דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 - דוגמאות אישורים מס הכנסה

קו הפרדה אדום

דוגמאות לאישורים שונים של מס הכנסה - פקיד השומה או נציבות מס הכנסה מחלקת קופות גמל - עזיבת מקום עבודה, פטירה של עובד, פרישה ויציאה לפנסיה ואירועים דומים.

 
בעת עזיבת מקום עבודה חלה חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 חתום על ידו. כמו כן, נדרש העובד למלא ולמסור למעסיק או לפקיד השומה באיזור מגוריו (תלוי במקרה)  את חלק ב' ("הודעת העובד") בטופס 161 החדש ו/או טפסים נוספים בהם באות לידי ביטוי החלטותיו ובחירותיו, כדוגמת טופס 161א (במקרים בהם מדובר בטופס 161 הישן), טופס 116ג, טופס 161ד... גם שאירים במקרה פטירה של העובד נדרשים למלא ולמסור טפסים למס הכנסה, כמו לדוגמא, טופס 161ב.
 
באותם המקרים בהם מבוצעת פניה לפקיד השומה, לאחר הגשת הטפסים לפקיד השומה / מס הכנסה (טפסים מס הכנסה) יפיק הרפרנט במשרד פקיד השומה עבור העובד (או שאירים של עובד במקרה פטירה), המעסיק וכל אחד מהמשלמים השונים (לרבות הקופות השונות) את האישורים הרלבנטיים.
 
להלן דוגמאות לאישורים:
 
אישור קבלת טופס 161 וניכוי מס במקור - אישור עבור המעסיק על קבלת טופס 161 והנחיות לניכוי מס במקור ממענקי פרישה ומכספי פיצויים המשולמים במזומן
 
אישור קבלת טופס 161א על פרישה מעבודה - אישור עבור העובד על קבלת טופס 161א וריכוז כל מענקי הפרישה וכספי הפיצויים הפטורים ממס וחייבים במס

ניכוי מס במקור מפיצויי פרישה מקופה אישית לפיצויים - אישור ניכוי מס במקור עבור כל אחד מהמשלמים (הקופות) בנפרד

ניכוי מס במקור מפיצויי פרישה מקופה לקצבה - אישור ניכוי מס במקור עבור כל אחד מהמשלמים (הקופות) בנפרד
 
אישור לנישום על יעוד סכומים לפיצויים (רצף פיצויים) - אישור עבור העובד לרצף זכויות פיצויים *

הודעה למשלם על יעוד סכומים לפיצויים (רצף פיצויים) - אישור עבור הקופה לרצף זכויות פיצויים *
 
* (כאשר האישור מופק על ידי מחלקת קופות גמל בנציבות מס הכנסה בירושלים -  מתכונתו שונה - להלן קישור לדוגמא עדכנית - אישור לרצף זכויות פיצויים).

אישור לחזרה מרצף זכויות פיצויים - אישור עבור הקופה לרצף זכויות פיצויים לצורך ניכוי מס במקור

 
הודעה למשלם על יעוד סכומים לקצבה (רצף קצבה) - אישור עבור הקופה לרצף קצבה

אישור על יעוד סכומים לקצבה (רצף קצבה) בגין כספי השלמת פיצויים במזומן - אישור עבור העובד, הקופה והמעסיק לביצוע רצף קיצבה בהתייחס לכספי השלמת פיצויים המופקדים בקופת גמל לקצבה בסמוך למועד הפרישה (בסמוך למועד הפרישה = עד כ- 3 חודשים מיום הפרישה) (האישור  הופק על ידי נציבות מס הכנסה בירושלים).

אישור על פריסת מענק פרישה חייב במס (פיצויים חייבים במס) - יש לצרף לדוח השנתי בכל אחת משנות הפריסה.

אישור על פריסת מענק פרישה חייב במס אחורה - אישור ידני - יש לצרף לדוח השנתי בכל אחת משנות הפריסה.

