דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

כרמל מרדכי נגד המוסד לביטוח לאומי - ב"ל 4169-02-09

האם פנסיית נכות מקרן פנסיה עונה להגדרת קצבת פרישה לפי ס' 175 לחוק הביטוח הלאומי (לצורך קיזוז מול דמי אבטלה).

בית דין אזורי לעבודה בחיפה
20 במאי 2010
ב"ל 4169-02-09 מרדכי נ' המוסד לביטוח לאומיבפני כב' הסגנית נשיא איטה קציר
נציג עובדים – שמואל רהט

התובע
כרמל מרדכי

נגד


הנתבע
המוסד לביטוח לאומי

פסק דין


1. זוהי תביעה לתשלום דמי אבטלה. המחלוקת בין הצדדים הינה סביב פרשנות סעיף 175 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי").

להלן עובדות המקרה:

2. התובע יליד 1955, עבד כחשב שכר בחברת ת.י. תאטראות 2004 בע"מ החל מחודש 8/1982 ועד 2/2007.

3. התובע סבל מאוטם בשריר הלב שהוכר על ידי הנתבע כ"פגיעה בעבודה". ביום 23.7.09 שוגר מכתב הנתבע ובמסגרתו הודעה על החלטת הועדה הרפואית לפיה התובע סובל מ-60% נכות לצמיתות החל מיום 15.11.06.

4. ביום 15.2.07 פרש התובע מעבודתו עקב מצבו הרפואי.

ביום 1.3.07 התובע פנה לנתבע והגיש תביעה לקבלת דמי אבטלה לתאריך קובע 1/3/07.

הנתבע אישר תחילה את התביעה ושילם לתובע דמי אבטלה בסך של 45,825 ₪.

5. בד בבד עם הגשת התביעה לקבלת דמי אבטלה, הגיש התובע לקרן "מקפת החדשה", בה היה מבוטח, ותביעתו אושרה בשיעור של 100% החל מיום 15/2/07 ועד ליום 31/12/07 והתובע קיבל פנסיית נכות בסך של 5,102.28 ₪ ברוטו לחודש.

6. לאחר אישור התביעה בקרן מקפת שיגר הנתבע את מכתבו מיום 7.9.08 ובו נרשם כדלקמן:

"הריני להודיעך כי נמצאת זכאי לדמי אבטלה לחודש 9/2007 אולם מאחר ועל פי תלוש הפנסיה המצוי בידנו הכנסתך מפנסיה גבוהה מדמי אבטלה אינך זכאי לתשלום דמי אבטלה".

7. כפועל יוצא מההחלטה הנ"ל, לתובע נוצר חוב במחלקת אבטלה בגין קבלת דמי אבטלה שלא כדין, והנתבע קיזז סך של 9,736 ₪ מזכאות התובע לגמלת נכות מעבודה על חשבון החוב. את יתרת הסכום החל הנתבע לגבות מהתובע באמצעות הסדר תשלומים עליו חתם התובע ביום 28/9/08.

8. בגין החלטתו זו של הנתבע הגיש התובע את התביעה דנן.
ביום 1.11.09 הופיעו הצדדים לדיון והיות ומדובר בשאלה משפטית ולא עובדתית הסכימו ב"כ הצדדים כי התיק יוכרע בהתבסס על סיכומים שכל צד יגיש מטעמו.

9. לטענת ב"כ התובע הקצבה אותה מקבל התובע מקרן מקפת החדשה איננה עונה על הגדרת "קצבת פרישה" כפי שהוגדרה בסעיף 175 (ד) לחוק הביטוח הלאומי ובפסק הדין עב"ל 629/07 המוסד נ' ברנרד בן משה (פורסם בנבו) (להלן: "פרשת ברנרד").

לעניינינו נטען כי הכוונה ב"קצבת פרישה" שתהיה פנסיה המשולמת לעובד עקב פרישתו מעבודה ולא כמו במקרה עסקינן, שהקצבה משולמת עקב נכות רפואית של התובע.

10. התובע הוסיף וטען שאין מקום לקבל את טענת הנתבע כפי שעלתה בכתב ההגנה, לפיה התובע אינו עונה על הגדרת "מובטל" שבסעיף 165 לחוק הביטוח הלאומי, הן מאחר והנתבע לא העלה את הטענה במכתב הדחייה והן מאחר והתובע כן מוכן לקבל כל "עבודה מתאימה" שתוצע לו על ידי שרות התעסוקה.

