דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א–2011

 

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חברת הכנסת ציפי חוטובלי

 

פ/3102/18

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א–2011

תיקון סעיף 9

1.

בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004 [1]

(1) בסעיף 6, פסקה (3) – תימחק;

(2) בסעיף 9(ה), במקום הסיפה החל במלים "על אף האמור בסעיף 3" יבוא "– גיל 62";

(3) בתוספת, בחלק ב', הסיפה החל מהמלים "ינואר עד אוגוסט 1950" – תימחק.

דברי הסבר

סעיף 9 לחוק גיל הפרישה, התשס"ד–2004, קובע כי תוקם ועדה ציבורית המורכבת מנציגי העובדים, המעסיקים והממשלה, אשר אמורה להגיש את מסקנותיה לשר האוצר עד ה-30 ביוני 2011. לאחר מכן, על השר להגיש את המסקנות לאישור ועדת הכספים של הכנסת עד ה-30 בספטמבר 2011. ועדת הכספים, בתורה, צריכה לאשר את ההצעה עד סוף שנת 2011. במידה ואף אחד מהתהליכים בשרשרת לא יתרחש במועד, גיל הפרישה לנשים יועלה, באופן אוטומטי, מ-62 ל-64.

עד כה, שש שנים לאחר חקיקת חוק גיל הפרישה ושמונה חודשים לפני המועד בו הועדה הציבורית אמורה להגיש המלצותיה לשר האוצר, לא הוקמה הוועדה.

הצעת חוק זו נועדה לבטל את ההעלאה האוטומטית של גיל הפרישה כפי שקבוע בחוק כיום. הצעת חוק זו קובעת כי גם אם לא תשלים הוועדה הציבורית את עבודתה והמלצותיה יאושרו על ידי שר האוצר וועדת הכספים, לא יועלה גיל הפרישה ל-64 וימשיך לעמוד על 62 שנים.

הצעת חוק זהה (פ/2688/18) הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת חיים אורון אילן גילאון, חיים כץ וקבוצת חברי הכנסת.

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז באדר ב' התשע"א – 22.3.11[1] ס"ח התשס"ד, עמ' 46.חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז–2017  - תיקון לחוק מיום 24 ביולי 2017
 
ועדת הכספים: העלאת גיל הפרישה לנשים תידחה לפחות עד פברואר 2018  - הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 17 ביולי 2017
 
לעת עתה: גיל פרישה לנשים יישאר 62 - עדכון מתוך הודעה לעיתונות של ועדת הכספים מיום 20/03/2017.
 
דחיית גיל הפרישה לנשים - פרק י' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
 
 
 
 
 
 
גיל הפרישה לפי החוק - מה משמעותו ?
 
 
גיל פרישה - חייבים לשנות גישה - מאמר דיעה (מומלץ לקרוא)

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון – העלאת גיל הפרישה לנשים וקביעת צעדים תומכים לנשים בגילאי העבודה), התשע"ט–2019 - בסטטוס הצעת חוק - הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום 27/05/2019.


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.