דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חוזר כללי 77/08 חוזר ביטוח / 1373 המוסד לביטוח לאומי - דמי ביטוח לאומי על פיצוי אי הודעה מוקדמת


המוסד לביטוח לאומי    אגף ביטוח ובריאות                    

ט"ז בסיוון התשס"ח   19 ביוני 2008

אל: מנהלי הסניפים

מנהלי תחום ביטוח וגבייה

מנהלי סניפי משנה


חוזר כללי / 77/08
חוזר ביטוח / 1373

הנדון: תקופה / תמורת אי הודעה מוקדמת - הכנסה החייבת בדמי ביטוח

פס"ד עב"ל 123/07 ועב"ד 840/06 - ביה"ד הארצי

1. כללי

עפ"י הוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, למעביד קיימת החובה למתן הודעה מוקדמת לעובד טרם פיטוריו, וחובת העובד ליתן הודעה מוקדמת למעבידו טרם עזיבת העבודה.

מעביד רשאי לוותר על עבודתו של העובד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, ובלבד שישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו של העובד.

עד כה כאשר נותקו יחסי עובד-מעביד, נהגנו לראות בתשלום ששולם לעובד כפיצוי, ולא כשכר עבודה. ולכן לא הייתה חובת תשלום דמי ביטוח למעביד לשלם דמי ביטוח בגין הפיצוי. אולם, עפ"י פס"ד הנ"ל, יש לראות בתשלום הנ"ל שכר עבודה עד למועד תום תקופת ההודעה המוקדמת.

2. עיקרי פסק-הדין

בפס"ד של ביה"ד הארצי נקבעו העקרונות הבאים:

(א) התקופה בה העובד היה זכאי להודעה מוקדמת, אף אם לא עבד בה, תוכר כתקופת עבודה לענין הזכאות לדמי אבטלה;

(ב) התשלום שמשולם ע"י המעביד לעובד בין "ההודעה המוקדמת" אף אם העובד פוטר לאלתר, יש לראות כ"שכר עבודה". לפיכך, המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח כמקובל. 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.