11. מנגד, ב"כ הנתבע מבקשת לדחות את התביעה. לדידו, התביעה שהגיש התובע לקבלת דמי אבטלה נדחתה בדין מאחר ושיעור הקצבה שהוא מקבל מקרן מקפת עולה על שיעור דמי אבטלה.

לטענת ב"כ הנתבע, הגדרת "קצבת פרישה מעבודה" לפי סעיף 175 לחוק הביטוח הלאומי, איננה מבדילה בין פנסיית פרישה המשולמת לעובד שפרש מחמת גילו לבין פנסיה לעובד שפרש מחמת נכותו.
עמדה זו תואמת את תכלית החוק בכלל וסעיף 175 לחוק הביטוח הלאומי בפרט ועונה על הקבוע בהלכה הפסוקה.
כמו כן, ההלכה בפרשת ברנרד לא התייחסה לבעייתיות שעולה מנסיבות המקרה עסקינן ולכן אינה חלה בעניינינו.

12. בהתאם לקביעת רופא קרן מקפת, התובע איבד את כושרו לעבוד באופן מלא (קרי, בשיעור של 100%) ולכן אינו עונה על הגדרת "מובטל" שבסעיף 163 (א) לחוק הביטוח הלאומי ולכן לא היה מוכן ומסוגל לעבודה במקצועו ולכן גם מטעם זה, התובע איננו זכאי לדמי אבטלה עפ"י חוק.

לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:

13. לאחר שבחנו את טענות הצדדים הגענו לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל.

14. ההלכה הפסוקה בעניין פרשת ברנרד מחייבת בעניינינו, שכן לאחר עיון בפסקי הדין בפרשה (האזורי והארצי) אינו מראה על כל שוני בין המקרה שם למקרה דנן.

בפרשת ברנרד (כמו בעניינינו) התובע סבל מליקוי רפואי שבגינו נבצר ממנו להמשיך בעבודתו. התובע היה מבוטח על ידי מעבידתו ב"ביטוח מנהלים" ובהתאם לתנאי הפוליסה נמצא זכאי לקבל קצבת נכות חודשית.

15. בשני המקרים (פרשת ברנרד והמקרה דנן) התובעים פרשו מהעבודה טרם הגיעם לגיל פרישה "רשמי" אלא נאלצו לחדול מלעבוד בשל מצבם הרפואי.
יתרה מזאת מצבו הרפואי של התובע הוכר כפגיעה בעבודה על ידי הנתבע ואף נכותו הרפואית נקבעה על ידי ועדה רפואית מטעם הנתבע.

ביה"ד קבע את פירוש המינוח "קצבת פרישה" שבסעיף 175 (ד) לחוק הביטוח הלאומי כדלקמן:

" אין ספק שהמחוקק התכוון שלא ישולמו דמי אבטלה למי שפרש מעבודתו ומקבל קצבת פרישה או גמול פרישה - אשר בלשון העם הן מכונות בשם הכולל "פנסיה".
את כוונתו זו ניתן ללמוד מהגדרת הבטוי קיצבת פרישה :"קיצבה המשתלמת עקב פרישה מעבודה".
כאשר אדם פורש מעבודתו (בין בפרישה בגיל הפרישה "הרשמי" ובין בפרישה מוקדמת בגיל צעיר יותר או עפ"י הסדרים מיוחדים, כגון פרישתם של חיילים משירות הקבע בצה"ל הגם שהדבר נעשה בגיל צעיר בהרבה מגיל הפרישה המקובל במשק העבודה בישראל) והוא מבוטח בביטוח פנסיוני, הוא מקבל "פנסיה" דהיינו, תשלום קצבה חודשית עקב פרישתו מהעבודה.
הדגש הוא על קיצבה המשתלמת עקב הפרישה מהעבודה.

ישנה הצדקה מוסרית וכלכלית לתנאי האמור בסעיף 175 (ד) (1) לחוק, שהרי לא נכפתה על העובד אבטלה, אלא מדובר בפרישתו מהעבודה ובצמוד לכך, כפועל יוצא מכך, הוא מתחיל לקבל תשלומים סדירים קבועים של קיצבת - פרישה.
......
ג. התובע לא פרש מעבודתו עקב הגיעו לגיל פרישה - לא גיל פרישה מוסכם ולא גיל פרישה "רשמי" - אלא נאלץ לחדול מלעבוד בשל מצב רפואי. עובדה זו שנטענה בכתב התביעה ובתצהיר התובע, לא נסתרה ולא הוכחשה ע"י הנתבע (ראה סעיף 2 לסיכומי ב"כ הנתבע).
בגין המצב הרפואי האמור, ומשנמצא כי התובע נאלץ לחדול מעבודתו כשאיבד את כושר השתכרות, נתקימו התנאים המצטברים למימוש זכויותיו על פי פוליסת הבטוח שנערכה ע"י "שילוח", היא הפוליסה "לבטוח אובדן כושר עבודה" (ת/1).
בהתאם לתנאי הפוליסה (ראה סעיף 2.15 לפוליסה, על כל סעיפיו הקטנים) החלה שילוח לשלם לתובע תגמולי בטוח (ראה סעיף 1 וסעיף 2.8 לפוליסה) חודשיים.
ודוק: מדובר "בסכום התגמול החודשי לשיפוי במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה...". (הדגשה שלי א.ע.) כאמור בסעיף 2.8. התשלומים החודשיים המכונים "תגמולי ביטוח" נעשו לא בגין הפרישה מהעבודה, כטענת הנתבע, אלא כשיפוי בגין אובדן מוחלט של כושר העבודה.

