דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הפקדות לקופת גמל לקצבה בידי גימלאי / פנסיונר I שיעור הפקדה I הטבות מס

כמה אפשר להפקיד בשנת 2008, בשנת 2009 ומה הן הטבות המס

הפקדות לקופת גמל לקצבה בידי גימלאי / פנסיונר - הטבות מס

נתונים מעודכנים לשנת המס 2009 ושנת המס 2008 .
                 
 
מאמר זה מתייחס לגימלאי / פנסיונר בלבד, המקבל קיצבה / פנסיה חודשית ממעביד או מפוליסה לקיצבה ו/או מקרן פנסיה ומפקיד באופן עצמאי ועל חשבונו במהלך שנת המס - כספים נוספים לקופת גמל לקצבה במטרה לחסוך ולזכות בהטבות מס (זיכוי ו/או ניכוי) כנגד ההכנסה החייבת במס מקיצבה חודשית והכל בכפוף לתקנות.
בהקשר זה נזכיר כי על מנת לזכות בהטבות המס בגין ההפקדות לקופת גמל לקצבה, על הגימלאי להגיש בתום שנת המס דוח שנתי על הכנסותיו לפקיד השומה באיזור מגוריו (מס הכנסה) ולצרף לדוח השנתי את האישורים השנתיים שקיבל מקופת הגמל המפרטים את הסכומים ששולמו לקופה.
 
האמור נועד להמחשה בלבד ואינו מתייחס למצבים בהם קיים:
  • שילוב בין הפקדות לקופת גמל לקצבה לבין תשלומים עבור ביטוח חיים בלבד.
  • שילוב בין הפקדות במעמד עצמאי לבין הפקדות במעמד שכיר,  
  • בגין שכר סוציאלי ובגין שכר ללא תנאים סוציאליים, בגין הכנסת עבודה או בגין הכנסה שאינה הכנסת עבודה. 
לכל שילוב בין המסלולים הנ"ל יש התייחסות מפורשת בפקודת מס הכנסה ודרך מתאימה לחישוב תקרות ההפקדה והטבות המס (זיכוי / ניכוי). בשל מורכבות הנושא מומלץ להיעזר ביועץ מס או רואה חשבון לבדיקת ניצול הטבות המס ולקביעת השילוב האופטימלי עבורך.
 
 
מידע לשנות המס 2008 ו- 2009:
 
תקרת הפקדות לקופת גמל לקצבה בידי גימלאי / פנסיונר (עמית מוטב) - לאחר גיל פרישה
    
 
מסלול הפקדה
2008
תקרת הכנסה (מונחים חודשיים)
תקרת הכנסה (מונחים שנתיים)
השיעור המותר
סך הפקדה שנתית
הערות
קופת גמל לקצבה
15,000 ₪ ( הכנסה מקצבה)
180,000 ₪ ( הכנסה מקצבה)
16%
28,800 ₪
סע' 47 , 45
 
 
מסלול הפקדה
2009
תקרת הכנסה (מונחים חודשיים)
תקרת הכנסה (מונחים שנתיים)
השיעור המותר
סך הפקדה שנתית
הערות
קופת גמל לקצבה
15,600 ₪ ( הכנסה מקצבה)
187,200 ₪ ( הכנסה מקצבה)
16%
29,952 ₪
סע' 47 , 45
הטבות המס
  • ניכוי התשלום השוטף מההכנסה החייבת מקצבה, שיעור ההפקדה המקסימלי על פי סע' 47 לפקודת מס הכנסה הינו 11% מההכנסה החייבת במס.(שווי הטבת המס המקסימלית – עד 19,800 ש"ח* שיעור המס השולי בשנת המס 2008 ו- עד 20,592 ש"ח* שיעור המס השולי בשנת המס 2009 ) (בכפוף לזכאות על פי התקנות).
  • הטבה נוספת: זיכוי מתשלומי המס, שיעור ההפקדה על פי סע' 45א לפקודת מס הכנסה הינו 5% מההכנסה החייבת במס. (שווי הטבת המס המקסימלית –  9,000 ₪  * 35% בשנת המס 2008 ו- 9,360 ש"ח * 35% בשנת המס 2009 (בכפוף לזכאות על פי התקנות).
  • שים לב: הפקדות לאחר ינואר 2008 - לא ניתן פטור ממס על הרווחים בקופת הגמל לקצבה.
תקרת הפקדות לקופת גמל בידי גימלאי / פנסיונר (עמית מוטב) - בפרישה / פנסיה מוקדמת - עד גיל פרישה
 
כאשר מדובר בגימלאי / פנסיונר בפרישה/ פנסיה  מוקדמת , המקבל פנסיה מפעלית על פי הסכם פרישה וכדומה שטרם הגיע לגיל הפרישה ומעבידו ממשיך לשלם עבורו את דמי הגמולים לקרן הפנסיה על מנת להבטיח את זכויותיו בגיל הפרישה - חישוב הטבות המס הנוספות להן הגמלאי זכאי בגין הפקדות נוספות לקופת גמל לקצבה אותן הוא מבצע באופן עצמאי ועל חשבונו - מתבצע באופן שונה במקצת מהאמור למעלה.  הדבר מתבטא בהבדל עיקרי -  הגמלאי צריך לבצע חישוב המביא בחשבון גם את ההפקדות שכבר מבוצעות באופן שוטף לקרן הפנסיה במהלך שנת המס שכן גם כאשר הן מבוצעות על ידי המעביד באופן חלקי או מלא, מאחר ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד בתקופת הפנסיה המוקדמת - גם הפקדות אלו נחשבות כהפקדות לקופת גמל לקצבה במעמד עצמאי.
 
 
                        
הפקדה לקופת גמל לקצבה כנגד הכנסה חייבת במס מפריסת מענק פרישה / פיצויי פיטורים במהלך שנות הפריסה -
         
כאמור קבלת הטבות מס (ניכוי וזיכוי) בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה כנגד הכנסה זו הינה נושא שנוי במחלוקת,
לעניות דעתנו לאור ההלכה שנקבעה בפסק הדין  שרל שבטון - ניתן לדרוש מפקיד השומה / מס הכנסה להביא בחשבון את הטבות המס הגלומות בהפקדות לקופת גמל לקצבה (ניכוי וזיכוי) בחישוב המס, במסגרת הדוח השנתי.
 
       
 
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.