אישור על פריסת היוון קצבה חייב במס - יש לצרף לדוח השנתי בכל אחת משנות הפריסה.

 
קביעת שיעור הניכוי מתשלום פיצויים שחוייבו בשווי מס - רלבנטי במקרים מסוימים ובכל מקרה רק למי שסיים לעבוד במקום עבודתו החל מיום 1 בינואר 2017 ואילך (למידע נוסף - עדכון חשוב לעובדים שעוזבים את מקום העבודה החל מיום 1 בינואר 2017).
 
ניכוי מס במקור מתשלומים בגין היוון קצבה - אישור להיוון קצבה פטור ממס וכן הנחיה לגבי החלק החייב במס ככל שישנו
 
אישור קיבוע זכויות - אישור לקביעת סכום ההיוון הפטור של הקצבה וקביעת שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה - אישור עבור הפורש, בעקבות מסירת טופס 161ד על כל נספחיו לפקיד השומה בגיל הזכאות כהגדרתו בחוק (גיל הפרישה כקבוע בחוק או הגיל בו החל הפורש לקבל פנסיה בפועל, כגדול מביניהם) - דוגמא לאישור קיבוע זכויות כאשר שיעור הפטור לו זכאי הפורש הוא קרוב לשיעור המינימלי.
 
אישור תיאום מס - בין שתי פנסיות - שני משלמי פנסיה שונים, שני אישורים - במסגרת האישור הראשון ניתן לראות את הפטור ממס לו זכאי הפורש בשנת המס בעקבות ביצוע הליך קיבוע הזכויות מול פקיד השומה.  דוגמא לאישור קיבוע זכויות כאשר שיעור הפטור לו זכאי הפורש הוא קרוב לשיעור המינימלי.
 
אישור קיבוע זכויות - אישור לקביעת סכום ההיוון הפטור של הקצבה וקביעת שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה - אישור עבור הפורש, בעקבות מסירת טופס 161ד על כל נספחיו לפקיד השומה בגיל הזכאות כהגדרתו בחוק (גיל הפרישה כקבוע בחוק או הגיל בו החל הפורש לקבל פנסיה בפועל, כגדול מביניהם) - דוגמא לאישור קיבוע זכויות כאשר שיעור הפטור לו זכאי הפורש הוא השיעור המקסימלי.
 
אישור תיאום מס - בין שתי פנסיות - שני משלמי פנסיה שונים, שני אישורים - במסגרת האישור הראשון ניתן לראות את הפטור ממס לו זכאי הפורש בשנת המס בעקבות ביצוע הליך קיבוע הזכויות מול פקיד השומה.  דוגמא לאישור קיבוע זכויות כאשר שיעור הפטור לו זכאי הפורש הוא השיעור המקסימלי.
 
אישור קיבוע זכויות - אישור לקביעת סכום ההיוון הפטור של הקצבה וקביעת שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה - אישור עבור הפורש, בעקבות מסירת טופס 161ד על כל נספחיו לפקיד השומה - דוגמא לאישור קיבוע זכויות הכולל במסגרתו היוון קצבה.
 
אישור קיבוע זכויות - אישור "לשריון" פטור מתשלום מס בעתיד (ליום בו יגיעו לסיומם יחסי עובד מעביד) על מענק שנים עודפות שהופקד בחשבון לרצף זכויות פיצויים בקופת גמל לפי בקשת העמית ולא שולמו לו במזומן ישירות לחשבון הבנק שלו עם הגיעו לגיל פרישה כחוק, במועד בו החל לקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה הותיקה (מועד אשר קדם ליום סיום יחסי עובד מעביד, במקרה זה מקבל הקצבה ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה גם לאחר הגיעו לגיל הפרישה כחוק והתחלת קבלת הקצבה החודשית מקרן הפנסיה הותיקה) וקביעת שיעור הפטור מתקרת הקצבה המזכה - אישור עבור הפורש, בעקבות מסירת טופס 161ד על כל נספחיו לפקיד השומה - דוגמא לאישור קיבוע זכויות הכולל במסגרתו התייחסות למענקים פטורים עתידיים לתקופת עבודה עד גיל הזכאות.
 