ד. ......."

16. ב"כ הנתבע טוענת כי במקרה של פרשת ברנרד הביטוח היה ביטוח "פרטי" ואילו במקרה שלנו הינו ביטוח פנסיוני סוציאלי. איננו מקבלים טענה זו מאחר והתשלום שקיבל התובע מקרן מקפת הינו בגין נכותו ומצבו הרפואי ולא בגין פרישתו מעבודה.

17. ביטוי מובהק להבדל בין שתי הקצבאות נמצא בדו"ח קרן מקפת (נספח ז' לסיכומים) בפרק "ריכוז כיסויים ביטוחיים ליום 1.1.2007" ברובריקה של "משכורת קובעת לפנסיית נכות ושאירים" נרשם 13834 (₪) וברובריקה של "אומדן פנסיית זקנה צפויה על בסיס היתרה הצבורה" רשום 1248 (₪). עינינו הרואות שקיים הבדל משמעותי בין שתי הקצבאות ולכן הקצבה שמקבל התובע איננה קצבת פנסיה אלא קצבת נכות שמשולמת לתובע עקב מצבו הרפואי ולכן אינה עונה על הגדרת "קצבת פרישה" שבסעיף 175 לחוק הביטוח הלאומי.

18. הנתבע מעלה נימוק נוסף לדחיית התביעה, לפיו התובע איננו עונה על הגדרת "מובטל" שבסעיף 163 (א) לחוק הביטוח הלאומי.

19. מלבד היות הטענה הרחבת חזית אסורה מאחר שהנתבע לא העלה את הנימוק במכתב הדחייה, הרי שגם לגופה דינה דחייה.

20. התובע הוכר כנכה עבודה וועדה רפואית מטעם הנתבע קבעה כי התובע סובל מ- 60% נכות רפואית צמיתה. לא הוצג בביה"ד מסמך כלשהו כי התובע עמד בפני רופא תעסוקתי ששלל את יכולתו המלאה לעבוד. התובע מעולם לא טען כי איננו מוכן לעבוד בעבודה המתאימה למגבלותיו הרפואיות.

21. לאור האמור לעיל, איננו מקבלים את עמדת הנתבע לפיה יש להסתמך בעניין זה על קביעת רופא קרן מקפת בעניין נכותו של התובע (100% נכות). לא הוכח בביה"ד מהם הקריטריונים שבגינם נקבעה נכות התובע במסגרת הקרן וגם כן לא הוכח מהי ההשפעה של הנכות על כושר התובע לעבוד.

22. אשר על כן, אנו קובעים כי תשלום בגין אובדן כושר עבודה עד גיל הפרישה לא יכול להיחשב לקצבת פרישה שנועדה לכסות את תקופת הפרישה מכאן ואילך ולכן התובע וזכאי לתשלום דמי אבטלה, ללא קיזוז הקצבה החודשית אותה קיבל מקרן מקפת החדשה.

דין התביעה – להתקבל בזאת.

על הנתבע להשיב לתובע את דמי האבטלה שנגבו בחזרה מהתובע הן על דרך הקיזוז מזכאותו לגמלת נכות מעבודה, והן על דרך הסדר התשלומים עליו חתם התובע ביום 28/9/08, תוך 30 יום מהיום, וזאת משקבענו לעיל כי התובע זכאי לקבל דמי אבטלה מלאים כדין..

23. כמו כן, על הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום אחרת ישא הסך הנ"ל הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום מתן פסה"ד ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 20/5/10, ז בסיוון תש"ע , בהעדר הצדדים.


5129371

ה איטה קציר 54678313
54678313
א. קציר
סגנית נשיא שמואל רהט
נציג עובדים


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.