דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 - דוגמאות אישורים מס הכנסה

קו הפרדה אדום

דוגמאות לאישורים שונים של רשות המסים - פקיד השומה באיזור המגורים או נציבות מס הכנסה מחלקת קופות גמל - עזיבת מקום עבודה, פטירה של עובד, פרישה ויציאה לפנסיה ואירועים דומים.

 
בעת עזיבת מקום עבודה חלה חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 חתום על ידו. כמו כן, נדרש העובד למלא ולמסור לפקיד השומה באיזור מגוריו טפסים נוספים המשקפים את החלטותיו ובחירותיו, כדוגמת טופס 161א, טופס 116ג, טופס 161ד... גם שאירים במקרה פטירה של העובד נדרשים למלא ולמסור טפסים למס הכנסה, כמו לדוגמא, טופס 161ב.
 
לאחר הגשת הטפסים לפקיד השומה / מס הכנסה (טפסים מס הכנסה) יפיק הרפרנט במשרד פקיד השומה עבור העובד (או שאירים של עובד במקרה פטירה), המעסיק וכל אחד מהמשלמים השונים (הקופות השונות) את האישורים הרלבנטיים.
 
להלן דוגמאות לאישורים:
 
אישור קבלת טופס 161 וניכוי מס במקור - אישור עבור המעביד על קבלת טופס 161
 
אישור קבלת טופס 161א על פרישה מעבודה - אישור עבור העובד על קבלת טופס 161א
 
ניכוי מס במקור ממענק פרישה  - אישור ניכוי מס במקור עבור כל אחד מהמשלמים (הקופות) בנפרד
 
אישור לנישום על יעוד סכומים לפיצויים (רצף) - אישור עבור העובד לביצוע רצף זכויות פיצויים *
 
* (כאשר האישור מופק על ידי נציבות מס הכנסה בירושלים -  מתכונתו שונה - להלן קישור לשתי דוגמאות עדכניות - אישור לרצף זכויות פיצויים , אישור לרצף מעסיקים (בדוגמאות של האישורים ניתן לראות גם אישור לרצף קצבה וקביעת סכומים חייבים במס, שמעבר לתקרה)).
 
אישור לנישום על יעוד סכומים לקיצבה (רצף) - אישור עבור העובד לביצוע רצף קיצבה
 
הודעה למשלם על יעוד סכומים לקצבה (רצף) - אישור עבור הקופה לביצוע רצף קיצבה

אישור על יעוד סכומים לקצבה (רצף קצבה) בגין כספי השלמת פיצויים במזומן - אישור עבור העובד, הקופה והמעסיק לביצוע רצף קיצבה בהתייחס לכספי השלמת פיצויים המופקדים בקופת גמל לקצבה בסמוך למועד הפרישה (בסמוך למועד הפרישה = עד כ- 3 חודשים מיום הפרישה) (האישור  הופק על ידי נציבות מס הכנסה בירושלים).
 
אישור על פריסת מענק חייב - אישור המיועד עבור העובד בלבד - על פריסת מענק חייב (פריסת מס) - יש לצרף לדוח השנתי בכל אחת משנות הפריסה. במקרה של פריסה אחורה יופק אישור ידני על ידי הרפרנט במשרד פקיד השומה.
 
קביעת שיעור הניכוי מתשלום פיצויים שחוייבו בשווי מס - רלבנטי במקרים מסוימים ובכל מקרה רק למי שסיים לעבוד במקום עבודתו החל מיום 1 בינואר 2017 ואילך (למידע נוסף - עדכון חשוב לעובדים שעוזבים את מקום העבודה החל מיום 1 בינואר 2017).
 
קביעת שיעור הניכוי מתשלום היוון קצבה - אישור היוון קצבה פטור ממס וכן הנחיה לגבי החלק החייב במס ככל שישנו, מעבר לסכום הפטור. דוגמא לאישור כאשר בקופה היו אך ורק כספי תגמולים (ללא רכיב פיצויים).
 
קביעת שיעור הניכוי מתשלום היוון קצבה - אישור היוון קצבה פטור ממס וכן הנחיה לגבי החלק החייב במס ככל שישנו, מעבר לסכום הפטור. דוגמא לאישור כאשר בקופה היו גם כספי תגמולים וגם כספי פיצויים תחת הסדר מס של רצף קצבה (למידע נוסף - היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים - עמדת רשות המסים).
 
אישור קיבוע זכויות - אישור לקביעת סכום ההיוון הפטור של הקצבה וקביעת שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה - אישור עבור הפורש, בעקבות מסירת טופס 161ד על כל נספחיו לפקיד השומה בגיל הזכאות כהגדרתו בחוק (גיל הפרישה כקבוע בחוק או הגיל בו החל הפורש לקבל פנסיה בפועל, כגדול מביניהם) - דוגמא לאישור קיבוע זכויות כאשר שיעור הפטור לו זכאי הפורש הוא קרוב לשיעור המינימלי.
 
אישור תיאום מס - בין שתי פנסיות - שני משלמי פנסיה שונים, שני אישורים - במסגרת האישור הראשון ניתן לראות את הפטור ממס לו זכאי הפורש בשנת המס בעקבות ביצוע הליך קיבוע הזכויות מול פקיד השומה.  דוגמא לאישור קיבוע זכויות כאשר שיעור הפטור לו זכאי הפורש הוא קרוב לשיעור המינימלי.
 
