דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3), התשע"ב–2011

חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3), התשע"ב–2011 *

תיקון סעיף 6

1.

בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 [1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6(3), במקום "1950" יבוא "1955".

תיקון כותרת
פרק ד'

2.

בכותרת פרק ד' לחוק העיקרי, במקום "1950" יבוא "1955".

תיקון סעיף 9

3.

בסעיף 9 לחוק העיקרי –

   

(1) בסעיף קטן א –

     

(א) בפסקה (1) במקום "1950" יבוא "1955";

     

(ב) בפסקה (2) במקום "כ"ח בסיון התשע"א (30 ביוני 2011)" יבוא "כ"ד בסיוון התשע"ו (30 ביוני 2016)";

   

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "ב' בתשרי התשע"ב (30 בספטמבר 2011)" יבוא "כ"ז באלול התשע"ו (30 בספטמבר 2016)";

   

(3) בסעיף קטן (ג) במקום "ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011)" יבוא "ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016)".

תיקון התוספת

4.

בתוספת לחוק העיקרי –

   

(1) בחלק א', בכותרת, המילים "גיל פרישה חובה לגבי גבר ואישה שנולדו עד חודש אפריל 1942" – יימחקו;

   

(2) בחלק ב' –

     

(א) במקום "עד דצמבר 1949" יבוא "עד דצמבר 1954";

     

(ב) במקום הקטע החל במילים
"ינואר עד אוגוסט 1950 62 ו-4 חודשים"
ועד המילים
"מאי 1953 ואילך 64" יבוא:

     

"ינואר עד אוגוסט 1955 62 ו-4 חודשים

     

ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 62 ו-8 חודשים

     

מאי עד דצמבר 1956 63

     

ינואר עד אוגוסט 1957 63 ו-4 חודשים

     

ספטמבר 1957 עד אפריל 1958 63 ו-8 חודשים

     

מאי 1958 ואילך 64".

תיקון חוק הביטוח הלאומי

[מס' 131]

5.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995,[2] בלוח א'1, בחלק א', תחת הכותרת "לאישה" –

   

(1) במקום "עד דצמבר 1949" יבוא "עד דצמבר 1954";

   

(2) במקום הקטע החל במילים
"ינואר עד אוגוסט 1950 62 ו-4 חודשים"
ועד המילים
"מאי 1953 ואילך 64" יבוא:

   

"ינואר עד אוגוסט 1955 62 ו-4 חודשים

   

ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 62 ו-8 חודשים

   

מאי עד דצמבר 1956 63

   

ינואר עד אוגוסט 1957 63 ו-4 חודשים

   

ספטמבר 1957 עד אפריל 1958 63 ו-8 חודשים

   

מאי 1958 ואילך 64".

תחילה

6.

תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

 

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

 

יובל שטייניץ

שר האוצר

       

שמעון פרס

נשיא המדינה

 

ראובן ריבלין

יושב ראש הכנסת

 


 * התקבל בכנסת ביום ל' בכסלו התשע"ב (26 בדצמבר 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 416, מיום ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011), עמ' 24.

[1] ס"ח התשס"ד, עמ' עמ' 46; התשס"ה, עמ' 916.

[2] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ב, עמ' 39.
חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז–2017  - תיקון לחוק מיום 24 ביולי 2017
 
ועדת הכספים: העלאת גיל הפרישה לנשים תידחה לפחות עד פברואר 2018  - הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 17 ביולי 2017
 
לעת עתה: גיל פרישה לנשים יישאר 62 - עדכון מתוך הודעה לעיתונות של ועדת הכספים מיום 20/03/2017.
 
דחיית גיל הפרישה לנשים - פרק י' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
 
 
 
 
 
 
דוח הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים - ספטמבר 2016
 
גיל הפרישה לפי החוק - מה משמעותו ?
 
גיל פרישה - חייבים לשנות גישה - מאמר דיעה (מומלץ לקרוא)
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.