 
מדובר בדוגמאות בלבד - דוגמאות מתוך מסמך הנחיות רשות המסים או דוגמאות של אישורים אמיתיים.
 
האם יש יתרון ליועץ מס או לרואה חשבון בפניה לרשות המסים או בעריכת בקשות ומילוי טפסים אותם עליי למסור לפקיד השומה באיזור מגוריי (או לנציבות מס הכנסה) כחלק מתהליך פרישתי ממקום עבודתי ?
 
במצב אופטימלי, לא צריך היה להיות כל יתרון, לא אמור היה להיות כל הבדל, הרפרנט במשרד פקיד השומה אמור היה לספק לעובד הפורש ממקום עבודתו את כל המידע ואף להעניק לו שירות אופטימלי. ואולם, במציאות היום יומית בה חוקי המס משתנים חדשות לבקרים ונדרשות מיומנות ובקיאות בתכנוני המס שיאפשרו לעובד הפורש לחסוך חיסכון מקסימלי בתשלומי המס על מענקי הפרישה, כספי הפיצויים, כספי הפנסיה והתגמולים, במציאות בה לאדם הסביר אין את הכלים להתמודדות מקצועית מול הרפרנט במשרד פקיד השומה ואין לו את היכולת העצמאית לקבל את ההחלטות הטובות ביותר תוך ביצוע בדיקות כדאיות מקדימות וסימולציות בהתאם לפרופיל האישי שלו, בהתחשב בעובדה כי ישנה הנחיה גורפת ומפורשת לפקידי השומה שלא לייעץ לנישום בנושאים אלו ובכלל, בהתחשב בשכיחות הגבוהה לצערי של טעויות הנופלות באישורי פקיד השומה והעדר בקיאות עדכנית של חלק מפקידי השומה בהוראות החוק ובאשר לאופן יישומן בשל השינויים התכופים בחוקי המס ובהנחיות רשות המסים, מוטב עובד הפורש לקבל ייעוץ מס מקצועי וליווי, מאיש מקצוע מתאים.
 
מומלץ לבצע השוואות מדוקדקות בין כל חלופות המיסוי בטרם בוחרים במסלול מיסוי כספי הפרישה המועדף ורצוי להסתייע ביועץ מס בפרישה בעל רקע מקצועי בתחומי המימון, הפנסיה והמס כאחד.
 
 
מידע זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים למיסוי בעת עזיבת עבודה או פרישה והוא מובא כאן להמחשה בלבד, בחירת מסלול המיסוי בפרישה הינה על פי שיקול דעתו הבלעדי של העובד. נקיטה בפעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת יעוץ מס בפרישה וליווי מקצועי מאיש מקצוע. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
 


בין פקיד השומה לבין חברת הביטוח - בין הפטיש לסדן - סיימתם לעבוד במקום עבודה ? לימדו מניסיונם של אחרים - איך להימנע מטרטורים מיותרים בין פקיד השומה לבין חברת הביטוח

דוגמאות לאישורי פקיד שומה המחייבים קבלת אישור ניכוי מס במקור מהקופות הרלבנטיות במקרה של הגשת דוח שנתי למס הכנסה - כולל דוגמאות לאישור ניכוי מס במקור המתקבל מקופות הגמל, מחברות הביטוח ומקרנות הפנסיה

הצגת העתק אישורי מס הכנסה (אישורי פקיד שומה) שהופקו בעת סיום עבודה - באיזור האישי באתר מס הכנסה - הודעת רשות המסים בישראל מיום 09/11/2022 - הדרך הקלה לאתר ולשחזר אישורי מס הכנסה חסרים מיום סיום עבודה במקומות עבודה קודמים בלי שיעלה הצורך בביקור במשרד פקיד השומה

הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.