אישור קיבוע זכויות - אישור לקביעת סכום ההיוון הפטור של הקצבה וקביעת שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה - אישור עבור הפורש, בעקבות מסירת טופס 161ד על כל נספחיו לפקיד השומה בגיל הזכאות כהגדרתו בחוק (גיל הפרישה כקבוע בחוק או הגיל בו החל הפורש לקבל פנסיה בפועל, כגדול מביניהם) - דוגמא לאישור קיבוע זכויות כאשר שיעור הפטור לו זכאי הפורש הוא השיעור המקסימלי.
 
אישור תיאום מס - בין שתי פנסיות - שני משלמי פנסיה שונים, שני אישורים - במסגרת האישור הראשון ניתן לראות את הפטור ממס לו זכאי הפורש בשנת המס בעקבות ביצוע הליך קיבוע הזכויות מול פקיד השומה.  דוגמא לאישור קיבוע זכויות כאשר שיעור הפטור לו זכאי הפורש הוא השיעור המקסימלי.
 
אישור קיבוע זכויות - אישור לקביעת סכום ההיוון הפטור של הקצבה וקביעת שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה - אישור עבור הפורש, בעקבות מסירת טופס 161ד על כל נספחיו לפקיד השומה - דוגמא לאישור קיבוע זכויות הכולל במסגרתו היוון קצבה.
 
אישור קיבוע זכויות - אישור "לשריון" פטור מתשלום מס בעתיד (ליום בו יגיעו לסיומם יחסי עובד מעביד) על מענק שנים עודפות שהופקד בחשבון לרצף זכויות פיצויים בקופת גמל לפי בקשת העמית ולא שולמו לו במזומן ישירות לחשבון הבנק שלו עם הגיעו לגיל פרישה כחוק, במועד בו החל לקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה הותיקה (מועד אשר קדם ליום סיום יחסי עובד מעביד, במקרה זה מקבל הקצבה ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה גם לאחר הגיעו לגיל הפרישה כחוק והתחלת קבלת הקצבה החודשית מקרן הפנסיה הותיקה) וקביעת שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה - אישור עבור הפורש, בעקבות מסירת טופס 161ד על כל נספחיו לפקיד השומה - דוגמא לאישור קיבוע זכויות הכולל במסגרתו התייחסות למענקים פטורים עתידיים לתקופת עבודה עד גיל הזכאות.
 
 
מדובר בדוגמאות בלבד - דוגמאות מתוך מסמך הנחיות רשות המסים או דוגמאות של אישורים אמיתיים.
 
האם יש יתרון ליועץ מס או לרואה חשבון בפניה לרשות המסים או בעריכת בקשות ומילוי טפסים אותם עליי למסור לפקיד השומה באיזור מגוריי (או לנציבות מס הכנסה) כחלק מתהליך פרישתי ממקום עבודתי ?
 
במצב אופטימלי, לא צריך היה להיות כל יתרון, לא אמור היה להיות כל הבדל, הרפרנט במשרד פקיד השומה אמור היה לספק לעובד הפורש ממקום עבודתו את כל המידע ואף להעניק לו שירות אופטימלי. ואולם, במציאות היום יומית בה חוקי המס משתנים חדשות לבקרים ונדרשות מיומנות ובקיאות בתכנוני המס שיאפשרו לעובד הפורש לחסוך חיסכון מקסימלי בתשלומי המס על מענקי הפרישה, כספי הפיצויים, כספי הפנסיה והתגמולים, במציאות בה לאדם הסביר אין את הכלים להתמודדות מקצועית מול הרפרנט במשרד פקיד השומה ואין לו את היכולת העצמאית לקבל את ההחלטות הטובות ביותר תוך ביצוע בדיקות כדאיות מקדימות וסימולציות בהתאם לפרופיל האישי שלו, בהתחשב בעובדה כי ישנה הנחיה גורפת ומפורשת לפקידי השומה שלא לייעץ לנישום בנושאים אלו ובכלל, בהתחשב בשכיחות הגבוהה לצערי של טעויות הנופלות באישורי פקיד השומה והעדר בקיאות עדכנית של חלק מפקידי השומה בהוראות החוק ובאשר לאופן יישומן בשל השינויים התכופים בחוקי המס ובהנחיות רשות המסים, מוטב עובד הפורש לקבל ייעוץ מס מקצועי וליווי, מאיש מקצוע מתאים.
 
מומלץ לבצע השוואות מדוקדקות בין כל חלופות המיסוי בטרם בוחרים במסלול מיסוי כספי הפרישה המועדף ורצוי להסתייע ביועץ מס בפרישה בעל רקע מקצועי בתחומי המימון, הפנסיה והמס כאחד.
 
 
מידע זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים למיסוי בעת עזיבת עבודה או פרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד, בחירת מסלול המיסוי בפרישה הינה על פי שיקול דעתו הבלעדי של העובד. נקיטה בפעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת יעוץ מס בפרישה וליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
 


בין פקיד השומה לבין חברת הביטוח - בין הפטיש לסדן - סיימתם לעבוד במקום עבודה ? לימדו מניסיונם של אחרים - איך להימנע מטרטורים מיותרים בין פקיד השומה לבין חברת הביטוח

דוגמאות לאישורי פקיד שומה המחייבים קבלת אישור ניכוי מס במקור מהקופות הרלבנטיות במקרה של הגשת דוח שנתי למס הכנסה - כולל דוגמאות לאישור ניכוי מס במקור המתקבל מקופות הגמל, מחברות הביטוח ומקרנות הפנסיה

שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.