דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

טופס 161 הודעת מעביד על פרישה של עובד

קו הפרדה אדום

טופס 161

הודעת מעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות. זהו טופס הדיווח על סיום יחסי עובד - מעביד, המפרט בין היתר את כספי פיצויי הפיטורים שנצברו בקופות השונות של העובד, מענקי הפרישה וכספי השלמת פיצויים ככל שהעובד זכאי להם, בחלק מהמקרים גם תשלומי פנסיה חודשית ותשלומים נוספים ופרטים מלאים בנוגע לתקופת עבודתו של העובד אצל המעסיק. יש להעביר טופס זה לפקיד השומה. מומלץ לעיין בכל ההנחיות בגב הטופס.

 
(יש לשים לב כי ייתכנו שינויים בהתייחס להנחיות אלו לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה, מומלץ לעקוב).


(עדכון 12/2018)

טופס 161 - הנחיות מס הכנסה למילוי טופס 161 לאור שינויים ביתרות הפיצויים בקופות

(עדכון 12/2008) 

טופס 161 - נתוני פדיון פיצויים על פי טופס 161 - הנחיות לקופות הגמל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה

(עדכון 09/2009) (פורסם באתר מס הכנסה 12/2009).

טופס 161א

הודעת עובד עקב פרישה מעבודה. זהו טופס שיש למלא במקביל להודעת המעביד.

טופס 161א - הודעת עובד - הבהרה למעבידים - אי חובת מילוי הטופס

טופס 161ב

   
הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מוות. זהו טופס שיש למלא במקביל להודעת המעביד ולמסור לפקיד השומה.


מס על כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק - טבלת השוואה בין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים – מיום 13/07/2011 (שבוטל!) לבין הוראות חוזר מס הכנסה מס' 2/2022 - סעיף 8(ג) לפקודה – פריסת הכנסה – מיום 02/06/2022 (שבתוקף מיום פרסומו) - לעניין אופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים ומענקים שנתקבלו עקב מוות של עובד במהלך יחסי עובד-מעסיק.

 

טופס 116ג

  
טופס בקשה לפריסה של כספי הפיצויים / מענקי הפרישה החייבים במס על פני מספר שנים, (הטופס משמש גם לבקשה לפריסה של היוון קצבה, הפרשי שכר, הפרשי קצבה ופדיון ימי חופשה על פי הכללים החלים עליהם). בין היתר, הטופס משמש, במקרה של פריסה קדימה, לצורך קביעת גובה המקדמה בגין תשלומי המס על כספים אלו עד להתחשבנות הסופית באמצעות הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה ("פריסת מס"). יש להגיש את הטופס לפקיד השומה. ראה הסברים מלאים על פריסה באתר פרישה.
 

טופס 160

  
טופס המפרט את פריסת כספי פיצויים / מענקי פרישה החייבים במס על פני מספר שנים. במקרה של פריסה קדימה, גם לצורך קביעת גובה המקדמה בגין תשלומי המס על כספים אלו עד להתחשבנות הסופית באמצעות הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה. הטופס מתקבל מפקיד השומה לאחר ביצוע הפריסה ויש לצרפו לדוח השנתי שיש חובה להגישו בכל אחת משנות הפריסה. (טופס זה מתקבל גם כאשר מבצעים פריסה של הכנסות אחרות הניתנות לפריסה כגון פריסה של היוון קצבה חייב במס...).

טופס 160 - דוגמא לטופס 160 ידני, דוגמא לטופס 160 ממוחשב - אישור פקיד שומה לפריסה

 

טופס 161ג

  
טופס הודעה על חזרה מרצף פיצויים או חרטה מרצף קצבה. טופס זה ימולא ע"י עובד המבקש לחזור בו מרצף פיצויים או מרצף קצבה.
 

טופס 161ד

  
בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה. טופס זה ימולא על ידי פורש לפנסיה, בגיל הזכאות.


טופס 161א – טופס הודעת עובד ערב פרישה מעבודה (הפסקת עבודה), הטופס ימולא ע"י העובד שסיים עבודתו אצל המעסיק הרלבנטי, במסגרת זו מודיע העובד לפקיד השומה על החלטותיו בהתייחס לכספי פיצויים, מענקי פרישה, זכויות פנסיה והיוון קצבה.
 
טופס 161ב – טופס הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מותו של העובד, הטופס ימולא ע"י בן זוגו של עובד שנפטר, ובהעדר בן זוג – ע"י מי שהוסמך על פי דין לטפל בעיזבונו של העובד שנפטר.

טופס 116ג – טופס בקשה לפריסת מענקי פרישה חייבים במס או היוון קצבה חייב במס, ואף גם לפריסת הפרשי שכר, הפרשי קצבה ופדיון חופשה.

טופס 161ג – הודעה על חזרה מרצף פיצויים או רצף קצבה. טופס זה ימולא ע"י עובד המבקש לחזור בו מרצף פיצויים או קצבה.
  
טופס 161ד - בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - טופס בקשה של פורש לגמלאות לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה החל מגיל הזכאות.
 

תוך כמה זמן חובה על המעסיק למסור לעובד טופס 161 ? התייחסות בית הדין הארצי לעבודה מיום 31/03/2020 לעניין המועד החוקי בפועל למסירת טופס 161 לעובד
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.