה יופקדו בקופת גמל וכספי הפיצויים שנצברו בקופות הגמל יושארו בקופות, בכפוף לתקרה לרצף זכויות פיצויים.
 
זה המקום להדגיש כי לא ניתן לממש את הפטור ממס על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים ולדחות את ההתחשבנות על החלק החייב במס בלבד.
 
במהלך 12 החודשים הראשונים מיום עזיבת מקום העבודה – ניתן לצאת מהסדר מס זה – ללא תנאי. בהנחה שאכן מתחילים לעבוד במקום עבודה חדש בתוך 12 החודשים הראשונים מיום עזיבת מקום העבודה, ניתן לצאת מהסדר מס זה גם במהלך 12 חודשים נוספים מיום עזיבת מקום העבודה. אחרת, נקודת היציאה הבאה מהסדר מס זה, היא במועד סיום יחסי עובד מעביד במקום העבודה הבא.
 
נדגיש כי בתום 12 החודשים הראשונים מיום עזיבת מקום העבודה – במידה ולא מתחילים לעבוד במקום עבודה חדש – חובה לצאת מהסדר מס זה. כמו כן, עבודה כעצמאי ולא כשכיר, אינה מהווה עמידה בתנאים לרצף זכויות פיצויים.


יתרונות:


דחיית ההתחשבנות למועד פרישתך הסופית מעבודה, עשויה להביא לחיסכון משמעותי בתשלומי המס על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים בהנחה שהכנסתך בתקופת הפנסיה צפויה להיות קטנה מזו בתקופת עבודתך במקום העבודה החדש.
 
מאחר והחל משנת 2008 כל ההפקדות השוטפות של כספי פיצויים לטובת עובד שכיר הינן למטרת קצבה, תוכל לנצל גם את הפטור ממס, הנוסף, המגיע לך במועד סיום העבודה במקום העבודה החדש לטובת אותם מענקי הפרישה וכספי הפיצויים אשר ההתחשבנות עליהם נדחתה למועד מאוחר יותר.
 
במקרים בהם במועד עזיבת מקום עבודתך העיקרי טרם סיימת לעבוד במקום עבודה נוסף בו עבדת במקביל לעבודתך העיקרית, ייתכן ובחירה ברצף זכויות פיצויים היא הדרך הטובה ביותר להגיע לחיסכון מקסימלי בתשלומי המס, על כלל הכספים המגיעים לך, משני מקומות העבודה, יחד.
 
צירוף תקופות העבודה במקום עבודתך האחרון ובמקום עבודתך הבא יגדיל את מרחב התמרון שלך ועשוי לייצר לך חיסכון עתידי גדול יותר בתשלומי המס.
 
גידול בתנאי השכר במסגרת מקום עבודתך החדש גם הוא עשוי להגדיל את החיסכון במס על הכספים שצברת עד כה (לדוגמא הגדלת תקרת הפטור לכל שנת עבודה,  לה אתה זכאי, בעקבות שכר גבוה יותר במקום העבודה הבא...).
 
דחיית ההתחשבנות עם מס הכנסה מעבר לאפשרות לקיומם של יתרונות רבים נוספים, עשויה להביא לשחיקה של מרכיב המס לאורך זמן. והכל, בכפוף לבדיקה אישית.
 

דגשים:

      
במידה ותוצאת מכפלת משכורתך החודשית במקום העבודה החדש ב- 1.5, קטנה מתקרת הפטור על מענקי פרישה וכספי פיצויים דחיית ההתחשבנות עלולה להביא להקטנת סך הפטור ממס המגיע לך על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים.
 
יש להביא בחשבון כי ככלל, קופת גמל אינה אפיק חיסכון הנושא תשואה מובטחת. אחרי הכל, מדובר בהשקעה בשוק ההון.
 
יש להביא בחשבון שינויים עתידיים בשיעורי המס, ככל שניתן לחזותם.
 
יש לשים לב כי יש  תקרה לרצף זכויות פיצויים.
 
נידרש ליווי מקצועי ומעקב.
 
יש להביא בחשבון את כל ההשלכות של ביצוע מהלך מסוג זה לרבות השלכות על מיסוי הפנסיה החודשית לאחר הפרישה.
 
 

 

תשלומים לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות
 
 

 
 
הכנסה ממענק המשולם לאדם אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, או אגב הפסקת מתן שירותים - סעיף 3(יא) לפקודת מס הכנסה (עדיין בסטטוס הצעת חוק - הליך החקיקה נעצר !).
 
אי תחרות - שמירת סודיות - הגבלת חופש העיסוק - תקופת צינון - האם זה חוקי להגביל את חופש העיסוק של העובד ? מהו שיעור המס החל על תשלומים לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות ? 
 
אי תחרות - חוקים, פסקי דין והיבטי מס

 

פדיון ימי חופשה

על פי פקודת מס הכנסה ניתן לפרוס פדיון ימי חופשה ששולם במועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה על פני (עד) 6 שנות פריסה לאחור בלבד. לדוגמא, פריסה אחורה של פדיון ימי חופשה עשויה להתאים לעובד אשר יצא לחופשה ללא תשלום במהלך השנים שקדמו לשנת הפרישה (עד 6 שנים) או לעובד שמשכורתו החודשית היתה קטנה יותר במהלך השנים שקדמו לשנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה ובמקרים נוספים, בכפוף לבדיקה אישית.

 
 
 
 
מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לפרישה ועזיבת עבודה, הוא מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי מאיש מקצוע מתאים. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע פעולה כלשהיא. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשות המסים על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ובהנחיות.


עזיבת מקום עבודה או פרישה לגמלאות - רשימת מסמכים שחובה לרכז !

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.